Stoppa fika-bidraget


Vi ser nu det alla som kan räkna förväntat oss efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet stod handlösa när det vällde in 10 000 asylsökande per vecka till Sverige, och till slut men för sent drog i nödbromsen. 

Kommunerna går på knäna. 

För det finns en stor orättvisa och diskrepans mellan att det är staten som via nationell politik bestämmer och reglerar migrationsvolymer och villkor samt det omedelbara mottagandet i form av asylcenter, och resten av tiden. Så fort asylsökanden hamnar i en kommun börjar räkneverket i kommunens ekonomi. För även om personerna inte fått uppehållstillstånd är det kommunen som får betala tolkar, socialsekreterare, landstinget som får betala tandvård, vård och psykologer etc. 

När de kommunplaceras dumpas alla kostnader direkt i kommunens knä. Då ska det fixas bostäder, som socialen får betala, betalas ut försörjningsstöd, fixas skola och förskola, utbildning och ännu mer tolkar. Och så vidare. 

Riksdagen kan tala sig varma om humanitära skäl och FN och rättigheter och sedan hålla för öronen och blunda, när de förpassar alla omedelbara konsekvenser för förd politik till maktlösa kommunpolitiker och tjänstemän att bara fixa. 

Men det går att ändra på tingens ordning. 

Detta adresserar ingen i debatten idag. 

För det är inte en ordning som är ristad i sten. Precis som allt i politiker handlar det bara om politisk vilja att ändra detta. 

Det är dags att totalt reformera både ansvarsfördelningen mellan stat och kommun vad gäller migrationen och ändra bidragen. 

För det första kan vi inte ha en situation när kommuner, som numera tvingas att ta emot flyktingar, är skyldiga att fixa bostäder. Om staten tvångsplacerar flyktingar i kommuner borde staten fixa bostäderna. 

Vem är det som bestämt att bara för att en person fått ett uppehållstillstånd så måste personen bo i en egen bostad?

Tills man som alla andra svenskar måste, har fixat sin egen lägenhet är det enda rättvisa att det boende som erbjuds är på en förläggning även efter uppehållstillstånd och i boende som staten betalar. 

Vi ser en ökande klyfta som politiken sällan pratar om breda ut sig – den mellan de rättigheter nyanlända får och resten av befolkningen.

Gräddfilerna breder ut sig. 

Vilka andra svenskar får bostäder fixade av kommunen? Det har i många kommuner skapats djupt orättvisa kvoter till nyanlända där de går före åratals av köande som utlandsfödda och infödda redan stått i för att få en lägenhet. 

Vilka andra svenskar får sin tandvård betald för 50 kr? Nyanlända får nästan gratis tandvård medan resten av oss får betala tusentals kronor per besök. 

Det enda rimliga är att staten öppnar upp stora mottagningscenter där personer hamnar direkt och bor kvar i tills samma stat byggt motsvarande mindre anläggningar, som flyktinganläggningar, i de kommuner där det finns bostadsbrist och kommunerna inte har vare sig lediga lägenheter eller kö. 

Folk får på statliga anläggningar tills de försörjer sig själva och kan fixa egna boenden. Alla gräddfiler till lägenheter måste avskaffas, det är inte värdigt ett rättssamhälle att premiera en liten del av befolkningen så där. 

För det andra måste vi göra något åt försörjningsstödet

Det som tidigare hette socialbidrag är och måste vara det absolut sista skyddsnätet för svenska medborgare. Människor på botten. Människor som inte har något annat val. 

Idag har socialbidragen istället blivit en permanent inkomstkälla för en mycket stor grupp utlandsfödda, både de som kommit tidigare och de nyanlända och gruppen bara växer allt eftersom fler och fler får uppehållstillstånd. 

Staten skickar just här den allra största kostnaden för sina beslut till kommuner. 

Gör om försörjningsstödet och återgå till att det ska vara det sista skyddsnätet. 

Istället borde Arbetsförmedlingen få ta över ansvaret över nyanländas försörjning. 

Försörjningsstödet har tyvärr blivit ett fika-bidrag för människor som inte jobbar och därför kan ägna sig åt att sitta och fika hemma eller i olika centrum i landets alla förorter. Det har pågått i decennier. Invandrare som inte är nyanlända längre blir beroende av ett bidrag som bara betalas ut månad efter månad. 

Om en svensk person blir av med jobbet eller sjukpenningen är det mycket få som får hjälp av Socialen för att försörja sig. Det är en myt. Det är i själva verket svårt. De hänvisar till släktingar, sparade pengar eller ta vilket jobb som helst. 

Men nyanlända hamnar direkt där och många kommer aldrig därifrån. Återigen, andra regler för de och för resten. Det ställs inte samma krav på dem och de borde egentligen aldrig hamnat på Socialens kontor alls. 

Detta är inte kommunens fel eller deras Socialkontor måste påpekas. De sitter fast med en massa personer som inte kan svenska eller jobbat här och de åläggs att fixa deras försörjning, Medan bedömningen de gör för alla andra givetvis följer Socialtjänstlagen och det ska vara svårt att få försörjningsstöd, det ska vara sista utposten. 

Gör om en del av Arbetsförmedlingen helt och dedicera ett verksamhetsområde helt åt nyanlända. När de kommer till Sverige får de först, som vi hade på 1980-talet, ta ett Etableringslån som ska betalas tillbaka när tjänar pengar. För de som inte lyckas etablera sig ändå ska de som levt på socialbidrag istället hänvisas till Etableringsbidrag eller vad nu detta bidrag ska kallas. Sedan flyttas samtliga nyanlända inklusive de som funnits i systemet länge dit och lyfts bort från kommunernas försörjningsbörda. 

Det stödet ska från dag ett vara förenat med krav. Och kontroller

Varje person som inte försörjer sig själv utan måste leva på Etableringsbidraget ska avkrävas närvaroplikt måndag till fredag kl 9 till 17 på antingen kurser, sökandes jobb i Arbetsförmedlingens lokaler eller jobb. Ingen ska längre kunna kvittera ut bidraget en gång per månad och gå och drälla. 

Folk ska stämpla in någonstans så länge de lever på andra människor. Vi hade inga problem inom Fas 3 och alla andra stöd detta steg har kallats genom åren för de som har allra svårast att få jobb att de fått göra jobb som att måla om stolar om och om igen. För de som inte studerar eller jobbar. Hitte-på-aktiviteter. 

Varför ska folk som aldrig jobbat inte avkrävas att göra något, även om det till slut landar i något meningslöst? Medan de som jobbat nästan hela sina liv ställs det krav på. 

Om man tvingade folk som lever på bidrag att infinna sig på en plats fysiskt varje dag skulle betydligt färre kvittera ut bidraget. Det blir självreglerande. 

De som vägrar att stämpla in ska bli av med bidraget omedelbart. Kvinnor som inte är föräldralediga ska, om de ska ha bidrag, lämna barnen på förskola så att de lär sig svenska och svensk kultur, och också stämpla in. Idag fungerar socialbidragen som hemmafrubidrag för många invandrade familjer. 

Föräldraförsäkringen måste samtidigt stramas åt och inga barn som inte är födda i Sverige borde ge föräldrapenning. 

Arbetsförmedlingen borde också använda Samhall för att hitta jobb nyanlända som lever på bidrag kan göra.  Det finns jobb dessutom jobb i kommuner som folk på bidrag kan utföra. Plocka skräp till exempel. Sanera klotter. Kratta löv. Slänga sopor. Tömma papperskorgar. 

För att öka incitamenten att lära sig svenska måste tolkrätten regleras kraftigt. Man ska bara få tolk betald av andra sina första två eller tre år i Sverige, därefter får man betala ur egen ficka. Annars har man noll skäl att lära sig svenska och det är också därför vi har människor som bott här i tiotals år som fortfarande kräver tolk. 

Samtidigt måste en rejäl bidragsreform göras som sätter ett bidragstak på en maxgräns hur mycket bidrag en individ kan få. 

Vidare måste vi börja införa fler kvalificeringsgränser inom välfärden, där en grundnivå för akuta besvär etc erhålls direkt medan att nästa nivå erhålls när man har ett jobb där man betalar skatt. 

Våra system bygger på försäkringar där du betalar in till systemet först och sedan får ut. A-kassa, sjukpenning, föräldrapenning. Alla är det försäkringar där du får ut noll kronor som svensk om du betalat in noll kronor. Samma sak måste gälla utnyttjandet av andra delar av välfärden. 

För att stoppa den akuta ökningen av kommuners kostnader måste vi ta tag i bidragen nu och direkt stänga glappet mellan vilka som bestämmer och vilka som får notan.

Staten måste ta ansvaret hela vägen tills att utlandsfödda fått jobb. Annars kommer vi snart få se vår första svenska kommun gå omkull. 

Men långsiktigt har vi inte sett början på de strukturella problem som nu kommer med den stora demografiska förändringen migrationen orsakat. 

Jag är tyvärr inte optimist här. Vi har tagit emot hundratusentals personer med mycket låg utbildningsnivå, som bäst har många motsvarande gymnasium men många bara några års grundskola och en grupp är analfabeter, inte minst kvinnor. 

Hur ska ett kunskapssamhälle, där det krävs gymnasieexamen för det enklaste jobbet, kunna få in alla dessa på arbetsmarknaden?

Man kan inte utbilda bort det här problemet. En person som har några års skolgång och inte kan svenska kan aldrig förmås att läsa in de 10 års utbildning som det krävs, de måste jobba direkt. 

Men med vad då? 

När vi har allt färre enkla jobb i Sverige. 

Det måste bli mycket billigare att anställa just för enkla jobb, vi kan inte ha grundlöner på 16 000 – 19 000 kronor. Men noll politisk vilja finns för LO vägrar och de har fortsatt makt över svensk politik. 

Jag har inget bra svar på vad alla dessa människor ska göra. Men vi måste börja gräva där vi står och vi står i ett läge med icke fungerande system för migrationen och vem som betalar, med gräddfiler som ökar och som sliter isär samhället och med ett icke fungerande bidragssystem. 

Vi måste börja gräva vad gäller incitamentsstrukturer. 

Människors drivkraft är nyckeln och ställer man högre krav för att få bidrag, sänker nivåerna och ökar kontrollerna kommer automatiskt fler göra mer för att själva försörja sig. 

Vänstern och förmenta liberaler verkar vara blinda inför det faktum att löser vi inte detta nu, att kostnaderna skenar på grund av migrationen, är vi inte långt bort från att välfärden drar ner. Något annat sätt går inte.

Kommuner kan inte höja skatten oändligt när den redan är stor, då ökar inte intäkterna för folk flyttar, börjar jobba svart etc. Dessutom är det politiskt självmord och dessa politiker byts ut 2022. 

Kommuner och landsting kommer av ekonomiska skäl tvingas att öka skolklasser, dra ner på material i skolor, neka folk förskoleplats, neka äldrevård, tandvård och allt annat som ingår i kostnadsbudgeten om de inte får in mer pengar. 

Ekonomin är fakta och den tar inte hänsyn till känslor. Har man inga pengar kan man inte betala. Kommer inte mer pengar in till kommuner kommer välfärden som vi ser den idag vara ett minne blott, medan skatterna kommer vara skyhöga. 

Vi måste göra något. Nu. 

Sammanfattningsvis:

  • Statligt ansvar över boende tills nyanlända fixat egna
  • Statligt ansvar över försörjningen från dag ett tills de försörjer sig själva
  • Närvaroplikt för Etableringsbidrag 
  • Etableringslån
  • Ökade kontroller och indragna bidrag vid fusk
  • Max tre års tolk betald av samhället, sedan får man betala auktoriserad tolk själv ur egen ficka
  • Reform med bidragstak för att sänka den totala nivån man kan få

Vi kan inte fortsätta skicka notan för migrationen till kommunerna. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Copy link
Powered by Social Snap