KD – inte så höger som du tror

Det är givetvis glädjande att Moderaternas närmaste parti Kristdemokraterna inte bara gjorde ett kanonval utan dessutom spurtar i både opinion och EU-valsopinion. Jag har ägnat en del tid åt att till exempel försvara KD mot de osmakliga och osakliga påhopp som kommit från Centern senaste tiden. 

Men en sak måste vi ändå reda ut. 

KD utmålas som mer höger än Moderaterna men så är faktiskt inte fallet. Alla verkar fallit i kollektiv glömska att partier från början bestod av stickande frikyrkliga flyktingaktivister, folk som öven gömde illegala invandrare. 

Och det finns en del rester av det fortfarande i KDs politik. Det är bara att läsa innantill vad de tyckte på sitt riksting 2017. Följande bilder är taget ur partistyrelsens yttranden. 

Till exempel att det var KD som drev igenom att illegala invandrare, sk papperslösa, skulle har rätt till vård samt att de landsting som vill ska kunna ge all vård om de vill. 

Alla som fått tillfälligt uppehållstillstånd ska ändå få rätt till familjeåterförening. 

De som får tillfälliga uppehållstillstånd ska automatiskt få permanenta efter tre år men om personen har egen försörjning ska personen oavsett om skyddsbehovet inte finns längre också få PUT. 

De vill inrätta en särskild jour just för de afghaner som specialbehandlats genom gymnasieamnestin och som vi vet inte kan refereras till som barn längre. Ännu mer resurser just till dem alltså. 

De tycker också att afghanerna, oavsett om de är vuxna eller inte, ska alla har rätt att ta hit samtliga familjer. 

De är visserligen för id-kontrollerna MEN vill att de ska bedömas varje månad och förnyas eller tas bort efter den bedömningen. 

Bra för pendlarna i Skåne, dåligt för alla andra medborgare i landet då vi tappar kontrollen ännu mer på vilka som befinner sig här. 

Partistyrelsen slog också ner på förslaget att man bara kan söka utomlands utan tycker att ”det inte är förenligt med internationella konventioner”. 

”Utvisnings- och avvisningsbeslut som leder till att familjer splittras ska inte fattas eller verkställas såvida synnerliga skäl inte finns”.

Våldtäktsmän och andra kriminella som har fru och barn ska alltså inte utvisas. Till exempel. 

Människor ska förutom att kunna söka asyl i Sverige även kunna söka ett nödvisum för att få resa hit, tycker partistyrelsen. 

De röstade också nej till försörjningskrav för anhöriga och att begreppen synnerligen och särskilt ömmande skäl togs bort. 

Men ingen fara, det har Centern och Miljöpartiet nu sett till kommer tillbaka så det antar jag KD är glada för. 

När deras toppnamn Sara Skyttedal i Linköping där hon är kommunalråd fick rösta för eller emot ett lokalt tiggeriförbud röstade hon nej till tiggerförbud. 


Summa sumarum – KD är inte så höger som de utmålas och definitivt inget alternativ för de väljare som tycker att en mer restriktiv migration är nödvändig. 

KD vill tvärtom gå i en annan riktning, med mer generösa villkor för de specialbehandlade afghanerna, för illegala invandrare och inte minst för asylsökande och dess anhöriga. 

Förslag som kommer öppna dammluckorna igen för många människor migrerar fortsatt och återinför vi det KD vill kommer vi se ett ökat söktryck. 

Rätt ska vara rätt. 

KD måste också stå till svars för att de faktiskt tycker så här, inte bara rida på en mysig opinionsvåg som jag visserligen verkligen unnar dem men inte på bekostnad av väljare till Moderaterna. 

Är det viktiga för dig att migrationen stramas åt ordentligt är en röst på Kristdemokraterna faktiskt en bortkastad röst. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!