Skolsocialism i Trollhättan

Nu får ju väljare skylla sig själva egentligen och röstar man fram Socialdemokraterna, som är socialister, varje val sedan 1916 och även 2018 så får man skörda det man sått. 

Men när sossarna där på allvar har tänkt att mer eller mindre upphäva det fria skolvalet för att ”kompensera bostadssegregationen” och genom att aktivt använda barn som redskap för att höja andra barn skolresultat måste man säga ifrån. 

Framför allt verkar fokus i Trollhättan ligga på Kronans skola, som byggdes för bara 9 år sedan för 100 miljoner kronor i ett utanförskapsområde och som ansvariga politiker tänkte sig hela Trollhättan skulle söka sig till, varför de nu trodde det. Varför skulle medelklassen frivilligt skicka sina barn till en skola i ett utanförskapsområde? Oavsett etnisk bakgrund. 

Men sedan start har Kronan varit en av landets sämsta skolor med ofattbart dåliga resultat. 

70 % av eleverna slutar skolan utan godkända betyg. Miljöpartiets lösning? Mer flum, såklart. 

Jag begärde ut den utredning sossarna inte ville att väljarna skulle se innan beslut fattas. 

I den framgår det tydligt att ambitionen från utredaren, och sossarna, är att de anser att de har hittat luckor i lagen som gör det möjligt att i praktiken begränsa det fria skolvalet. 

”Bestämmelserna i skollagen innebär en viss valfrihet för vårdnadshavare vad gäller vilken skolenhet en elev ska placeras vid”.

Men hänvisningen i dokumentet är till en dom i ett mål, inte Skollagen. Och kollar man på Skolverkets hemsida råder det inget tvivel om vad som gäller: 

”Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev ges en plats vid en skola”

 

Man kan också notera den kommunala utredarens konstaterande att man som kommun kan lägga ner en skola när man vill utan framförhållning, som om detta vore ett bra tips till ett gäng politiker som vill runda skollagen. Lägger man ner en skola precis innan skolstart får de ingen chans att välja om skolan utan då får kommunen placera bäst de vill för att lösa läget. Först till nästa termin, eller om föräldrarna via kontakt med ansvariga rektorer fixat plats, kan eleverna byta. 

Fiffigt, då kan Trollhättans sossar alltså medvetet planera, om de vill, att inte ge föräldrar någon chans och dra ut på nerläggningen av skolor och vips, så sitter de med hela makten. 

Vad tycker då oppositionen i Trollhättan om det här?

Ni som trodde KD stod till höger har som sagt inte träffat KD i Trollhättan för deras gruppledare tycker på allvar att man ska kvotera på grund av etnicitet.

”Vi vill ha 50 procent invandrare och 50 % svenskar i skolan. Och inte bara på Kronan utan också på andra skolor runt omkring”.

Regelrätt etnisk kvotering alltså. 

Moderaterna ”vill sätta en gräns på hur många nyanlända eller utrikesfödda elever en skola ska ha”. 

Jag tror faktiskt inte mina ögon. Mitt partis företrädare står alltså på allvar och förespråkar både socialism och kvotering i skolan. Inte att skolvalet ska respekteras, att man ska lösa problem med resultat i skolan med disciplin, närvaro av fler vuxna och ha behöriga lärare. 

Istället jamsar moderaterna med socialisters problemformulering. 

Och på allvar verkar tycka att lösningen på att vissa barn inte lyckas med skolan är att andra, duktigare barn, med sin blotta närvaro ska ges ansvar för att höja deras resultat.

Dessutom fascineras jag alltid över bristen på slutsatser i sådana här utspel. 

Fakta säger att barn till föräldrar med hög utbildning är duktigast i skolan. Man ärver nämligen intelligens. Och utöver det har välutbildade föräldrar studievana. 

Barn till outbildade föräldrar har alltid presterat sämst i skolan, framför allt på grund av att man ärver sin intelligens men också miljöfaktorer spelar in. Om man har liten bostad, många syskon, dålig ekonomi etc är det svårare att studera. 

Detta har våra politiker till vänster tänkt lösa genom att öka andelen duktiga elever i varje skola, så höjs snittet. Men det höjs bara till den faktor att de duktiga elevernas betyg bidrar. Det finns inget stöd i forskningen som helt och hållet visar att bara för att du tillför en massa duktiga elever så går även de dåliga elevernas resultat automatiskt upp. 

Folk blir inte smartare om de sitter bredvid smarta personer i klassrummet. 

De eleverna kommer heller inte få mer studiero hemma eller intelligentare, mer välutbildade föräldrar bara för att de byter skola. Miljöfaktorerna är desamma. 

Jag vet att bara att jag skriver det alla vet – att intelligens styr skolresultat i största omfattning – så provocerar jag vänstern enormt. För de har alltid suttit och låtsas som om detta inte stämmer och det är fult att påpeka att människor är olika smarta, även barn. 

Men en spade är en spade. 

Duktiga lärare kan få de idag sämsta eleverna att prestera på toppen av sin förmåga. Detta är vad bra lärare gör. Men toppen av en elevs förmåga är inte samma sak som högsta betyg. 

Elever från föräldrar utan hög utbildning kommer inte genom magi få högre betyg bara för att duktiga elever tvingas gå i samma klass om de. 

Då säger vissa att viss forskning visar att ”blandade klasser” skapar mer studiero. De må så vara men ro i klassrummet är ändå inte andra barns ansvar utan de vuxnas. Kan man inte skapa ro i ett klassrum med vuxna gör man något fel och man ska inte vända sig till andra barn om hjälp med det. 

Och tänker sig Trollhättans Moderater och Kristdemokrater att genom att kvotera bara på grund av etnicitet (svensk respektive utländsk bakgrund) ska detta också på grund av abrakadabra förvandla samtliga underpresterare till överpresterare?

Det finns svenska elever som inte är bra i skolan och utländska som är jättebra. Visst, på genomsnittet presterar svenska elever bättre men det betyder ju ingenting på individnivå. 

”Javisst, Fatima. Du har högst betyg i alla ämnen men  nu är det så att din främsta egenskap är utlandsfödd så därför får du inte gå kvar i den här skolan utan måste byta.”

Sanningen är Trollhättans  Socialdemokrater har exakt samma uppfattning som Sveriges främsta sociala ingenjör – Utbildningsminister Anna Ekström.

”Allsidig social elevsammansättning”.

Det Ekström menar är att kvotera in elever av inte bara på etnisk grund utan även på grundval av andra faktorer. Jag ser fram emot när kommunen plötsligt begär in att få se ens deklaration och man får fylla i detaljerade papper om ens egen examen, var man bor, om man äger sin bostad, yrke etc. 

Allt för att Den Sociala Ingenjören ska få så mycket information som möjligt om mina barns ”sociala egenskaper”. 

Därefter kommer barnen enligt ett planekonomiskt system utförd av kommunala tjänstemän placera ut rätt sorts barn med andra sorters barn i en perfekt kombination. 

Hör ni hur vidrigt detta framtidsscenario låter?

Men det är ingen fantasi. Det är så Socialdemokraterna menar när de pratar om ”allsidig social elevsammansättning” och blandade klasser. 

Noterade ni också vad hon sa på slutet?

Arbetet försvåras dock av att det finns oklarheter i vilka möjligheter som ryms inom dagens regelverk avseende exempelvis placering och anvisning av elever”.

Med andra ord – dagens lagstiftning tillåter inte att politiker godtyckligt avskaffar det fria skolvalet men Anna Ekströms ambition är att fixa det problemet så att kommuner som Trollhättan får fria händer att rycka upp elever från sina skolor och klasser bara för att de har ”rätt sorts” bakgrund. 

Utredningen diskuterades igår och ska leda till åtgärder som presenteras under hösten. 

Att Trollhättans politiker försöker runda skolvalet med Anna Ekströms goda minne är åtminstone inget jag kommer stå och stillatigande se på. 

Alla föräldrar inklusive Trollhättans har rätt att både välja skola till sina barn, alldeles oavsett skäl till valet, och alla barn har rätt att bara ansvara för sin egen utbildning. Inte vara Anna Ekströms redskap i jakten på integrationspolitiska poänger. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!