Ekofascism

Jag snubblade över ordet. Och smaka på det. Ekofascism. Det är dock ingen fantasi utan en verklig ideologisk inriktning som även i allra högsta grad existerar idag.

Rörelsen och tankarna mynnar från Hitler och nazi-Tyskland. Hitler var själv vegetarian, puritan och ekofascist. Det stiftades hårda djurlagar, som förbud med att meta med mask och totalförbud mot att använda djur som försöksdjur.

Ekofascism är en totalitär ideologi som kräver att människor ska offra sitt välstånd och sätt att leva för hela planetens skull.

Det är lätt att associera ekofascism, där man kan räkna in dagens klimatdiktaturkramare såväl som den militanta djurrättsrörelsen, med kommunism för att de har nära band med autonom vänster.

Men deras ursprung är nazismen. Kommunister, exempelvis Stalin och Lenin i Sovjet, hade knappast fokus på djurrätt och naturens väl och ve. De fokuserade på produktion, industri och klass.

Kanske blandar man ihop det och de folkflyttningar ut på landsbygden som kommunistiska diktaturer sysslat med, såväl i Sovjet och Kina som i Kambodja. En strävan efter den ”rena oförstörda människan på landsbygden”.

En person som länge studerat ekofascism är den amerikanske filosofen och forskaren Michael Zimmerman.

En av förgrundsgestalterna skapade ”ecosophy”, ekologisk filosofi.

Dr Schoenichen skrev bland annat boken ”Nature protection in Third Reich” (1934).

När man läser vad han skrivit ser man tydliga kopplingar till hur dagens ekofascister resonerar. Till exempel att man inte anser sig tillhöra någon politisk inriktning. Man förkastar både liberalism och socialism.

Och man är anti-kapitalistisk. Anti materialist. Naturen är till för människan att koppla av och vara i, den ska inte i första hand brukas och användas. Kommersiella inslag tyckte nazisterna till exempel förstörde bilden av naturen. Blood and soil-filosofin.


Likt nationalsocialismen vurmar även ekofascismen om staten och en auktoritär styrning.

Only in states governed by authoritarian rule can there be fulfilled all the presuppositions necessary for a really far-reaching organization of space (or land).”

Staten ska ta över. Expropriera mark från privata ägare i syfte att ”skydda den”. Exakt så här låter dagens ekofascister.

Ekofascismen idag i Sverige inspireras både av tyska och amerikanska förlagor, nutida. De i sin tur har likheter men också skillnader från ursprunget Dr Schoenichens ”ecosophy” från tredje riket.

Liksom då är dagens ekofascism besatt av ”sund kropp sund själ”-ideal som även nazisterna var. Men när detta då ledde till slutsatsen att olika raser var olika sunda (ren rasism) landar dagens ekofascism inte i rasism.

Däremot springer både den tyska och den amerikanska rörelsen ur en kritik mot det västerländska sättet att leva.

Den svenska motsvarigheten är i sin tur inspirerad av den tyska och amerikanska.

Man anser att den västerländska livsstilen förstört världen. Både i västerlandet men också i utvecklingsländer, som de rika länderna exploaterar, förstört och plundrat i sin jakt på pengar. Lösningen är att avsäga sig det västerländska moderna sättet att leva. Inte ha bil eller flyga utan cykla. Bo på landet. Odla själv. Äta vegansk mat. Inte köpa saker utan byta och återvinna.

Man idealiserar en ”back to nature”-verklighet, där människor blir självförsörjande på landet istället för att bo i stan. Där naturen står i fokus.

Dagens ekofascism har inte någon egen ideologisk grund i nationalsocialismen och är inte nazister men för att förstå hur rörelsen utvecklats måste man också förstå dess rötter.

Men givetvis finns det personer som delar nazisternas syn på miljö även idag.

De radikala som kritiserar och även fördömer det moderna sättet att leva, oavsett om det är ett socialistiskt eller liberalt samhälle och idéer, och hävdar att det materialistiskt, girigt, själlöst, arrogant och urbanfokuserat, delar det med nationalsocialistiska ekofascismen.

Högerextrema pratar idag om globalister och globalisering och här kan man dra paralleller till hur nazisterna resonerade. Ursprunget kommer ur deras syn på just industrialisering och urbanisering som uppmuntran att raser träffades och därmed degraderade den egna vita rasen.

Myten om det ädla livet på landet där man lever av jorden men också isolerade i etniska grupper. De högerexrema resonerar på liknande sätt om globalisering och migration.

Många inom miljörörelsens mest extrema tror på en revolution. Att det är det enda som kommer rädda mänskligheten.

Tongångarna och den retoriken finns även på svenska debattsidor idag. Att extrema lösningar måste tas. Klimatdiktaturen. Köra över demokratin. Förbjuda saker.

Men det finns såklart grader. Ekofascisterna är en liten grupp och de allra flesta ”environmentalists” är inte alls så extrema. Jag vill dock belysa att rågången från rörelsen tar mer och mer plats även i städade sällskap. En oroande utveckling.

Det kan låta som om detta handlar om kraftiga överdrifter och förenklingar i syfte att driva opinion men faktum är att ekofascismen är på riktigt.

En person som har formulerat en av dessa extrema lösningar på miljöproblem är författaren Robert Heilbroner. Han tror både på att mänskligheten måste dö i krig och katastrofer för att vi ska överleva och att miljökriser måste leda till att länder tas över auktoritära diktatorer som styr med våld och militär.

I miljödebatten, i Sverige såväl internationellt, har en rad debattörer luftat liknande tankar, om klimatdiktatur.

2017 publicerades en studie vid Lunds universitet som konstaterade att inte skaffa barn kan bli nödvändigt ur klimatsynpunkt.


Det är givetvis en glidande skala vad som kan kallas ekofascism och inte. Termen ”dark green” används till exempel också av Michael Zimmerman för att beskrivna idéerna och tongångarna.

Problemet är att tankegångarna inte enbart apellerar till en liten extrem krets av sedan länge miljöengagerade utan ganska lätt tilltalar större grupper, människor som är smarta och inte alls hyst några extrema åsikter tidigare. Folk som hela sina liv trott på det demokratiska systemet men rubbas i sina cirklar när olika slags oro kommer.

During a time och social, political and ecological crisis, people may abandon the messy, pragmatic, time-consuming and unsatisfying processes of democratic politics, in favor of the ecstatic promises of fascist leaders who appeal to widespread desire for an ethnically unfied, prosperous and beautiful society living in harmony with the ”laws” of nature”

Om man bara exkluderar fascist från den meningen är det lätt att se parallellerna till svensk politisk debatt idag. Inte att det finns någon som lovar allt det men tonen finns i dagens klimatdebatt, inte minst den som drivs utifrån den omskrivna skolstrejken. Att huset brinner, vi måste få panik, att inga partier är bra.

Den omdebatterade artikeln av 87 influencers jag själv svarade på förra veckan luftar samma tankar. Att vi är i en extrem situation och då måste extrema lösningar ske, utanför folkviljan som vi definierar som demokratin.

Mijöpartisten Pär Holmgren har sagt att han tycker allmänna val borde avskaffas. Anders Wijkman längtar efter ett system där det ”inte finns en opposition som bråkar”.

Det vill säga andra åsikter. Längtan efter ett enkelt styrsätt som inte tar tid, ska kompromissa olika viljor. Kina har lyfts fram som förebild. Precis det som är definitionen på ekofascism.

Men nationalister runt om i världen har också hakat på och hävdar att av klimatskäl så borde flyktingar och invandrare stanna i sina länder. Medan flyktingaktivisterna å sin sida hävdar att väst har ett särskilt ansvar över just klimatflyktingar för att det är vi som förstört klimatet.

Sverige kommer eventuellt inom kort ha en särskild humanitär flyktinggrund just för dessa. Alla grupper kan hitta sina egna hävstänger i debatten i samma fråga.

De förenas i dark green-argument.

I klimatfrågan kan högerextrema samsas med såväl socialister som nyliberaler och använda grunderna för ekofascismen för att bilda opinion för diametralt olika saker.

En nordisk förgrundsgestalt inom ekofascismen är den finländske finskaren och ”ekosofen” Pentti Linkola.

Hans far var botaniker och rektor för Helsingfors Universtiet. Själv har han levt som han lärt: ensam i en stuga utan rinnande vatten och el. Utan bil eller modern standard fiskade han i en roddbåt och sålde fisken från häst och vagn.

Han anser att folk ska leva av motsvarande levnadsstandard som på medeltiden, där konsumtionen är strikt begränsad av förnybara resurser. Samhället ska styras totalitärt av en elit, som en diktatur och utan fria val. Undermåliga männniskor ska inte tillåtas skaffa barn.

Man skulle kunna tro att han skulle ignoreras men så sent som förra året hade finska statliga TV-bolaget Yle ett program med honom.

En nydaning av ekofascismen syns här och där, och olika grupper som har helt motsatta idéer kan använda idéer från den för att tjäna just sina syften. Det puttrar lite här och där. Viktigast är därför att hålla koll på den och att ta debatten. Som med alla antidemokratiska idéer mår även ekofascismen bäst av att inte ignoreras utan tvärtom belysas och debatteras. Om och om igen. För idéerna ska aldrig tillåtas få fäste. Det är då det blir farligt.

En slags nutida definition av dagens rörelse är:

They include veganism, anti-multiculturalism, white nationalism, anti-single use plastic, anti-semitism och almost always a passionate interest in Norse mythology

För det är just så fascister fått makt historiskt. Att vanliga till synes vettiga människor, för att de uppelver sig vara i en tid av kris, börjar hålla med om att demokrati inte är svaret.

Och då ligger vi risigt till. Igen.

…………………….

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!