Sossarnas katastrof

Regeringskaoset dolde en av de viktigaste sakerna – att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på 100 år. 

Valet 2018 var sämre än valet 1911.

Faktum är att Socialdemokraterna tappat linjärt sedan 1998, med undantag för 2002 då de fick en tillfällig uppgång i samband med ”valstugereportagen” som skickade ner Moderaterna på 15 %.

1998: 36,4 %

2002: 39,8 %

2006: 35 %

2010: 30,7 %

2014: 31 %

2018: 28,3 %

Det här är inget att vara mallig över och de vann inte valet 2018. De förhandlade sig till makten. Stor skillnad faktiskt.

Idag var det en stor nyhet att LO-väljarna fortsätter att välja bort S för SD. 

Bara 32 % skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val. 27 % på SD.

Kampanjen att kalla SD högerextrema biter alltså inte och allt fler struntar i sossarna. 

Så hur ser då Socialdemokraternas väljarbas ut? 

Ser man på Valu som gjordes i valet 2018 kan man se tydligt vad som händer med Socialdemokraterna och det är ännu värre bakom siffrorna. 

Till exempel är det S och inte som många verkar tro SD som har flest arbetslösa väljare och bidragstagare. 

Socialdemokraterna har gått från att vara arbetarnas parti till bidragstagarnas. 

Hela 31 % av de arbetslösa och 36 % av de bidragstagande röstade på S. Och bara en fjärdedel av de förvärvsarbetande.

Kollar man på utbildningsnivå så röstade 37 % på de som inte har grundskoleutbildning på Socialdemokraterna. Ju högre utbildning desto lägre andel sossar.

Socialdemokraterna har också varje val tappat de yngre väljarna, deras väljarkår dör bokstavligt talat ut för varje val. 

Som ni kan se bland förstagångsväljare, som är mellan 18 och 21 år, har de sedan 2002 gått ner från 30 % till 22 %.

Bland de äldre däremot dominerar Socialdemokraterna, även om dessa som sagt blir färre. I senaste valet röstade 35 % av de som var 65 år eller äldre på S. Kollar man på SCB:s nedbrutna siffror ser man det ännu tydligare. Ju högre norrut och ju äldre man desto högre siffror för sossarna. Deras starkaste väljarbas är män över 65 år i Norrland. 

Som man tydligt ser är det LO-väljarna som överger Socialdemokraterna. Siffran har gått ner från 66 % av LO-väljarna som 1996 var Socialdemokrater till 41 % i senaste valet. Och nu är siffran 34 %. 

Samtidigt växer SD inom just invandrargrupper, ett skäl gott som något varför det är orimligt att kalla dem högerextrema. I senaste valet dominerade de i gruppen födda i Norden men även bland Européer är de stora. 

Socialdemokraterna däremot har flest väljare i födda utanför Europa, med andra ord i de stora invandrargrupper vi har i Sverige: Sydamerika (som kom på 70- och 80-talen, Irak, Syrien, Somalia, Afghanistan). 

Framför allt de stora muslimska invandrargrupperna, då dessa dominerar den invandrargruppen i Sverige (född utanför EU). Jag vet också att tidigare invandrargrupper som kristna syrianer och assyrier, greker och folk från Balkan är grupper som idag valt bort Socialdemokraterna och valt antingen borgerliga partier eller SD. 

 

Man ser tydligt i den här tabellen hur märkligt det ändå är att vi har en socialistisk regering nu när andelen väljare som definierar sig själva som höger i själva verket är större än 2014.

Svaret i väljarnas förflyttningar finns när siffrorna blir nedbrutna. En intressant sak är att se hur vänster Miljöpartiet blivit, från att varit hälften mitt emellan och hälften vänster har de tydligt under 2000-talet blivit mer och mer vänster och valet 2018 hade de rekordmånga väljare från vänster, hela 78 %. 

Centerpartiets förflyttning till att vilja bli Miljöpartiet 2.0 kan delvis förklaras av att deras väljare till 10 % definierar sig som vänster, trots att det nästan är lika många som valet 2006. Samtidigt kan man se att 57 % definierar sig själva som höger. 

Det är de som nu lämnar eller är tveksamma på Centern efter att de valt att stödja en vänsterregering. Här i ligger också potentialen för oss i högern, att förmå dessa väljare att rösta på Moderaterna istället. 

En annan intressant sak är att se hur SD utvecklats. Deras väljare definierade sig själva som 18 % till vänster 2010. Den siffran har reducerats till en tredjedel på bara två val. 

Idag anser sig 58 % vara höger. 

Detta är ett av många skäl varför SD kommer vara svåra för Socialdemokraterna att förmås rösta på dem. Det fanns ett fönster för S att locka med SD i vänsterfamnen, men det har stängts. 

Och om LO-väljarna strömmar till SD, och nästan 60 % anser sig vara höger är det inte orimligt att dra slutsatsen att fler och fler LO-väljare definierar sig till höger när de valt bort S och valt SD istället. 

Vad gäller migrationsfrågan kan man se att sossarna, förmodligen för att deras huvudsakliga väljare idag inte är arbetare utan utlandsfödda bidragstagare, är i emot att ta emot färre flyktingar. Man kan också se att Centerns väljare, som ju blivit mer vänster, är för generös migrationspolitik.

Medan M, KD och SD har konsensus, och Folkpartiets väljare faktiskt är 50-50. 

 

I Valu ser man ännu tydligare att det regeringsalternativ vi fick var det minst önskade i princip. En dålig kompromiss som gjort alla besvikna. 

Men också att en tredjedel av C och Folkpartiets väljare föredrog detta alternativ. De tredjedelarna som är mest vänster förmodligen. 

Sammanfattningsvis är det otroligt märkligt att den stora nyheten sedan valet inte varit Socialdemokraternas totala genomklappning. Men det beror på maktspelet, att de lyckades klänga sig kvar. 

I själva verket är det som att måla färg på mögel. 

Under fernissan äts grunden upp. 

Socialdemokraterna har gått från att vara det breda partiet för folk som arbetar, såväl arbetare som lägre tjänstemän. 

Till att som idag vara partiet för de arbetslösa, de som lever på bidrag, de utan utbildning och inte minst, de som är invandrare från länder utanför Europa. 

Och för varje val tappar de fler som arbetar, fler infödda svenskar, fler unga. 

Samtidigt som Socialdemokraterna kallar SD högertextrema för tionde året i rad växer SD genom både att ta deras kärnväljare och fler och fler invandrare. 

The bottom is not nådd. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!