Kriminalitet bland invandrare status 2019

I en ny rapport analyseras beställd Brå-statistik, som inte bara visar att invandrares överrepresentation för våldtäkt kvarstår på höga nivåer utan också att de flesta brotten idag begås av folk med utländsk bakgrund. Och att andra generationens invandrare är en stor faktor i kriminalistatistiken. 

Svensk kriminalpolitisk debatt är ett rätt sorgligt kapitel. Ju mer Brå och politikerna beskylls för att dölja fakta desto tydligare blir det att det inte är en konspirationsteori. För att politiken och Brå bekräftar bilden gång efter annan. 

Det beror bland annat på att eftersom Socialdemokraterna styrt i 60 år har svensk kriminalpolitik fått domineras av ett synsätt att det är synd om förövarna, inte offren.

Och att straff inte hjälper utan man måste ”vårda bort” kriminaliteten. Det är så vi kunnat hamna i ett läge där det ger dubbelt så högt straff att begå grovt skattebrott än att våldta någon. Att ju fler brott du begår desto lägre straff i en slags mängdrabatt. Och att politiken när de pratar om det accelererande problemet med skjutningar på allvar försöker göra det svårare för jägare och tävlande i pistolskytte, som om gängbrottslingar använder lagliga vapen. 

Brå styrs av sociologer som i princip uteslutande är vänster, eller drivs av ett vänsternarrativ åtminstone. Men relativiserings-överste Jerzy Sarnecki som ledare. 

Därför var det varken överraskande att Brå i en nyligen släppt rapport försökte konstatera att det handlar om anmälningsbenägenhet som ökat våldtäkterna och att Jerzy Sarnecki sedan gick ut och ytterligare överdrev resultatet. Eller att vid närmare granskning Brå:s slutsatser inte riktigt håller. 

Tino Sanandaji kritiserade direkt rapporten på det metodiska sätt som är hans signum. 

Problemet är att Brå inte undersökte invandrare, de undersöker inte vem som begår brott och de använder korrelationen mellan kommuninskrivna asylsökande 2015  med statistik för sexualbrott 2013-2014 och 2016-2017. 

Som om flyktingar som kom just 2015 på något sätt skulle vara den enda variabeln när samhället det senaste decenniet tagit emot hundratusentals nyanlända. 

Kritiken mot rapporten bemöttes av Stina Holmberg på Brå. 

Tack vare kritiken kan nog så här några dagar senare konstatera att den inte riktigt flög, inte Sarneckis slutsatser i alla fall. Utan att den kan bortses ifrån eftersom den inte mäter det den påstår, inte har använt rätt data egentligen och bara bevisar politiseringen i frågan. 

Det var ett beställningsjobb från den Socialdemokratiska regeringen med stöd av Centerpartiet för att försöka få bort frågan från dagordningen. 

Det är bara att läsa rapporten själv om man inte vill enbart utgå från Sanandajis slutsatser, som på sidan 93 där de själva skriver att utlandsfödda män har en bekräftad överrepresentation.


Brå skriver också uttryckligen att de bland annat kollat våldtäkter kontra kommuner där andelen utlandsfödda ökat mest. Vilket är ett märkligt mått eftersom man vet att flest våldsbrott begås i städer medan de orter som tog emot flest andel nyanlända givet sin folkmängd var små kommuner, då det bara behövs ett mindre antal för en liten kommun att stå för en stor andel. 

Men smart om man vill lägga dimridåer via statistik för att av opinonsskäl försöka påverka debatten. 

Det är så man ska se Brå-rapporten – som ett beställningsjobb från Morgan Johansson att påverka opinionen. Inte som fakta eller vetenskap. 

Däremot kan ni se icke politiserade slutsatser i den nya rapport Det goda samhället idag publicerade. 

Tack vare sociala medier och internet är medborgarna inte längre beroende av politikers och myndigheters officiella rapporter utan kan tack vare offentlighetsprincipen och eget arbete göra och publicera rapporter ändå. 

En av de största slutsatserna i Det goda samhällets rapport är att infödda svenskar, som fram till nu varit i majoritet vad gäller totalt anmälda brott inte längre är det.

Från 2013 ligger bara 42 % av infödda svenskar till infödda föräldrar bakom totala antalet anmälda brott. 

En annan slutsats är att det inte är som kanske en del tror de utlandsfödda som begår de flesta brotten, utan det är deras i Sverige födda barn. Det man slarvigt kallar andra generationens invandrare. 

Idag är den gruppen den mest brottsbenägna. 

Det visar tydligt att de problem med integrationen vi har är oändligt mycket större än vi hittills befarat, för om inte ungdomar och vuxna födda i Sverige som därför är svenskar, är integrerade, var hamnar vi då?

När man studerar integration brukar ett mönster visa sig att första generationens invandrare bara till viss ens går att integrera, medan deras barn födda i landet är medborgare som till mycket stor del är det, även de behåller en del av föräldrarnas kultur och språk. Tredje generationens är fullt ut integrerade i det nya samhället. 

Men att vara kriminellt är att leva utanför samhället. Det är ett icke socialt beteende. 

Inte minst bland de grova våldsbrotten är just andra generationens invandrare helt dominerande.

Vilket bekräftas av bilden av till exempel de skjutningar som härjar, som beror på uppgörelser mellan kriminella gäng just bestående av framför allt unga vuxna födda i Sverige till utlandsfödda. 

Även om man kan se att överriskerna för våldtäkt faktiskt minskat över tid är det fortsatt en mycket stor överrepresentation för det brottet av män födda utomlands, och framför allt i Afrika och Västra Asien, där Syrien, Irak och Afghanistan ligger. De länder där de största antalet män kommer ifrån som sökt asyl i Sverige sedan 2014. 

Ni som vill läsa hela rapporten gör det här. 

Jag tänker i ett kommande inlägg mer i detalj analysera slutsatserna och jämföra dem med Brå:s tidigare studier. 

I tidigare studier som Brå gjord 1995 och 2005 på födelseland konstaterade de att flyktingar är mer benägna att begå brott pga utsatt situation och kanske trauman, att män är överrepresenterade men att även rensat från socioekonomiska variabler var män från MENA kraftigt överrepresenterade i bland annat sexualbrott. 

En spade är en spade. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!