Inte hela folkets bio i Visby


Som bekant ska Ann Heberlein och jag skriva en bok om hotet mot yttrandefriheten. Den har vi precis framgångsrikt crowdfundingfinansierat med 317 000 kronor. Ett fantastiskt resultat. 845 individer gav pengar frivilligt för att boken ska kunna skrivas.

Lava förlag hörde av sig och ville ge ut den. Vi hade tänkt att ge ut den själva men nu kommer den som en av Lavas titlar till sommaren.

Vi kommer ha en release i Stockholm.

Men vi har planerat att även ha ett gratis föredrag och release i Visby. Förra året lanserade Ann som bok om våldtäkt och kultur där och bokade Folkets bio i Visby. Så vi bokade den.

Eller försökte.

För det visar sig att Folkets bio inte är alla folks bio. Inte två medelålders moderata kvinnors biograf i alla fall. Som skriver bok om den mänskliga rättigheten yttrandefrihet.

Ni kan aldrig gissa vad som hände.

Erik van der Heeg hjälpte oss att boka Folkets bio för att han bokade lokalen åt Ann förra året.

Han mailade därför bokningen via hemsidan, där inga restriktioner om vilken typ av event eller vilken typ av hyresgäster de kräver står. Det står bara “hyr vår lokal för event”.

Redan den 29:e januari mailade han om lokalen och han fick svar snabbt.

Reda dagen efter mailade en trevlig kvinna, Carin Backlund, och meddelade att lokalen på onsdagen tyvärr var bokad men erbjöd honom tisdagen istället.

Så långt allt väl. Sedan vidarebefordrade hon kontakten till Folkets Bio i Visbys kassör Birgitta Örtbrant. Hela konversationen fanns med i mailet till Örbrant som ni kan se. Det var bara kontraktet som återstod.

Och här tar så att säga Birgitta saken i egna händer för nu är det inte alls bara att skriva kontrakt.

Som Backlund bekräftade i sitt mail den 30 januari. Utan helt plötsligt hyr Folkets bio i Visby bara ut “till organisationer som delar deras värdegrund” och hon krävde plötsligt att få veta mer om oss innan hon tecknade avtal om att hyra.

Ingenstans på hemsidan står det att de bara hyr ut till organisationer för det första. Om man ska tolka henne bokstavligt.

2016 var ICA på Folkets Bio så det kan inte stämma att de bara hyr ut till organisationer.

Att boka en lokal brukar sällan vara ett problem och inte föregås av något slags husförhör om värderingar.

Och det var inte så, innan Birgitta tog över konversationen. Jag vet inte vad som är fel med Birgittas egna värderingar men hon har i alla fall märkliga synpunkter på mina och Anns.

Ända fram till den punkten sa varken Gunnel Larsson, Bengt som är ordförande eller Carin Backlund, ett smack om värdegrund. Då handlade det bara om kontrakt. Från den 29 januari till den 6 februari, det vill säga en hel vecka, var det inget problem med bokningen.

Men plötsligt då hände något. Då ändrades reglerna. Och regler som inte ens kommuniceras vare sig på hemsidan eller i första kontakten.

Det är nästan så att man får intrycket att de reglerna faktiskt inte fanns den 29 januari utan uppstod den 6 februari när Birgitta Örtbrant fick bokningsförfrågan.

Plötsligt är det viktigast i världen att reda ut var vi står i saker som mänskliga rättigheter. Vilket inte är några problem alls eftersom boken Ann och jag precis just nu skriver handlar om just det. Så vi svarade snällt på frågorna trots provokationen.

Men det räckte inte heller. För trots att Birgitta Örtbrant nu fått hela vår värdegrund så kan hon plötsligt inte alls själv bestämma om en enkel bokning i Almedalsveckan. Utan nu är det styrelsen som måste ta detta stora beslut att hyra ut lokalen en tisdag eftermiddag i juli.

Eftersom vi redan anat ugglor i mossen tänkte jag testa dem. Så jag bad vårt förlag Lava att maila en bokning just på tisdag eftermiddag.

Och det var inga problem alls. Trots att vi redan bokat den och att de “skulle diskutera vår bokning på styrelsemötet” två dagar senare. Gunnel Larsson, som ju redan visste att jag och Ann bokat lokalen eftersom vi som ni ser hade kontakt med henne löpande, gav bort lokalen till Peter utan att blinka.

För att de redan bestämt sig för att de inte tänkte hyra ut till oss för att de tydligen ogillar moderater. Eller kvinnor? Eller så är det just dessa två kvinnliga moderater som har fel värdegrund.

Vad tror ni hände?

Plötsligt dyker en hittills okänd bokning upp. Kom då ihåg att vi bokade och fick okej på lokalen redan den 30 januari.

Och inte ett erbjudande om att hyra lokalen en annan tid. Nix.

Eftersom såväl Bengt, Carin och Gunnel som Birgitta varit inblandade i vår bokning 30 januari undrar jag också stilla exakt när denna bokning och med vem den skett.

“Hoppas ni hittar en annan lokal!”

Peter fick exakt samma mail exakt samtidigt. Något hade googlat igen tydligen.

Vet du vad jag hoppas, Gunnel, Birgitta, Bengt och Carin? Jag hoppas ni läser det här inlägget.

För jag har ju kollat med Region Gotland. Och det visar sig att Folkets bio såklart får bidrag av dem varje år för driften. De fick 150 000 kronor av Gotlands skattebetalares pengar 2019. Förra året fick de 140 000 kronor.

Jag fick även deras stadgar. Ingenstans, Birgitta, kan vi läsa något om att ni bara hyr ut lokalerna till folk med “rätt värdegrund”. Däremot står det att ni ska vara politiskt obundna men det är inte riktigt mitt intryck efter det här faktiskt.

Det står också att föreningen tecknas av “högst tre medlemmar varav kassören är en”. Att Birgitta Örtbrant inte hade befogenhet att besluta om en uthyrning är lögn, det har hon bevisligen. Inget styrelsemöte behöver hållas.

Hela den historien är så genomskinlig att jag bli matt.

Vi bokade lokalen den 30 januari, det är fakta. Det kan ni läsa själva. Det var bara kontrakt som saknades.

Men en vecka senare ändras reglerna. Då är det någon av Folkets bios medlemmar i styrelsen som kanske har googlat mig och Ann. Och de gillade väl inte att de hittade två frispråkiga medelålders moderater.

Enligt stadgarna enligt Birgitta ska de verka för aktiviter som ger insikt om människors sociala, kulturella och politiska verklighet.

En debattbok skriven av två moderater, en civilekonom och en lektor och båda väl etablerade debattörer, och boken handlar om den grundlagsskyddade och av FN konstaterade mänskliga rättigheten yttrandefriheten kvalar alltså inte in på den meningen enligt Birgitta och de andra i Folkets Bio Visby.

Detta kvalar inte in på att “verka för människors sociala, kulturella och politiska verklighet”.

Om inte en bok om yttrandefrihet gör det, vad gör?

Jo, något klimatföredrag av den privatägda matkedjan Ica tydligen. I syfte att sälja mer mat.

Detta visar mer än önskvärt tydligt varför vår bok måste skrivas. Varför det är så viktigt att prata om yttrandefriheten. Varken vi eller någon annan har en universell rättighet att få hyra alla lokaler MEN vi kan kräva att behandlas lika.

Det är solklart att Folkets Bio särbehandlat just mig och Ann just när det gäller den här bokningen.

Det fanns aldrig någon annan bokning, fram till att Birgitta Örtbrant först hittar på att vi måste redovisa vår egen värdegrund och sedan trots detta plötsligt inte kan ta ett beslut själv för en enkel bokning utan hänvisar till ett styrelsemöte.

Plötsligt gick det fint för vårt förlag att boka exakt samma dag som vi, trots att svaret på Peters mail borde varit “tyvärr, det är redan preliminärbokat”.

Som av en händelse kom mailet om att det är “dubbelbokat” efter det styrelsemöte hon påstod skulle ta upp huruvida Ann och jag skulle få hyra deras lokal i fyra timmar en tisdag i juli.

Men det är ju bra för alla andra att veta att det är ingen idé att försöka boka Folkets Bio i Visby för Almedalen. Alla tider är redan bokade.

Vi kommer givetvis inte att hyra den och jag rekommenderar ingen att ta kontakt med Folkets Bio i Visby heller. De har uppenbarligen en uppsättning regler för vissa och en annan uppsättning för folk som är moderater. Och under en vecka som verkligen handlar om demokrati och öppenhet, som Almedalen är.

Ingen som tycker att den här sortens deplatforming urholkar yttrandefrihetens fundament borde vilja ha något med Folkets bio att göra nu.

Men alla i Almedalen, lycka till med andra lokaler!

……………………

Uppdatering 22 feb:

Några timmar efter inlägget publicerats hörde Gunnel Larsson av sig. Plötsligt var dubbelbokningen borta! Vilken slump.

Men jag och Ann är humanister och tror på förlåtelse så vi tackade ja.

Ni som är i Almedalen i år, kom till Folkets Bio tisdagen 2 juli kl 15-16.

Stort tack till de två företagare i Visby (Rosengården och Strand) som direkt erbjöd oss lokaler!

Vi ses i Visby.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

0 kommentarer till Inte hela folkets bio i Visby

 1. Antingen ska Region Gotland kräva pengarna tillbaka eller ska Folkets bio ändra sina stadgar så att de är opolitiksa och naturligtvis hyra ut till er. Om Region Gotland inte gör detta ska ansvarig tjänstaman åtalas för tjänstefel med krav på att vederbörande (solidariskt med Region Gotland) betalar er skadestånd. Om inget av detta sker är Sverige inte en rättsstat.

  Naturligtvis kommer det sista att visa sig vara gällande men för att den saken ska kunna konsteteras måste ni ställa dessa krav på Region Gotland och länets regionåklagare.

 2. NÅGOT FÖR ER KOMMANDE BOK…!?
  +++++++++++++++

  SVT inskränker yttrandefriheten
  Camilla Kvartoft vinklade verkligheten i sitt Agenda från Katowice i december så till den milda grad att jag var tvungen att lägga upp programmet på YouTube med kommentarer.
  Detta gillades inte av SVT som hävdade upphovsrätt, varpå YouTube lydigt gjorde mitt klipp otillgängligt i Sverige. Tala om inskränkning av vår lagstadgade yttrandefrihet…

  Skickade därför följande överklagan till YouTube: Anmälningar att bestrida

  Bildinnehåll administreras av: SVT

  Orsak till bestridan: Videoklippet innehåller materialet ifråga, men materialet är allmän egendom eller omfattas inte av upphovsrättsskyddet.

  Förklaring: Med tanke på att Camilla Kvartoft i Agenda för oss TV-tittare ville påskina att koldioxid (CO2) jämte SOX, NOX, As och partiklar är orsaken till det dåliga hälsoläget i Katowice – i förlängningen på hela jorden! – kände jag mig tvungen att kommentera inslaget med åberopande av offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Det har jag gjort med lämpliga infällda kommentarer (INGET ur Katowice-inslaget är borttaget eller har brutits ur sitt sammanhang!).
  Slutligen, det är vi licens-/skattebetalare som finansierar Agenda-inslaget från Katowice. Upphovsrätten tillfaller därför givetvis svenska folket. Speciellt som det aktuella Katowice-inslaget är starkt vinklat med avseende på saklighet (koldioxid är ingen hälsofarlig gas!) och objektivitet (CO2 kan inte jämföras med SOX, NOX etc.).

  Jag har goda skäl att anta att det eller de anspråk som beskrivs ovan har gjorts av misstag och att jag innehar alla nödvändiga rättigheter för att använda innehållet i min video för de ändamål som jag har angett. Jag har inte medvetet utryckt några felaktigheter. Jag missbrukar heller inte bestridandeprocessen i syfte att inkräkta på någon annans upphovsrätt. Jag är medveten om att mitt YouTube-konto kan komma att stängas ned om jag skickar in bedrägliga bestridanden. Jag förstår att rättssökanden kan se min video så att de kan granska mitt bestridande.
  +++++++++++++++

  Kan jag skicka klippet till dig (HUR?) så du får inblick i hur flagrant Public Service censurerar via YouTube.

 3. Föreslår att ni tar upp detta med era partivänner i Reg. Gotland så de drar in skattebidragen till Folkets Bio tills dess hela styrelsen avgått och nya ledamöter med demokratisk ideologi å gärning tar vid.

 4. Det här är ju en åsiktskränkning som heter duga. Ut med det här i msm så Svenne Banan får läsa, (om han nu orkar.)
  Tycker ni ska fråga biskopen i Visby stift istället om att hyra lokal, han är ju känd för “allahs lika värde”.

 5. Det är klart att ni ska ha DEN lokalen!!!
  Visst tar det emot att ge pengar till någon som har behandlat er illa. Men i det här fallet borde det vara värt det, om ni lyckas kuppa er in, via ert förlag! Skadeglädjen är den enda sanna!

 6. Skrämmande vittnesbörd att inte ens 2 Moderater får hyra Folkets Bio som väl borde vara just Folkets Bio, dvs allas. Er bok belyser med all tydlighet att yttrandefriheten ÄR hotad. Ser fram emot boken.

 7. “Folkets bias” verkar vara ett något mer passande namn på denna cirkusbetonade verksamhet, Rebecca. Måtte de vänsterblivnas illröda clownnäsor matchas av klädsamt blossande kinder.

  Skammens rodnad sprider sig åtminstone i mitt bleka anlete. Jag skäms, varmt och innerligt, för att tvingas vara medfinansiär och åskådare till pajaskonster överallt i bananmonarkin (S)verige.

 8. Sverige är idag verkligen och obestridligen en VÄNSTERRELIGIÖS totalitär fanatismstat. “Värdegrunden” = de vänsterreligiösas dogmer och deras känslor och deras egenmäktiga förkunnanden.

  Vårt land är idag genomruttet i denna svartbruna röta; jag kallar det för vänsterkorruption. Hvarhelst de vänsterreligiösa förefinnas, der finnes ock deras beteenden. Allt hvad vänsterreligiösa få makten öfver göra de till vänsterorganisationer och börja de missbruka för vänsteraktivism. Bara några exempel “bok och biblioteksmässan”, “Svenska” kyrkan (“ärkebiskopen” hafver erkändt sig vara muhammedan!), Simförbundet, Egmont, Stadium, advokatsamfundet och så vidare och så vidare.

  All betänke äfven, att dessa svartbrunsinnade vänsterister sitta som domare i domstolarna (och döma vänsteraktivistiskt), de kontrollera helt “migrationsverket” (och besluta vänsteraktivistiskt), de behärska helt granskningsnämnden för radio och tv och så vidare. Greenpeace hafva de kapat, liksom Amnesty. Vänsteristerna förstöra allt hvad de komma åt.

  Det är denna vänsteraktivism och vänsterkorruption I hafven rönt här.

  Hade “expo” eller muhammedanska världskongressen för slaveri och könsstympning eller kommunistrevolutionärerna eller mattias gardell velat boka nämnda lokal, hade dessa vänsterister skickat röda mattan till kemtvätten och välkomnat med glädje.

  Föröfrigt är det ett uppenbart faktum, att något “alla människors lika värde” är obefintligt, ett hippieromantiskt påhitt. Ingen kan påvisa detta i verkligheten; ty det finnes icke.

 9. Men snälla. Det hörs ju på namnet: “Folkets” bio. Hur förväntar ni er att få bokning på ett sånt ställe. “Folket” brukar förtäckt användas i stället för ord som socialistiska, kommunistiska, proletärer, arbetare förenen eder och liknande. Det säger sig självt att de kommer mygla sig ur en bokning från en meningsmotståndare.

 10. Detta är ju ett strålande exempel på hur småpåvar försöker ta sig rättigheter för att tysta åsikter som de inte gillar.
  Därför önskar jag er dubbelt lycka till med boken som verkligen behövs !

 11. Jag hoppas ni hinner lägga till ett kapitel med den här historien också innan manus skall skickas till trycket. Lycka till!

 12. Inget märkvärdigt alls. Det är ingen rättighet att få hyra någons lokal. Sk högerextremister har samma problem för övrigt.

 13. Bra at dere får trollen ut i solen!
  Hvordan i all verden skal en kunne ha en seriøs diskusjon om alle skal ha samme verdigrunn?
  Dere to hedersdamer har et moralsk kompass som kanskje kan vera plagsom for mange. Det trengst,ikke minst i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap