Plasthatet drivs på av media

Det är skillnad på vad som skrivs på en opinionssajt som min, där allt är åsikter och själva syftet är påverkan, inte att förmedla en objektiv bild av verkligheten, och media, vars hela poäng är just objektivitet. När saker inte skrivs på de ställen som tydligt märks upp som opinion. 

Men så har också media sedan länge allt mer börjat blanda ihop ”news and views” i en salig röra när journalister och redaktioner medvetet använder nyhetsdelen till att bilda opinon för dem viktiga frågor. 

Som miljö. Här lyser all sorts objektivitet och kritisk granskning med sin frånvaro sedan för evigt. Jag har inte läst ett enda granskande reportage om något som har med miljö, vare sig organisationer eller påståenden, någon gång tror jag. 

Det finns otaliga exempel när media agerar opinionsbildningskanaler. Här kommer ett färskt. 

Plasthatet. 

Mitt Kök använder många likt mig ofta för att få recept och inspiration. Och där passar Expressen som äger varumärket att köra lite plastskrämsel, helt i linje med gällande doktrin författat av den samlade miljörörelsen. 

”Plastbanta – en enkel guide till en miljövänligare vardag”


Källa Expressen använder här är lobbyorganisationen WWF, en av de värsta EU-lobbyisterna enligt det transparensregister jag kollat på. De lägger stora resurser varje år på det, och eftersom hela deras syfte med organisationen är just opinionsbildning är inte det konstigt. De är inte vetenskapsmän, de är lobbyister. 

Det första tipset är givetvis köksredskapen. De tycker Expressen att man ska ”ersätta med trä, bambu och stål”. 

Det är bara det att de vanliga svarta plastredskapen vi har inte innehåller det ämne – anilin – som Efsa misstänker (inte konstaterat) skulle kunna öka risken för cancer. 

Enligt Livsmedelsverket hittade man i en undersökning en (1) produkt som överskred EU:s gränsvärden. 

Alla plastredskap ni använder är godkända och kan inte skada er. Däremot är träprodukter problematiska ur bakteriesynpunkt för det blir oftare repor och sprickor i dem där bakterier samlas och eftersom man inte kan diska dem i maskin är de också svårare att få helt rena. Medan de i plast tar bort alla matbakterier. 

Som bekant är det just bakterier i mat som gör oss sjuka, som matförgiftning. 


De anser också att man istället för lätta plastlådor, som inte heller innehåller något skadligt, ska bära omkring på glaslådor och glasflaskor. Som om de tappas krossas och sedan både blir vasst och tar mycket lång tid att brytas ner i naturen. 

Ett av de mest värdelösa råden är att hålla sig borta från disktrasor gjorda på microfiber och polyster, utan att de motiverar varför. 

I själva verket är finns det gott om microfibertrasor som är miljövänliga, bland annat enligt ett test som Skanska gjort på sin hemsida. 

Så här sprids myter från en miljörörelse med egna motiv till tidningarnas delar som inte alls är opinion, i antingen aningslöshet eller medveten påverkan. Jag vet inte vad som är värst ärligt talat. 

Under tiden hjälper media miljölobbyisterna att sprida en slags plastpanik. När plasten vi använder inte alls är giftig och klarar alla högt uppsattamiljökrav både vi och EU satt upp. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!