Folkhälsobluffen

Härom dagen blåste Aftonbladet upp en rapport om städers luftkvalitet som släppts av ett tyskt universitet och intervjuade socialdemokraten Jytte Gutelund.

Sossar älskar folkhälsa. Det har de alltid gjort eftersom de sett ett medel för att i ännu högre utsträckning centralt styra folks liv. Jag tycker själva ordet folkhälsa är rätt ofräsch och väcker associationer till ”sund själ i sund kropp”. Alla diktatorer historiskt har varit mer eller mindre fokuserade på just invånarnas hälsa och familjeliv, antingen som Hitler med uttalat sundhetsideal eller som mer klassiskt, bevaka folk genom avlyssning, få familjemedlemmar att ange varandra.

Inget i privat i en socialistisk världsbild.

Tyvärr har detta gamla fokusområde nu fått luft under vingarna för att svenskarna blivit så hälsofixerade. Och den trenden används nu som hävstång för sossar att i klassiskt manér öka kontrollen över folk.

Jytte Guteland yttrade sig därför bekymrat om ”unga och barn” som lider av luftföroreningarna.

I artikeln kan man läsa att 8 000 personer dör i förtid av dålig luft, ofta till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Det låter onekligen jättehemskt.

Men detta är problemet med folkhälsodebatten – den är faktaresistent.

För även i rapporten Guteland bekymrar sig över står det att Sverige är inte alls ett av problemen, tvärtom. Vi har bäst luft, efter Norge och Island. Men som alla vet finns det ingen svensk luft, den är global. Så även svenskar tvingas andas in partiklar från andra länders nedsmutsning, som kolkraftverk i Polen och Tyskland till exempel. Det är alltså inte ett nationellt problem enbart och Malmö som ligger närmast kontinenten är mycket riktigt staden som har sämst luft.

Den myndighet som mäter den nationella folkhälsan är Folkhälsomyndigheten och deras årliga rapporter Folkhälsans utveckling” brukar jag läsa. Där kan man grotta ner sig i en massa positiv statistik faktiskt.

Slutsatsen av 2018 års rapport är som alla de andra jag läst – nästan allt blir bättre hela tiden.

För det finns en mycket irriterande diskreprans mellan hur folkhälsan utmålas och fakta. Skälet är att det finns många stakeholders som tjänar på att utmåla hälsan som dålig. Sossarnas drivkraft har jag redan beskrivit och den kommer längre ner. Men hela idrottsrörelsen drivs av en vilja att utmåla svenskarna som ohälsosamma för att få mer pengar och makt, olika företag som tillverkar hälsoprodukter vill säga dem, gymkedjor, läkemedelsbolag och inte minst en massa lobbyorganisationer.

Vi lever till exempel längre varje år och detta beror framför allt på att dödligheten minskar i hjärt-kärlsjukdomar och tre av de fyra vanligaste formerna av cancer: prostata, bröst och tjock-ändtarmscancer.

Trots Gutelands bekymmersrynka kring hjärt-kärlsjukdomar kan ni se själva från Socialstyrelsens statistik att dödligheten minskar sedan länge.

”Dödsfall på grund av hjärt- kärlsjukdom har minskat kraftigt de senaste 30 åren”

Och det beror både på att man räddar de som insjuknar och att färre blir sjuka. Trots luftkvaliteten. Märkligt att Aftonbladet och Guteland inte nämnde detta.

Idag är medellivslängden 84,1 år för kvinnor och 80,6 år för män. Skillnaden mellan könen har minskat och den har dessutom ökat för samtliga utbildningsgrupper utom den förgymnasiala. Här ökar dödligheten sedan 2006.

Men en annan naturlig slutsats från detta är att eftersom den grupp som idag dominerar gruppen med enbart förgymnasial utbildning är utlandsfödda, de flesta i Sverige från Mellanöstern eller Afrika, är det primärt i den här gruppen dödligheten är störst och det kan även bero på att man har sämre hälsa som vuxen av att ha levt ett fattigt liv i dessa länder än man har som infödd svensk. Den totala folkhälsan påverkas givetvis av att 100 000-tals nyanlända kommit sedan 2000.

Även den självskattade hälsan ökar, som varje år de senaste 11 åren.

Den psykiska själskattade ohälsan är betydligt större hos utlandsfödda än svenskfödda. 26 % av de födda utanför EU uppger nedsatt psykiskt mående medan 14 % hos den infödda befolkningen. I denna områden finns inga stora skillnaden i utbildningsnivå.

Vi mår på många olika sätt bättre än någonsin, samtidigt som övervikten ökar, framför allt blir det en skillnad mellan välutbildade och resten där den gruppen har mindre övervikt. Samtidigt sitter den välutbildade gruppen mest på jobbet, för där återfinns akademikerjobben. Så ”sitta är det nya röka” stämmer inte på många sätt. Dels så sitter den mest ohälsosamma gruppen minst då de har mest rörliga jobb och de som sitter mest tränar mest och är smalast. Snarare handlar det här med att sitta om att socialgrupper har olika hälsotal och dessa består. De har alltid haft olika hälsa och skillnaderna är kvar.

Vi rör oss också mer än någonsin och enligt en undersökning på EU-nivå är svenskarna de som tränar mest.

Rökningen går ner och även alkoholkonsumtionen. Idag röker 9 % dagligen, mot 11% 2014. På bara tio år har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen gått ner från 11 liter ren alkohol per person och år till 9.

Och den har ändrat karaktär, numera dricker folk mindre sprit och mer öl och vin. Vilket är bättre ur hälsosynpunkt inte minst för att nivån på promille lättare går att kontrollera som individ.

Ungdomar dricker mindre alkohol idag medan de äldre dricker mer. Men exakt vad är problemet med att folk plus 65 år dricker mer alkohol?

Det pratas mycket om barnen i folkhälsan, det är som vanligt en mycket effektiv projektionsyta för allt möjligt. Så barnen, de kollar väl bara dataspel och sitter still?

Nej. Inte det heller.

Även barn som spelar mycket motionerar. SCB kunde 2017 inte hitta några egentliga skillnader mellan barn som spelar mycket eller lite vad gäller rörelse.

I själva verket är folkhälsa ett klassproblem. De lågutbildade har sämst hälsa, så är det globalt och Sverige är inget undantag. I och med att vi fyllt på den gruppen med hundratusentals fler de senaste tio åren har följaktligen skillnaderna ökat. För de som kommer hit har många gånger betydligt sämre hälsa även än de lågutbildade infödda.

De ökande klyftorna hälsomässigt är en direkt konsekvens av migrationen. De som redan bor här och de som föds här har inte fått sämre hälsa utan gruppen har ökat och de som kommit har kommit med sämre hälsa än de övriga generellt och övriga i samma inkomstgrupp.

En sak som däremot kostar pengar vad gäller hälsa är den enda kostnaden man aldrig pratar om – kostnaden för alla idrottsskador.

Totalt i EU beräknade man 2012 att idrottsskador uppgår till 2 miljarder euro. Då är inte rehab och sjukskrivning ens inräknat, bara vårdkostnader.

Men detta hindrar inte politiken från att låtsas att allt är kris och panik och att använda de ökande skillnaderna som en hävstång. Vilket folkhälsa är, ett sätt att påverka andra politikområden.

Sossarna skapade därför ”Kommissionen för jämlik hälsa” 2016 som nu lämnat sitt slutbetänkande. Och otippat tycker de att folkhälsa ska genomsyra allt i politiken.

Själv drar jag slutsatsen att kommissionens betänkande är ett klockrent belägg för varför vi inte ens borde ha en folkhälsomyndighet mer än en som sammanställer data. Eftersom just folkhälsa beror på så många andra faktorer (familj, uppväxt, boende, utbildning, migration etc) och dessa redan är stora politiska områden kan vi lägga ner det.

Med detta inlägg vill jag varna för att sossarna vässar folkhälsvapnet för att kontrollera och styra ännu lite mer över människor. Och favoriten är kollektiv bestraffning som ni som bekant vet, att bara för att vissa inte klarar av en sak ska hela befolkningen förbjudas.

Jag ser en stor naivitet hos framför allt borgerliga att de kanske tycker folkhälsoområdet är litet och töntigt och därför inte ser att sossarna nu formerar en offensiv att i folkhälsans namn rida på hälsotrenden för att genomföra stora reformer inom helt andra politikområden.

Lyft blicken.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!