Dör fler på jobbet?

Socialdemokraternas favoritmyndighet är Arbetsmiljöverket, för genom denna myndigheter kan de ge sig på företag.

Dödsolyckor på jobbet, ett angeläget ämne, är därför varje år något som S använder som hävstång in för att motivera ännu högre anslag till ”arbetsmiljösatsningar” som oftast går ut på att utmåla företag som onda. Som den där dåliga appen The Boss verket gjorde för några år sedan till exempel men fick dra tillbaka just på grund av den kritiken.

Ylva Johansson är mer eller mindre besatt av frågan. Bara sedan 4 mars har hon postat inte mindre än fem inlägg om just dödsfall på jobbet.

Finns det då någon korrelation mellan hur mycket anslag Arbetsmiljöverket får och hur få dödsolyckorna blir?

Givetvis inte. Det finns ingen kausalitet heller för den delen. Arbetsmiljöverkets anslag har ökat med följande sedan S tog över makten:

Mellan 2014 och 2018 ökade Arbetsmiljöverkets budget med 120 miljoner kronor, eller 23 % på tre budgetar.

Hur ser då utvecklingen av dödsfall på jobbet ut under samma tid?

De har inte minskat. Som ni kan se enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik dog det följande antal per år på jobbet sedan 2009:

2009: 41
2010: 54
2011: 58
2012: 45
2013: 35
2014: 41
2015: 34
2016: 37
2017: 44
2018: 50

Som ni kan se kan man se en annan korrelation än den Ylva Johansson vill se – ju högre anslag till AMV desto fler dödsolyckor.

Ber om ursäkt för fult diagram, jag är ringrostig på Excel.

Landets regerades för övrigt på en borgerlig budget såväl 2014 som 2015 så enligt statistiken ökade alltså dödsfallen så fort Socialdemokraternas budget började gälla 2016.

Men jag brukar inte nöja mig med totalsiffror, som media gör, utan jag har kollat på statistiken nedbruten. Och där visar sig en helt annat information än den som Ylva Johansson vill visa. Som att bönder är mest drabbade.

För bryter man ner siffrorna visar det en tydlig bild om vilka som dör och varför.

Mellan 2009 och 2018 dog 89 personer i byggbranschen, och 80 personer inom lantbruk. Trea på listan är transport.

Men inom jordbruket är man egen företagare, många jobbar helt eller delvis själva den mesta tiden och de som förolyckas är i mycket hög utsträckning företagare. Inte anställda.

Det finns en annan viktig faktor – antal sysselsatta personer i branscherna. I jordbruk fanns det 15 479 heltidsjordbruksföretag 2016. En minskning med 17 % sedan 2007. Knappt 63 000 personer var sysselsatta heltid. Totalt sysselsatte jordbruket 171 418 personer 2017.

I byggbranschen däremot var 303 126 personer sysselsatta 2017.

Detta betyder att en person per 17 000 anställda inom jordbruket dog 2018 medan en byggjobbare dog per 25 000 anställda.

Den farligaste branschen är utan tvekan att vara bonde idag.

De bönder som dog 2018 var en fårbonde (73) som ramlade ner genom ett hål i golvet på andra våningen, en som jobbade med grisar som fick en höbal på sig (30), en klämdes av en lyftarm som åkte ner från en lastbil (59), en klämdes under last som föll från en lastmaskin (54), en annan fick spannmål på sig i en silo (76), en skadades av en fodermatare (48) och den sista hittades livlös i en lergrop (52).

Det finns en annan kategori dödsfall, som politiker som Ylva Johansson gärna låtsas som den inte inkluderas i totalen av dödsfall på jobbet – trafikolyckor.

Kollar man på 2019, som börjat dåligt, kan man se att 13 personer hittills dött på jobbet. Men två av dem omkom i flygolyckan i Etiopien, knappast ett svenskt ansvar. En blev mördad.

Den 15 januari kolliderade en chef i handeln med en lastbil. Två dagar sedan fick en konsult sladd med bilen och krockade med en timmerbil, den 28 januari krockade en chaufför av en skåpbil med en buss. Även den 1 februari dog en person, en kyrkogårdsarbetare, genom en kollission med en lastbil. Den 22 februari dog en byggnadsarbetare in i ett lastbilssläp med en skåpbil.

Vanliga tragiska trafikolyckor och oklart vem det var som egentligen orsakade olyckan dessutom.

Det har mycket lite med arbetsmiljö att göra, eller att råka städa hemma hos en person som mördar dig.

Hur kommer vi till rätta med folk som dör i vanliga trafikolyckor genom att ge Arbetsmiljöverket mer pengar? Hur påverkar vi att folk inte mördas eller störtar med flygplan?

Detta här konstanta och felaktiga hackande på landets företag är helt orimligt men tyvärr, så fungerar socialismen. Jag säger inte att det inte finns företag som missköter sig, eller att man inte ska satsa något alls på arbetsmiljö. Tvärtom är det jättebra att det finns inspektörer som ser till att reglerna följs men det finns ingenting alls som motiverar att varje år chockhöja Arbetsmiljöverkets anslag.

Det finns heller inget som motiverar varför dödsfall på jobbet ska accepteras att vara ett slagträ mot företagen varje gång Socialdemokraterna har makten.

Lite annan intressant statistik som Arbetsmiljöverket publicerar:

De farligaste månaderna verkar genomgående vara oktober, november samt mars.

Är det då fler utlänningar som dör på jobb i Sverige, som ofta hörs från facket?

Nix, inte det heller. 2008 var det lika många som 2018. Det varierar helt enkelt mellan 2 och 9 personer per år.

Kön är den kanske mest intressanta variabeln i all statistik, utom när det gäller män. För som ni kan se är dödsfall på jobbet nästan uteslutande ett manligt problem. När hörde vi en sosse yppa om det?

Diagrammet visar också hur otroligt stor utveckling som skett sedan 50-talet. Minskningen har också planat ut, av helt naturliga orsaker. Eftersom folk dör av att de själva slarvar (mänsklig faktor) och i trafiken kommer det vara omöjligt att siffran blir noll. Det går inte att avskaffa mänsklig dumhet och så länge vi kör bilar i det här landet kommer olyckor ske.

Om något borde vi hyfsa och nyansera debatten om döden på jobbet och sluta låtsas som trafikolyckorna är en oproblematisk del av detta. Vi måste också ställa krav på politiker att de bryter ner siffrorna.

För om Ylva Johansson hade brytt sig om det hade hon tvingats svara på varför flest insatser görs i klassiska LO-yrken trots att de som dör på jobbet oftast är äldre ensamma bönder som är egna företagare.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!