Arbetslösa ska bli nya sossar

I förra inläggen gick jag igenom det nya sättet att gömma arbetslösa i statistik – Studiemotiverande Folkhögskoleutbildning.

Ni kanske inte visste det men sossarna har inte bara ABF, de har även ett antal egna folkhögskolor. De kallas A-folkhögskolorna, som i Arbetarrörelsen. När man läser på deras hemsida blir syftet med dessa folkhögskolor tydligt – skapa ny socialdemokrater.

Eller vad sägs om att eleverna ska förmås ”påverka samhällsutvecklingen”. Det vill säga opinionsbilda på olika sätt.

”Utifrån ett värderingssystem som utgår från arbetarrörelsens idéer kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen”

Eleverna och kurserna de går ska också leda till att ”väcka intresse för samhällsfrågor utifrån ett arbetarrörelseperspektiv”. Och ”skapa engagemang för miljöfrågor” samt ”ge grund för ett aktivs föreningsliv”.

Ergo, folkhögskolorna ska leda till nya socialdemokratiska politiker på olika delar i samhället.

A-folkhögskolorna är inte de enda fostringsanstalterna för unga vuxna utan vi har även Brunnsvik. Även här ska alla elever fostras in i LO och S och hela sosseriets maktapparat av Hyresgästföreningen, Folkets hus, ABF, KF, Olof Palmes center och allt annat.

”Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig”.

Inte ett ord om att målet är att deltagarna ska bli mer bildade, förverkliga sina drömma, kunna göra en klassresa.

Perspektivet är texten är som allt inom S och LO – att arbetarrörelsen ska tjäna något på det.

Det blir ju jättebra när sossarnas sett till att deras egen folkhögskola får statliga pengar utöver det som de redan får, för att utbilda nya sossar.

Och vad är inte det första man ser på Brunnsvik Borlänges sajt om inte kommunistiska symboler?

När elever glatt ritar HBTQ-flaggor på en affisch för ryska revolutionen. Jag såg inga gravstenar och lik så jag utgår från affischen inte var kritik utan en hyllning.

Men jag antar att det är målet eftersom kursen innehållet just ”värderingsövningar”. Som i ”intoktrinering i socialism” antar jag. För alla vet ju att man blir mer motiverad att plugga vidare eller jobb om man har rätt sorts ”värdegrund”.

När du sedan under tre månader fått betalt av Arbetsförmedlingen för att få studemotivation och rätt socialdemokratiska värderingar har du sedan möjlighet att studera vidare. Och kanske utbilda dit till artist? Det är 100 % studiemedelsberättigat via CSN.

För det vet ju alla, att bäst band och artister skapas av Socialdemokratin…..

Tack vare de extra pengarna för studiemotiverande kurs började Brunnsvik återigen ha lektioner i de gamla lokalerna, de fick kraftig kritik från olika vänsterhåll när de flyttade allt till Borlänge och Gävle. Men nu har man alltså delvis flyttat tillbaka, tack vare SMF-kursen.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg är de som kammat hem mest i strävan att förvandla folk utan gymnasieutbildning till nya sossar – de fick 2,5 miljoner kronor i bidrag av partikamraterna i Rosenbad via Folkbildningsrådet.

Brunnsvik verkar inte satsat så mycket på det som att göra nya sossar av nyanlända, för etableringskurser är en annan del av FUB som jag skrev om tidigare (förberedande utbildningar) och som sågats av Riksrevisioinen.

Brunnsvik fick däremot hela 24 miljoner kronor i statsbidrag via Folkbildningsrådet 2018 totalt för sin verksamhet. Här ingår då helt vanliga ”göra-nya-sossar-kurser” som inte särskilt riktar sig till nyanlända eller utlandsfödda och ungdomar utan gymnasieutbildning.

A-folkhögskolorna kammade in 10 % av Västsveriges hela summa för folkhögskolor – 35 miljoner. Så totalt 60 miljoner kronor gick 2018 direkt in i verksamhet att göra fler socialdemokrater. Varje krona är en krona du som skattebetalare betalat.

Your skattepengar at work – allra helst i Socialdemokraternas egna fickor i syfte att producera nya socialdemokrater.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!