Vänsterpartiet ignorerade tiggare

Idag i första maj-tåget hade Vänsterpartiet i vanlig ordning Stalin och Lenin på affischer. De värsta mördarna historien haft.

En person filmade tåget i Stockholm idag.

Då ser man klart och tydligt hur Vänsterpartiet och deras anhängare helt ignorerar den tiggare som gick in och tiggde i själva tåget.

Solidaritet i praktiken.

Fint på plakat. Icke existerande i verkligheten. Precis som socialismen som helhet fungerar.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!