Antibiotikaresistensens verkliga anledning

Centerpartiet, framför allt deras etta Fredrick Federly som i vår slagit rekord i oanständig argumentation, har fokuserat sin EU-valskampanj bland annat på antibiotikaresistens. 

Till sin hjälp har de tagit folkpartisten Marit Paulsen, som meddelade i år att hon tänkte rösta på Centern. 

Det är för övrigt redan sedan länge förbjudet att använda antibiotika som tillväxtmedel inom hela EU så det är ingenting Centern har fixat. Däremot var Paulsen med och drev igenom det. 

Tesen Centern driver är att antibiotikaresistensen ökar i EU för att man använder antibiotika i djuruppfödning. 

Problemet är det de inte säger. 

Om vi börjar med Sverige kan man tydligt se att antibiotikaresistensen mycket riktigt ökar även här. Från att ha legat ganska stabilt började ökningen bli exponentiellt, från 15 fall per 100 000 invånare till 45 fall mellan 2009 och 2016. Bara mellan 2012 och 2016 mer än fördubblades fallen. MRSA är en av flera multiresistenta bakterier. 

 

Denna ökning berodde framför allt på den stora migrationen enligt Folkhälsomyndigheten själva. 

Smittade människor kom till Sverige, vi har som bekant ingen hälsoscreening av asylsökande, och de smittade andra människor. Mestadels människor som redan var sjuka genom att de fick kontakt med vården. 

Centern citerar ofta siffran 33 000, vilket är antalet människor som beräknats dött av just multiresistenta bakterier per år i EU. 

Läser man studien siffran bygger på framgår det att 75 % av dessa 33 000 kommer från infektioner på sjukhus. Det vill säga, inte mellan djur och människa som Centern vill implicera. 

Nu hävdar jag inte att det är bra med onödig antibiotika i djur och att reducera det givetvis är mycket bra, det jag vill analysera i inlägget är om Centerpartiets huvudskäl i valrörelsen varför folk ska rösta på dem håller. 

Är det så att multiresistenta bakterier smittar människor via maten, till exempel via kött som genom att de fått antibiotika som levande djur utvecklat resistens och sedan överförs detta till människor?

Nej. 

Enligt till exempel Livsmedelsverket överförs inte multiresistenta bakterier via mat.

Du smittas i huvudsak av resistenta bakterier av andra människor som bär dem, inte sällan på sjukhus. 

Och även ökningen i EU av multiresistenta bakterier de senaste åren härstammar från migrationen av människor från länder där dessa är vanligare och där antibiotikaanvändningen varit betydligt mer okontrollerad. Det är nämligen framför allt antibiotikaanvändning på människor som leder till att fler bakterier blir resistenta, inte att veterinärer använder antibiotika i kött som blir mat. 

Enligt en undersökning gjord av Imeperial College London publicerad i The Lancet Infectious Diseases i maj 2018 konstateras att hela 25 % av migranterna bär på multiresistenta bakterier. 

Enligt en rapport från Statens veterinärmedicinska laboratorium har vi inte kunskap om resistenta bakterier av bland annat MRSA kan spridas av livsmedel. 

”Vår kunskap om förekomsten av resistenta bakterier i svenska och importerade livsmedel är därför knapphändig liksom risken förknippad med livsmedelsburen antibiotikaresistens”.

Och där föll ju Centerns EU-valskampanjs profilfråga. För de hävdar att genom att rösta på dem, som vill minska antibiotikaanvändningen i djurhållning för matproduktion, kommer några av de 33 000 liv som idag tas av bakerierna räddas. 

Medan sanningen är att 24 750 av dessa fall sprids via vårdinrättningar, att den stora ökningen av bland annat MRSA vi sett i såväl Sverige som EU beror till stor del på att migranter är smittade och att livsmedel i själva verket inte alls verkar sprida resistenta bakterier till människa.

Det spelar ingen roll om du röstar på Centern eller inte. De kan inte fixa antibiotikaresistensen genom hårdare djurhållningsregler och de pratar inte ens om de verkliga skälen varför resistensen ökar. 

Istället väljer de, när de inte låtsas som deras enda parlamentariker kan rädda 33 000 liv, att låtsas som om valet också handlar om att välja Eden (Centern) eller Mordor (allt höger om Centerpartiet). 

Den enda resistensen Centern bidrar till är faktaresistensen. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!