Vems ärenden går Cecilia Wikström?

Redan när Cecilia Wikström föreslogs till Beijer Almas styrelse framhölls särskilt just hennes stora kontaktnät som Europaparlamentariker. Det var själva USP-en för att välja Wikström (uniqe selling point).

För en fortsatt internationell expansion blir Cecilia Wikström med sina breda kontakter och djupa kunskap om europeiskt närings- och samhällsliv till stor nytta för Beijer Almas styrelse

Härmed kan vi konstatera att det råder inget som helst tvivel att Cecilia Wikströms fokus i och med detta är att utnyttja sin av skattebetalarna i EU enormt välavlönade position som parlamentariker, där uppgiften är att vara objektiv och bevaka Sveriges intressen i olika frågor likväl som Liberala partiets, till att driva opinion för de områden Beijer Alma verkar men också knyta kontakter åt bolaget. På den arbetstid som hon redan får betalat av EU för.

Den 12 juli 2018 föreslog valberedningen att Wikström skulle väljas in som ledamot i styrelsen för med tech-företaget Elekta. Hon valdes den 30 augusti 2018 på en ordinarie årsstämma.

Bara en vecka senare, den 7 september 2018, publicerades en debattartikel i Dagens Medicin. Wikström har tidigare inte skrivit artiklar specifikt i detta område utan hennes profilfrågor är fri- och rättigheter, feminism, romers situation etc.

Men bara en vecka efter hon valts till styrelseledamot i ett ledande med tech-bolag skriver hon en artikel som föreslår att EU inrättar kliniker för sällsynta sjukdomar och ”ovanliga och avancerade behandlingar”.

I november återanvände hon artikeln och publicerade i princip samma text i Uppsala Nya Tidning.

På vems uppdrag då? Electa som säljer just medicinsk utrustning eller som folkpartist? Ingen vet.

I januari skrev Wikström en debattartikel, visserligen på Folkpartiets käpphäst-tema euron, men argumenten styrelseledamot Wikström använde passar givetvis både Elekta och Beijer Alma som handen i handsken – man slipper dyra växelkurser och det är bra för just sådana företag som handlar på en europeisk marknad.

Även om euron som sagt är en gammal fråga gör hennes styrelselojaliteter att man vid varje tillfälle numer kan undra – på vems uppdrag?

Och att sitta i styrelsen för två stora börsnoterade bolag förpliktigar. Beijer Alma hade enligt förra årsredovisningen 9 sammanträden.

Närvaron hos styrelsemedlemmarna redovisas i bokslutet varje år. När mötena var framgår inte men det är rimligt att anta att juli och augusti är mötesfria,

En annan sak som vore rimligt att Wikström redovisar, förutom om hon gjort resor på uppdrag av bolagen, är om hon äger aktier i dem. Enligt Beijer Alma äger hon 1000 A-aktier men ägandet redovisas inte för styrelsen för Elekta på hemsidan, bara i bokslutet. Enligt den från 2017 ägde samtliga styrelseledamöter allt ifrån 600 000 aktier till 6 000. Det är därför sannolikt att även Wikström köpt in sig i bolaget till någon slags aktiepost även om den är liten.

Elekta hade 10 styrelsemöten år 2017.

Eftersom ens närvaro på mötena redovisas i bokslutet och arbetet är rätt betungande då man måste läsa in sig innan varje möte är det också rimligt att anta att Wikström tänkt närvara på de flesta.

Det handlar alltså om 19 möten per år i de två styrelserna. Och sannolikheten att dessa möten sammanfaller samma dagar är hyfsat liten. Alltså förväntas Wikström att skippa Bryssel vid minst två tillfällen per månad.

Arvodet från Beijer är 325 000 kronor per år, dvs 27 000 kronor per månad, och det från Elekta är 485 000 kronor per år, dvs 40 416 kronor per månad.

Löner motsvarande två heltidsjobb beroende på vad du jobbar med. För dessa summor förväntas man således att jobba ordentligt.

EU betalar dessutom också mycket bra.

Efter skatt 68 000 kronor per månad, skattefritt traktamente på 3 200 kronor per dag de är i Bryssel (de flesta är där 4 dagar i veckan, dvs mån-tors) och utöver det ca 45 000 kronor per månad i ”kontorspengar”. En vanlig månad om man är i Bryssel måndag till torsdag tjänar en parlamentariker totalt 164 000 efter skatt (51 200 kronor i traktamente).

Cecilia Wikström tjänar däremot ytterligare 70 000 kronor per månad, visserligen före skatt. Efter skatt ca 40 000 kronor.

Så Cecilia Wikströms månadslön uppgår idag alltså till nästan 200 000 kronor skattefritt i månaden (inkl avräkning av de minst två dagar per månad hon inte är i Bryssel pga styrelsemöten och därmed inte får skattefritt traktamente).

Kollar man på EU:s röstsiffror framstår det att Wikström just minst en gång per månaden antingen inte är där eller inte röstar, antagligen för att hon inte är där.

Hade hon styrelsemöten den 22 oktober, 28 november, 12 och 13 december samt 12 och 13 februari?

Detta är Liberalernas förstanamn till Europarlamentet. En person som tjänar dubbelt så mycket som statsministern efter skatt och som numera har dubbla, eller trippla lojaliteter.

Inte bara framstår Wikström som girig. Eller att hon vägrar redovisa och vara transparent över resor och annat.

Utan från och med att hon gick in styrelserna tills hon antingen avgår eller åker ut ur EP kommer vi väljare hela tiden undra – vems ärenden går hon? Egentligen?

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!