Miljöpartiets lögner om flyget

Miljöpartiet är inte den vassaste kniven i ekonomlådan och inte heller de ärligaste, snarare tvärtom. 

Deras nya giv under nya partiledaren Bolund är att trixa med rese-statistik. Han har twittrat i flera dagar och skrivit om det och det var tydligt att han laddade inför partiledardebatten, hans första. Mycket riktigt, där i plenisalen upprepade han att ”flyget minskar pga klimatoron och på grund av Greta, och tåget ökar”. 

Problemet som så ofta med saker Miljöpartiet påstår är att det är fel. Helt fel faktiskt. 

Svenska resenärer struntar i klimatet när de väljer resmål och transportmedel.  

Varje år gör nämligen Utrikesdepartementet i samarbete med Europeiska ERV för att undersöka svenskarnas resevanor. 

Enligt den, som Margot Wallströms eget departement och där Isabella Lövin jobbar, har INTE svenskarna ändrat resvanor på grund av klimatet. 

Bara tre procent av svenskarna reste utomlands med tåg 2018.

Som ni kan se reste 65 % fortsatt med flyg och nästan 20 procent med bil så 84 % av svenskarna reser alltså med de av Miljöpartiet mest bespottade transportsätten.

97 % av svenskarna väljer bort tåget när de reser.

Klimathandling. 

Och riksdagens talarstol stod Bolund idag och påstod samma sak – resandet med flyg minskar på grund om klimatet. 

Men flyget minskar inte på grund av av människors ”klimatångest”, de bryr sig alltså inte om klimatet när de bokar resor som ni ser. 

Flyget minskar visserligen på vissa delar, på grund av flygskatten. Och av en rad andra skäl men inte på grund av att svenskarna har klimatångest. 

Detta konstaterar Transportstyrelsen i en rapport som undersöker just flygskatten och dess effekter publicerad 2018.

Flygresandet har minskat, men myndigheten konstaterar: 

”En viktig förklaring till utvecklingen i inrikestrafiken och trafiken till Europa kan vara naturliga upp- och nedgångar”. 

En annan förklaring är att trenden med ökningarna av flygandet som varit under högkonjunkturen mattats av och trenden snarare brutits. Svenska kronan har fallit, det är dyrare att resa utomlands och även det fina vädret i Sverige förra sommaren ledde till att färre reste då. 

Fler förklaringar Transportstyrelsen ger är Nextjets konkurs och att eftersom det är priskänslighet och inte klimatångest som gör att folk när priset på flygbiljetter höjs väljer andra trafikslag, där många inte alls väljer tåget utan bilen. 

Ytterligare en anledning till att flyget minskat konstaterats är att andra länders flygskatter, som införts och i många fall avvecklats, bara lett till att resenärerna valt att flyga från en flygplats i ett annat land när som inte har flygskatt. 

Och hoppla, det visar sig att Kastrup efter att flygskatten infördes gjorde ett rekordår.

1,1 miljoner fler passagerare det året, motsvarande 16 fulla Boeing 737 varje dag för 2018. 

Detta konstaterar Transportstyrelsen själva också i rapportens sammanfattning – det kan vara en av förklaringarna till att svenska flygandet minskat, att folk reser från Kastrup istället. 

Ingenstans i rapporten konstaterar Transportstyrelsen, av alla de tänkbara skäl de radar upp för minskningen av inrikesflygandet, skulle bero på en ökad klimatmedvetenhet bland resenärerna. Ingenstans. 

Däremot är flygskatten usel som klimatpolitisk åtgärd, det har redan konstaterats ett flertal gånger bland annat av en professor i nationalekonomi i juni 2018, som skrivit en rapport som flygskatt och bonus malus. 

Bolund sa redan på sitt installationstal som nyvald partiledare att resandet ändrats på grund av klimatet, även då något Bolund och hans politiska sakkunniga snickrat ihop i opinionsverkstaden.

I samma tal påstod Bolund att miljö var svenskarnas viktigaste fråga i EP-valet, vilket aldrig varit sant. 

Enligt SVT:s Valu hamnade Miljö på plats två 2009. För att sjunka till plats tre 2019. Det är alltså mindre viktigt med miljö och klimat för svenskarnas idag än för 10 år sedan när de väljer i val. 

 

Återigen pyser Miljöpartiets påståenden och politik ihop som en ledsen ballong om man bara granskar vad de säger och jämför med fakta. 

För eftersom Miljöpartiet alltid skjuter från höften i påslaget maximalt känsloläge, och befattar sig helst inte med triviala saker som fakta och vetenskap, visar det sig att även babblet om att resandet minskar för att svenskarna bryr sig så otroligt mycket om klimatet är helt taget ur luften. 

I själva verket har flygandet minskat inrikes för att Bolunds flygskatt gjort att priset ökat och de flesta har istället valt bilen för flyget, några har valt tåget. 

Det är dessutom inte alls utrikesflyget som minskat utan inrikes. Utanför Europa ökar flygandet och inom Europa har bara ökningen minskat men det ökar fortsatt. 

Resandet utomlands med tåg existerar knappt.

Det är bara ett PR-spinn från miljörörelsens spinndoktorer. 

Och det ser ut som att folk som vill flyga inom Europa istället valt Gardemoen om man bor nära Norge och Kastrup om man bor i Södra Sverige. 

Så Per Bolund och den samlade miljörörelsen som försöker sätta bilden av att de framgångsrikt lyckats få svenskarna att bry sig så mycket om klimatet att de ändrar sina vanor: 

Nej, ni har inte lyckats. 

Svenskarna väljer inte resor på grund av klimatet, de reser inte utomlands med tåg och de har bara slutat flyga på kortare sträckor inrikes där de valt bilen istället, därefter tåg. 

Debatten ska bygga på fakta, inte fluff och känslor. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!