Djupt oseriöst av Bah Kuhnke och Holmgren


Det är snart EU-val och Miljöpartiets två toppnamn gick i helgen ut med en djupt oseriös debattartikel med rubriken:

“Vi har fem år på oss att undvika katastrofen”

Lösningen de tänkt sig är förstås att rösta på dessa två i valet. Annars väntar jordens undergång. Bara denna dagisargumentation gör att man misstänker att artikeln innehåller mer av samma sort.

Det första man ser är att de citerar en icke namngiven icke länkad rapport WWF släppt. Jag antar att det är WWF:s regelbundna rapport om arter Living Planet Report de syftar på.

En hårt kritiserad rapport för övrigt. Men detta verkar inte bekymra Miljöpartister på korståg det allra minsta, eftersom fakta är en relativ sak när man är riddare av Rädda planeten-sekten. Då är det legitimt att slira på sanning, sprida myter och vara faktaresistent. Tyvärr är detta förhållningssätt inte unikt för valrörelser när det gäller miljöaktivister, så här jobbar de året om.

“WWF:s rapport slår fast att vilda djurpopulationer har minskat i individantal med cirka 60 % sedan 1970”

Nej, det gör den inte. Det är lögn.

Läser man vad data säger så har för det första WWF undersökt 6,4 % av arterna, det är såldes ett litet urval.

I själva verket visar rapporten inte alls heller att massutrotning sker.

I det urvalet WWF gjort visas en trend under 44 år då man mätt. Och trenden visar inte på individnivå utan på populationer.

Det finns ingen massutrotning som Bah Kuhnke påstår i sin artikel, vilket får mig att undra en sak. Har Expressens redaktörer på Debatt, som de gör när jag skriver för dem, ens bett före detta statsrådet och kändisen Alice Bah Kuhnke om att belägga det hon påstår? Eller har hon bara fått förtroendet att hon nog ändå vet vad hon talar om?

För bevisligen gör hon ju inte det.

Den 27 december skrev jag om hur WWF varje gång de publicerar rapporten arbetar med missförståndet som metod. Trots att den varje gång blir feltolkad och felciterad gör de inget åt det, såklart. Det är en framgångsrik strategi att medvetet skapa missförstånd i media.

Redan 2014 höjdes röster från bland annat forskare som National Geographic intervjuade om WWF:s metod.

WWF:s rapport innehåller för det första inte alla arter utan ett urval om 4 000 av de 63 000 ryggradsdjur som finns. Och den undersöker antalet populationer av en art, inte antalet individer. Med en population menar man en grupp individer av en art som är skild från en annan grupp individer av samma art.

Det är antalet populationer, inte individer som sjunker eller ökar i deras rapport. Den mäter över huvud taget inte individer.

Vänstertidningen The Atlantic skrev också om felen med rapporten och medierapporteringen i höstas när rapporten kom ut.

I deras räkneexempel ser man att om populationen gått ner i snitt med 60 % kan ändå antal individer bara sjunkit med 17 %. Och siffran tar dessutom inte hänsyn om någon population ökar.

Vidare tar den inte hänsyn till det faktum att de arter som redan är utrotningshotade tenderar att fånga forskares intresse mycket mer än de som inte är det. WWF mäter populationerna i vissa utvalda ekoregioner vid varje rapport.

Eftersom man alltså begränsat urvalet på dessa olika sätt kan en nedgång i en arts populationer bara innebära att just den arten till följd av att ett område gått från obebott till bebott under en tidsperiod helt sonika flyttat till en närliggande region, men som inte ingår i WWF:s mätning. Då ser det alltså ut som antalet populationer av en art minskat, i deras rapport. I verkligheten har den arten inte alls minskat, den kan tvärtom ha ökat men detta fångar inte WWF in ju.

Men visst står det i rapporten, i den svenska sammanfattningen, att 60 % av arterna riskerar utrotning.

I stycket om rödlistade arter, som är 8 700. Siffran refererar alltså till att 60 % av dessa riskerar utrotning. Inte att 60 % av alla arter utrotats.


Det är djupt oseriöst av Miljöpartiets toppnamn att skriva en debattartikel full med medvetna lögner och faktafel i syfte att dra röster. Och att dessutom påskina att “vi har fem år på oss”, det vill säga till nästa EU-val, är bara ren och skär populism.

Nej, vi har verkligen inte bara fem år på oss och ni är inte en del av lösningen utan en del av problemet.

Le Moine kandiderade för övrigt till Naturskyddsföreningens styrelse strax före valet men blev inte vald.

Vi har alla åsikter om politiken och om lösningarna men det minsta man kan begära av människor som vill ha väljarnas förtroende att bestämma på antingen nationell eller EU-nivå är att de utgår från fakta.

Jag tycker Expressens Debatt ska införa rättelser för det dessa tre undertecknare påstår i sin artikel är faktiskt graverande faktafel.

Det måste finnas krav på att även kändisar håller sig till sanningen.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

0 kommentarer till Djupt oseriöst av Bah Kuhnke och Holmgren

 1. Har funderat över om inte skogsskövling även är en stor orsak. Detta pga nya miljövänliga drivmedel o dyl ska odlas fram.

 2. Faktum är ju att de största hoten mot arter, mänskligheten etc, är de förslag som presenteras av NGO:s, som WHO, Klimatbedrägeriet, Geen Peace etc.

  Deras förslag tar ingen som helst hänsyn till helhetsbilder resp seriös vetenskap. Således går de t ex “bananas” när Brasilien tillkännager att man skall odla upp stora delar området i landet söder om Amazonasregionen. De vet eller borde veta att HELA Brasilien fram till ca 1600 var fullständigt uppodlat och försörjde typ 20-40 miljoner invånare. De dog av pandemier orsakad av Européernas “barnsjukdomar. När Européernas kolonister drog över Brasiliens östkuters berg, så fanns endast enstaka kvar. De senaste ca 400 åren har således Amazonas m fl återväxt. Det är t o m så att denna återväxt har skett med växter/träd som ursprungligen PLANTERADES av Forn-brasilianarna.

  Om nu de gröna menar allvar med Grön Hållbarhet, så borde deras förslag vara sådana att ALLA arter gynnas, att öknar växer igen, tundror växer igen, samtidigt som mänsklighetens fortsatta existens upprätthålls. Men så är det ju INTE!

  Menar de allvar, så finns en lösning, innebärande att mänskligheten arbetar för att ÖKA CO2 i atmosfären till mer än 0,08%! Då kan nämnligen hälften av dagens brukade marker återlämnas till naturen, samtidigt som 10+ ggr dagens totalbefolkning på jorden kan försörjas med livsmedel. Möjligt? Tja, de senaste 100 åren har totalbefolkningen på jorden ökat från ca 3000 miljoner till ca 8000 miljoner, För 100 år sedan var hungersnöder ofta förekommande och global vanlig dödsorsak “svält”. Men sedan ökade CO2 från ca 0,028% till dagens ca 0,042% och då ökade skördarna till den grad att hungersnöder i stort är borta, bortsett från i de regioner där krig råder. Inte nog, så har öknar, tundror börjat växa igen, stäpper beskogas, skogen beväxer bergen högre upp osv, tvärtom vad klimatbedragarna envisas att skrämmas med.

  Ett av de samlade projekten som är på väg att rädda jordens mänsklighet är de ca 2400 planerade resp byggade av kolkraftverk med renade utsläpp. Dessa angriper de mest miljöfarliga och skadliga företeelesrena för mänskligheten, som sedan ca 1850 avlöst svält som dödsorsak, alltså matlagning resp uppvärmning med öppna ved- resp koleldade eldar i hemmen. De föroreningar dessa släpper ut har vidsträckt miljöpåverkan (bl a Himalayas glaciärer), skogsskövling etc. Samtidigt kommer mängder med miljoner människor få tillgång till BILLIG, AVBROTTSFRI resp OBEGRÄNSAT med elektricitét, d v s VÄLFÄRD. Mänsklighetens majoritét accepterar helt enkelt inte att längre hunsas av nykolonialistiska bedrägerirörelser, utan tar själv fram lösningar som är bäst för mänskligheten.

 3. Det är också oseriöst när de blandar ihop artutdöende med uppvärmningen. För många arter får färre områden att leva på, när vi t.ex odlar grödor till drivmedel. Som de gör för att använda biodrivmedel. Så arterna försvinner inte av uppvärmningen, utan av vårt sätt att hantera den.
  Ofta är en sak som minskar CO2 utsläppen, inte bra för arternas habitat. Som att inte ha djur som betar ute i hagar, för att vi inte ska äta kött. Många arter är beroende av att markerna hålls öppna och att där växer ett proteinrikt gräs, med blommande ogräs i. Många arter försvinner på en mark som får växa igen, utan djur som betar. Nu när vår s.k. jordbrukspolitik gjort, att många smågårdar försvunnit, till förmån för stora gårdar utan djur, så har väldigt många arter drabbats. Men de kan skylla allt på klimatförändringarna.

 4. Har man bara fem år på sig att förhindra planetens undergång är det väl bättre att fundera på vad man vill hinna göra innan man dör, för på fem år hinner man ändå inte ändra på något av större betydelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap