Djupt oseriöst av Bah Kuhnke och Holmgren

Det är snart EU-val och Miljöpartiets två toppnamn gick i helgen ut med en djupt oseriös debattartikel med rubriken:

”Vi har fem år på oss att undvika katastrofen”

Lösningen de tänkt sig är förstås att rösta på dessa två i valet. Annars väntar jordens undergång. Bara denna dagisargumentation gör att man misstänker att artikeln innehåller mer av samma sort.

Det första man ser är att de citerar en icke namngiven icke länkad rapport WWF släppt. Jag antar att det är WWF:s regelbundna rapport om arter Living Planet Report de syftar på.

En hårt kritiserad rapport för övrigt. Men detta verkar inte bekymra Miljöpartister på korståg det allra minsta, eftersom fakta är en relativ sak när man är riddare av Rädda planeten-sekten. Då är det legitimt att slira på sanning, sprida myter och vara faktaresistent. Tyvärr är detta förhållningssätt inte unikt för valrörelser när det gäller miljöaktivister, så här jobbar de året om.

”WWF:s rapport slår fast att vilda djurpopulationer har minskat i individantal med cirka 60 % sedan 1970”

Nej, det gör den inte. Det är lögn.

Läser man vad data säger så har för det första WWF undersökt 6,4 % av arterna, det är såldes ett litet urval.

I själva verket visar rapporten inte alls heller att massutrotning sker.

I det urvalet WWF gjort visas en trend under 44 år då man mätt. Och trenden visar inte på individnivå utan på populationer.

Det finns ingen massutrotning som Bah Kuhnke påstår i sin artikel, vilket får mig att undra en sak. Har Expressens redaktörer på Debatt, som de gör när jag skriver för dem, ens bett före detta statsrådet och kändisen Alice Bah Kuhnke om att belägga det hon påstår? Eller har hon bara fått förtroendet att hon nog ändå vet vad hon talar om?

För bevisligen gör hon ju inte det.

Den 27 december skrev jag om hur WWF varje gång de publicerar rapporten arbetar med missförståndet som metod. Trots att den varje gång blir feltolkad och felciterad gör de inget åt det, såklart. Det är en framgångsrik strategi att medvetet skapa missförstånd i media.

Redan 2014 höjdes röster från bland annat forskare som National Geographic intervjuade om WWF:s metod.

WWF:s rapport innehåller för det första inte alla arter utan ett urval om 4 000 av de 63 000 ryggradsdjur som finns. Och den undersöker antalet populationer av en art, inte antalet individer. Med en population menar man en grupp individer av en art som är skild från en annan grupp individer av samma art.

Det är antalet populationer, inte individer som sjunker eller ökar i deras rapport. Den mäter över huvud taget inte individer.

Vänstertidningen The Atlantic skrev också om felen med rapporten och medierapporteringen i höstas när rapporten kom ut.

I deras räkneexempel ser man att om populationen gått ner i snitt med 60 % kan ändå antal individer bara sjunkit med 17 %. Och siffran tar dessutom inte hänsyn om någon population ökar.

Vidare tar den inte hänsyn till det faktum att de arter som redan är utrotningshotade tenderar att fånga forskares intresse mycket mer än de som inte är det. WWF mäter populationerna i vissa utvalda ekoregioner vid varje rapport.

Eftersom man alltså begränsat urvalet på dessa olika sätt kan en nedgång i en arts populationer bara innebära att just den arten till följd av att ett område gått från obebott till bebott under en tidsperiod helt sonika flyttat till en närliggande region, men som inte ingår i WWF:s mätning. Då ser det alltså ut som antalet populationer av en art minskat, i deras rapport. I verkligheten har den arten inte alls minskat, den kan tvärtom ha ökat men detta fångar inte WWF in ju.

Men visst står det i rapporten, i den svenska sammanfattningen, att 60 % av arterna riskerar utrotning.

I stycket om rödlistade arter, som är 8 700. Siffran refererar alltså till att 60 % av dessa riskerar utrotning. Inte att 60 % av alla arter utrotats.


Det är djupt oseriöst av Miljöpartiets toppnamn att skriva en debattartikel full med medvetna lögner och faktafel i syfte att dra röster. Och att dessutom påskina att ”vi har fem år på oss”, det vill säga till nästa EU-val, är bara ren och skär populism.

Nej, vi har verkligen inte bara fem år på oss och ni är inte en del av lösningen utan en del av problemet.

Le Moine kandiderade för övrigt till Naturskyddsföreningens styrelse strax före valet men blev inte vald.

Vi har alla åsikter om politiken och om lösningarna men det minsta man kan begära av människor som vill ha väljarnas förtroende att bestämma på antingen nationell eller EU-nivå är att de utgår från fakta.

Jag tycker Expressens Debatt ska införa rättelser för det dessa tre undertecknare påstår i sin artikel är faktiskt graverande faktafel.

Det måste finnas krav på att även kändisar håller sig till sanningen.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!