Skolhaveriet

Det är mycket som krisar på samma gång. 

Skolan är ett annat sorgebarn i den svenska välfärdsfamiljen. Inte så att skolan generellt är dåligt, vi har massa bra skolor och duktiga lärare i såväl kommunala som fria skolor. 

Utan att vi har ett accellererande problem med skillnader mellan utlandsfödda och infödda elever. 

Det är det som socialister refererar till som ”ojämlikheten” i skolan. Skillnaderna ökar mellan vissa elevers resultat. 

Detta beror inte på att vi har friskolor, de ger bättre resultat än kommunala. Eller att vi har dåliga lärare, utan att vi har för många utlandsfödda elever i svensk skola idag som inte klarar skolan. Och det beror i sin tur på att dessa elever bor i segregerade områden, har trassligare hemförhållanden, outbildade föräldrar och allt annat som påverkar. 

De svenska eleverna blir inte sämre utan de utlandsfödda blir fler och fler och de drar ner resultaten för de klarar sig betydligt sämre. 


Resultatet ovan är från Skolverkets databas Sirir och där ser man tydligt att elever i friskolor klarar sig mycket bättre i friskolor än i kommunala skolor, inte minst utlandsfödda. 

Men man ser också den stora skillnaden – 83 % av svenskfödda till svenska föräldrar klarar godkänt i alla ämnen medan 47,2 % av de utlandsfödda, vad gäller alla huvudmän i snitt. 

Andra generationens invandrare klarar sig också sämre än infödda svenskar, 73 % klarar kraven. 


Tittar på hur status var för tio år sedan 2008 kan man se att det blivit betydligt värre under den här tiden. 

2008 klarade 79 % av de svenska eleverna kraven – här ser man alltså en stor förbättring sedan dess – medan 67 % av de utlandsfödda klarade kraven. 

Idag klarar alltså inte ens 50 % av de utlandsfödda niorna kunskapskraven för att få godkänt. 

Ändå upprepas mantrat att svenska skolan går dåligt, när den tvärtom visar bättre resultat. 

Men den svenska skolans problem är invandrade elever, det är de som står för att gapet växer. För att de är så många fler än för tio år sedan och för att de till exempel kommer när de är äldre än tidigare. 

Socialister försöker låtsas som att hela skulden är friskolesystemet när det är precis tvärtom. 

Innan friskolor var du tvungen att gå i skolan närmast, idag kan de som vill även i dåliga förorter välja en skola som ligger i ett bättre område utan att behöva flytta. 

Men eftersom sossar hatar företag och valfrihet försöker de nu lösa det här problemet med tvång. 

Anna Ekströms våta dröm är att förbjuda alla friskolor och tvinga alla föräldrar till stora av sociala ingenjörer formade skolenheter som kvoterar in exakt rätt andel utlandsfödda, svenskar och barn till akademiker, och vilka andra grunder nu valfrihetshatarna tänker sig. 

I Trollhättan har hennes partikamrater redan börjat. 


Det är så mycket i den här nyheten som upprör. 

Först och främst att kommunen som styrs av Socialdemokrater vägrar att delge medborgarna utredningen de baserar sitt kommande drastiska beslut på. Trollhättans politiker verkar varken förstå eller respektera vare sig demokratin eller grundlagen. 

Jag begärde givetvis ut utredningen idag och om inte Trollhättan uppföljer Sekretesslagens stränga krav på när man kan sekretessmärka offentliga handlingar samt har fattat de sekretessbeslut som krävs ska de oavsett om de vill eller inte leverera utredningen till mig. Min grundlagsskyddade rätt trumfar nämligen socialdemokratiska kommunpampars självutnämnda rätt att slippa offentliggöra saker som är politiskt känsligt. 

Annars kommer Trollhättan att JO-anmälas. Precis som jag JO-anmält andra Luleå kommun nyligen, som använde en skolapp för politisk propaganda.

Men själva idén, att rakt av tvinga vissa barn att byta skola för att deras blotta närvaro ska fixa skolans problem är rakt igenom vidrig. 

Den bygger på en planekonomisk socialistisk idé om att barn kan användas som redskap för politiken, att vissa barn ska ha ansvar över andra barns kunskapsinhämtning. 

Tankegodset bakom detta är att svenska infödda barn till svenska akademiker, som är de som har bäst resultat i skolan och så har det alltid varit, ska genom att de tvingas gå med X andel utlandsfödda barn till obildade föräldrar genom sin blotta närvaro höja deras elevers resultat. 

Som om det vore magi på något sätt. Strålning man sänder ut från dessa barn till de andra barnen hjärnor. 

Jag vet inte vad Anna Ekström, som ju själv varit GD för Skolverket, förväntat sig när vi tagit emot hundratusentals personer på några år, en miljon under en längre period, där den stora majoriteten har låg eller knappt någon utbildning och få är akademiker. Som inte kan språket och som bor i områden där inga svenskar vill bo. 

Vi vet redan från början att barn till akademiker lyckas bäst. Det beror givetvis till stor del på genetik. Studiebegåvade föräldrar med högt IQ föder i större utsträckning samma sorts barn. Intelligens är ärfligt. Och normalfördelat, vissa personer är smarta i en befolkning, fler är medelbegåvade och ytterligare en kategori är inte smarta. 

Jag vet att det är att svära i Jante-kyrkan men alla människor är inte smarta. Det betyder inte att inte alla människor har begåvningar och kan i allra högsta grad bli duktiga på ett jobb och bidra. Alla är bra på något och alla kan därför blir duktiga på ett jobb. 

Men i skolan räknas intelligens på det traditionella sättet. 

Trodde vänstern verkligen att om vi fyller skolorna med barn till lågutbildade invandrare skulle skolresultaten inte påverkas negativt?


Här visar statistiken svart på vitt det vi redan vet – 93 % av barnen till högutbildade klarar skolan medan 65 % av de med lågutbildade föräldrar gör det. 

Att klyftorna mellan svenskar och utlandsfödda ökar beror på mängden, att skolsystemet inte mäktar med den stora inströmning utlandsfödda elever vi haft på så kort tid. 

De skolorna måste fixas på egen hand, inte genom att man tvingar barn till akademiker att bli några slags verktyg för politiker. 

Det är ett vedervärdigt sätt att se på barn. 

Inget barn har ansvar över något annat än sin egen utbildning. 

Vare sig i Trollhättan eller någon annanstans. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!