Uppgradera nödvärnsrätten

Vi har ett rättssystem idag som tyvärr inte uppfyller sitt syfte – det är inte rättvist.

Vi har enorma straff för skattebrott men några månader, max något år för våldtäkt. Vi har mängdrabatter, inte omvänt – att ju fler brott du begår desto hårdare straff. Vi har ungdomsrabatter, vilket ha gjort att den grova brottsligheten krupit ner under 16 för att dessa går fria mer eller mindre.

Och vi har problemet med att det behövs synnerliga skäl för att utvisa en person, inte synnerliga skäl för att de ska stanna kvar.

En annan sak vi har är en för slapp nödvärnsrätt. Regleras i brottsbalken kapitel 24.

Om någon bryter sig in hos dig har du visserligen rätt att försvara dig, men i vanlig svensk ordning är den när man läser noga starkt begränsad.

”Så länge nödvärnsberättigade i sin våldsanvändning inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt så begår denne inte ett brott”.

Som alltid med lagar är det upp till domstolen att tolka, men de har i sin tur hjälp med tolkningen av hur andra före dem tolkat. Och detta har gjort att nödvärnsrätten i praktiken inte fungerar.

För hur ska du kunna bedöma om ditt kämpande för dig och din familjs liv om en sådan här person bryter sig in i ditt hus är försvarligt? En galen IS-mördare står plötsligt i din hall med ett gevär?

Men du ska när du slåss bedöma om du använder mer våld än nöden kräver? Du kan inte anpassa dina slag efter hur lagstiftaren senare kan tänkas bedöma kraften i dem.

Detta räcker dock inte.

För rätten måste dessutom väga in din och förövarens kroppsvikt, kunskaper om kampsport, upphetsning, förekomst av allvarliga hotelser och samt våldets förutsebara skaderisker.

Det här befängt.

I praktiken betyder det här att om du har ett basebollträ hemma för skydd, du vaknar mitt i natten av att någon bryter sig in när du och din familj sover och du har ingen aning om personen är beväpnad eller inte, får slå personen i huvudet och oskadliggöra denne på egen risk. Du riskerar vid första slaget att själv dömas till ett fängelsestraff för misshandel.

Inte ens om en inkräktare i ditt hem sticker en pistol i ditt barns mun får du försvara dig utan att riskera att dömas för misshandel, till fängelse.

Jag har tidigare en annan artikel som exempel som efter påpassliga läsare visade sig om man läser domen egentligen handla om ett svartsjukedrama, jag bytte därför exempel.

Så här kan vi inte ha det. Det är inte värdigt en rättstat.

Lagen måste vara tydlig att när du angrips i ditt eget hem har du rätt att med de medel som står till buds skydda din familj. Det ska till något mycket speciellt för att döma någon för misshandel för det, eller ens dråp.

Den nödvärnsrätten borde vara absolut.

Du måste vara fredad i ditt eget hem och få skydda dina barn från inkräktare.

Intrång på mark och i egendom som bilar och hus utanför huset kan ha en något mildare nödvärnsrätt men fortsatt hård. Samma sak gällande när du skyddar dig icke närstående.

Man kan ha en trestegsnivå där du i ditt hem har absolut rätt till nödvärn, på din ägda tomt en annan och för din egendom utanför din tomt och hem plus för civilt ingripande en tredje nivå av rättigheter inom nödvärn.

En grundläggande mänsklig rättighet är att faktiskt att fredas från oprovocerat våld. Att vår svenska lag har en sådan urholkad variant av nödvärnsrätten att man som försvarare av sitt och sin familjs liv när en okänd person eller flera de facto bryter sig in i ditt hem och attackerar er ska ta hänsyn till kroppsvikt och upphetsning hos dig och förövaren antyder att de som skapat lagen inte har någon verklighetskoppling.

Du har sekunder på dig i ett skarpt läge att fatta rätt beslut eller bli övermannad. Då ska du slå, direkt. Eller skjuta. Annars förlorar du och din familj kanske dör.

Tror lagstiftaren att man har möjlighet att resonera ens med sig själv när kanske två-tre för dig okända män plötsligt står i ditt sovrum eller i din hall? Med knivar, påkar eller kanske även skjutvapen?

Om du till och med råkar döda någon ska du inte straffas, man ska inte bryta sig in hos andra människor. Din rätt till ditt liv och din familjs rätt måste här väga tyngre än förövares rätt till sitt, när de är inne i ditt hem och har brutit sig in.

En person bryter sig in i någon annans hem har aldrig goda intentioner. Man gör inte det av misstag.

Det är bara om du uppenbart efter att personen är helt oskadliggjord, som medvetslös, och du ändå fortsätter med våld, i så fall ska kunna dömas till övervåld inom nödvärn men då inte till fängelse. Det straffet står inte i proportion till det hot för ditt eget och din familjs liv som stått på spel utan rimligt är villkorlig dom eller samhällstjänst i så fall.

Vi kan inte ha det som vi har idag, när goda människor som försvarar andra människor från misshandel och död blir dömda till enormt mycket hårdare straff än de kriminella.

Det är dags att Sverige gör sig av med de här Kalle Anka-reglerna och uppgraderar nödvärnsrätten så att vi slutar döma människor som skyddar sig, sin familj eller även helt okända i ett medmänskligt ingripande från att själva straffas.

Våldet ökar i samhället. Polisen tappar greppet och politikerna är antingen upptagna med att förbjuda rökningen eller censurera internet.

Att få känna sig trygg åtminstone i sitt eget hem är en grundläggande rättighet.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!