Bollhavs-politik

Något annat kan man inte kalla förslaget som nu C, L och KD kommer rösta igenom i morgon om anhöriginvandring.

Före åtstramningen 2016 hade Sverige EU:s mest generösa regler för asyl inklusive familjeåterförening. 

Nu går vi tillbaka exakt dit. 

När förslaget blev känt i januari, då Centerpartiet drev på att tvinga in punkten i JÖK-en orkestrerat av flyktingaktivisten Johanna Jönsson, meddelade Migrationsverket i en icke offentlig prognos att effekten bara förväntades bli 1000 extra asylsökande per år. 

Det kan inte under några omständigheter stämma. Det är väl skälet till varför Migrationsverket inte vill publicera prognosen offentligt, för då måste man också visa hur det beräknats. 

Tvärtom är just regler för anhöriga en kraftig pull-faktor enligt migrationsforskare. 

Varje gång vi ändrat reglerna till mer generösa, oavsett om det handlar om anhöriga eller PUT etc ökar antalet asylsökande direkt. 

När nu KD och Folkpartiet hjälper flyktingaktivisterna C och MP att få igenom ännu mer av den huvudlösa politik som ligger till grund för att Sverige i allt större utsträckning tappar kontrollen är det bara att kolla på fakta som emotsäger både dem och den märkliga ”prognos” Migrationsverket försökte få ut i januari. 

De allra flesta får asyl som Alternativt skyddsbehövande. Det är den stora gruppen. Och det är den gruppen förslaget gäller, att försörjningskravet försvinner bland annat. 

Enligt Migrationsverkets statistik beviljades 48 355 personer uppehållstillstånd som anhöriga till människor som fått uppehållstillstånd Som Alternativt skyddsbehövande 2016. 

Det året trädde de nya reglerna i kraft. 

2017 beviljades bara 13 778 personer samma sorts anhöriguppehållstillstånd. För att man hade försämrat reglerna och låg då på EU:s nivå. 

För ordningen är att du inte kan ansöka som anhörig innan din släkting beviljats asyl och fått TUT eller PUT. 

Med långa handläggningstider för asylansökningar och sedan ytterligare handläggningstid för ansökningarna från anhöriga kan man utgå från att majoriteten av de som 2016 beviljades PUT som anhöriga inte var anhöriga till de som kom under 2015, då 160 000 människor flödade in till Sverige. 

Majoriteten av alla dessa personers anhöriga sökte alltså inte asyl 2016. 

De som är för den här nya lagen tjänar på att tidslinjerna blandas ihop och de vill ge intrycket att inget kommer ändras särskilt mycket. 

Året efter reglerna för anhöriga stramades upp, och den ännu större åtstramningen att bara bevilja TUT, samt att avtalet mellan Turkiet och EU var på plats i mars 2016 sjönk antalet asylsökande till EU. Men också till Sverige. 

Från att tidigare haft 13 % av EU:s alla asylansökningar fick vi bara 2 % 2016, I linje med vår befolkning. 

Men 2017 hade siffran fördubblats till 4 %. 

2018 tog EU totalt emot 580 000 asylsökande, varav majoriteten kom från Syrien, Irak och Afghanistan. Länder som är stora bland asylsökande i Sverige sedan många år. 

2018 sökte sig 21 500 av dessa till Sverige, vilket motsvarar ca 4 %. Vi ligger alltså kvar på siffran från 2017.

Fortfarande dubbelt så många som vårt invånarantal i EU, som ligger på 2 %, så vi tar fortfarande betydligt mer än andra länder. Men istället för att ligga på sex gånger mer ligger vi ”bara” på dubbelt. 

Det KD och Centern inte vill erkänna och prata om högt är att alla data visar att så fort ett beslut fattas som gör det mer generöst ökar volymerna asylsökande. 

Det är bara att jämföra historiskt. 

Alla kan se själva att när Migrationsverket fattade beslut 2012 att ge alla syrier 3-åriga TUT och sedan 2013 ge dem PUT så ökade volymerna omedelbart vad gäller totalt antal asylsökningar, där syrier låg bakom den stora ökningen. 

2011 sökte 29 648 personer asyl i Sverige, varav 640 syrier. 

2012 sökte 43 887 personer asyl, varav 7 814 syrier.

2013 sökte 54 256 personer asyl, varav 16 317 syrier.

En fördubbling av asylsökande nästan, på bara två år, och en enorm ökning av antalet syrier. 

Antalet asylsökande samt syrier: 

2014: 81 301 (30 583)

2015: 162 877 (51 338)

2016: 28 929 (5 459)

2017: 25 666 (4 718)

2018: 21 502 (2 709)

Trots att kriget i Syrien fortsatt med oförminskad styrka tills 2018 då det lugnade ner sig slutade just syrier att komma så fort våra reglerna blev mindre generösa. 

Varför då? Skyddsbehovet kvarstod ju. 

Svaret är att de valde andra länder nu när Sverige inte utmärkte sig genom mest generösa regler i EU. Från 51 000 till 5 000 på ett enda år. 

Samma sak med afghanerna, där den stora majoriteten inte flydde från krig. 

2015 kom det 41 564 afghaner. Året efter 2 969. Förra året sökte 806 afghaner asyl. 

Trots att det enligt olika opinionsbildare för just afghanerna är död och krig i Afghanistan och att man lider i Iran. Varför kommer de inte hit då om de riskerar att mördas?

För att reglerna ändrades. 

Dessutom finns det ökningar och minskningar i särskilda grupper, som ibland tar ut varandra om Migrationsverket fattat ett beslut som gynnar en grupp ungefär samtidigt de fattar ett beslut som missgynnar en annan. 

Det är nämligen sällan politiska beslut som är den vanligaste kranen, det är Migrationsverket som fattar den stora mängden volympåverkande beslut. 

Men den här gången är det alltså ett politiskt beslut som kommer orsaka volymhöjningarna den här gången. 

Det är otroligt naivt och ett förakt på väljarna att nu återgå till de gamla reglerna. Inflödet kommer öka direkt. För folk väljer länder efter hur lätt det är att ta hit anhöriga, nu ligger Sverige i topp där. Etta. 

Samtidigt vill en majoritet av svenskarna inte öka migrationen utan minska den. Och politikerna fått svidande kritik av Riksrevisionsverket för att de under hela 2000-talet ha fattat beslut om migrationen utan att göra en enda vettig och fullständig konsekvensanalys på såväl kostnaderna som hur andra delar av samhället ska lösas, som boende, skolor, vård, jobb etc. 

Ändå ignoreras konsekvensanalys åter igen för att blidka flyktingpopulistiska egna väljare och politikers egen flyktingaktivism. 

Svensk politik är upp och ner. Och nu återigen huvudlös. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!