Att vila på ovetenskaplig grund


En tydlig trend inom politiken, en mycket beklaglig sådan, är att vara ignorant till vetenskap, ja rent utav vetenskapsfientlig ibland.

Något annat kan inte kalla till exempel motståndet mot kärnkraft, som är en klimatneutral energikälla. Vi borde bygga ut den, inte lägga ner den.

Men det kanske tydligaste är den ensidiga fokuset på ekologisk mat och kemikaliehatet.

Beklämmande nog har även borgerliga politiker lockats in i det här. För att det hävdas att ekologiskt är bäst av hitan och ditan, för att citera en känd socialist, bygger bara på känsla och ideologi. Inte vetenskap.

För det första, bäst för vad? Varför ska politiker prioritera ekologiskt? Den frågan svarar ingen på. Är det för att man inbillat sig att det finns en smakskillnad? Att maten är nyttigare? Eller bättre för klimatet? Förmodligen alla tre.

Och alla tre är fel.

För att illustrera exemplet har jag tagit Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm.

För att ni som inte bor i Stockholm ska ha en jämförelsesiffra bor det 46 000 person bara i Skarpnäck. Det vill säga en medelstor svensk stad.

Det är bland annat mitt parti Moderaterna som styr staden nu och i kommande fyra år. Men de gör det med miljöpartister och centerpartister, de idag mest extrema partierna inom många områden. Inte minst ekologisktbesatthet och ideologiskt grundat hat mot bilar och kemikalier. Jag vill ändå tro att Moderaterna tvingades till eftergifter här, men inget parti som fattat dessa beslut går utan skuld.

Det sätts mål om ekologisk mat. Det är inte ens någon allmän målsättning utan hårda siffror. Hälften av all mat vid representation, catering och övriga inköp till stadsdelen ska vara ekologiskt. Och hela 65 % av all mat till stadsdelens förskolor.

Om vi lämnar den vetenskapliga aspekten åt sidan om miljö, klimat och hälsa och bara fokuserar på en verksamhetsplan viktigaste faktor – pengar – så är ekologisk mat betydligt dyrare.

Enligt amerikanska Consumer Report som gjorde en undersökning på den amerikanska marknaden är ekologisk mat i genomsnitt 47 % dyrare.

Men inte bara på grund av dyrare framställning. För att efterfrågan är så stor på marknaden kan man ta ordentliga påslag. I ren vinst. Och vi ska inte tala om alla fördelar våra politiker dessutom ger dessa odlare som åsidosätter konkurrens och höjer deras marginaler ännu mer.

Men ingenstans i verksamhetsplanen yppas det ens någon beräkning och vad man tänkt dra in på istället. Och detta ska bara tjäna som ett illustrativt exempel på det ser ut på alla platser på alla nivåer när det kommer till bland annat ekologisk mat – inga motiveringar med stöd i vetenskap och inga ekonomiska ordentliga beräkningar på fördyrningar och hur man tänkt att prioritera.

För att det låter bra. Men så ska man inte styra med andra människors pengar.

Det enda ord som återkommer gång på gång utan att backas upp är “hållbar”. Som blivit som ett politisk carte blanche. Så fort man yttrar ordet “hållbar” så ska inga följdfrågor ställas.

Så trots att den ekologiska besattheten genomsyrar hela verksamhetsplanen så är det enda man använder som argument just hållbart. Som i stycken om förskolor.

“Förskolan ger barnen möjlighet att tilälgna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och natur och samhälle”

Hur har man ett ekologiskt förhållningssätt till samhället undrar jag.

Och när får barnen lära sig fakta om ekologiskt, att det faktiskt inte är det bästa alternativet?

För ekologiskt är inte nyttigare.

I en meta-studie Stanford gjorde 2012 när man undersökte 240 studier på ekologisk mat kontra konventionellt odlad konstaterades att det finns i princip ingen hälsovinst med ekologisk mat och inga skillnader i näringsinnehåll. Studien var inte finansierad av någon, som oftast är kritiken eko-industrin hävdar så fort det kommer hårda bevis mot allt de påstår.

Det är heller inte så, som folk verkar tro, att äta konventionellt odlat mat att olika bekämpningsmedel “ackumuleras” i våra kroppar. Inte mer än på nivån att de sedan rensas ut naturligt.

Om det vore så hade vi varit döda för länge sedan. Detta är också skälet varför “detox” inte funkar annat än som placebo. Levern och njurarnas enda jobb är att rensa våra kroppar från alla de helt naturliga gifter vi får i oss, och från kemikalier från till exempel bekämpningsmedel. Inget sparas.

Men besattheten av politiker kring ekologisk mat grundar som som sagt inte i vetenskap. INte alls. Tvärtom är det snarare en fobi mot något annat som lett till det – kemikaliefobi. Trots att allt på jorden är kemikalier, även människor, och att vad som är gift och inte bara handlar om dos så försöker politiker bräcka varandra i att helt ovetenskapligt prata om kemikalier som gift.

Du kan dö av att dricka för mycket av det kemiska ämnet H2O, en kemisk förening mellan syre och väte. Det vill säga vatten. Vi dör om vi dricker för lite men dör om vi dricker för mycket. Här är kärnan.

Och varför den imbecilla “plastbantningen” och “giftfritt” inte har någon som helst verkning. Plast är inte gift. Ändå fortsätter politiker av alla färger att “sanera” förskolor.

Men det i sig förklarar ekologisktbesattheten – tror man att alla kemikalier är gift som dödar så är det naturligt att bli besatt av mat man tror är “giftfri”. Trots att de starkaste gifterna vi har på jorden är helt naturliga. Mat i sig kan också lätt bli just giftigt och bilda toxiner, om det förvaras fel för länge. Alla som drabbats av matförgiftning vet vad jag talar om.

Ekologisk mat är inte heller bättre för klimatet. Inte generellt. Det finns vissa matvaror som kan vara bättre men majoriteten är inte det.

Enkelt uttryckt beror det på att det behövs betydligt mer mark för att få samma skörd som med konventionellt odlat mat. Då måste man fälla fler träd och träd binder koldioxid. Detta har dock beräkningar om ekologisk mats påstått stora miljönytta helt sonika ignorerat i sina beräkningar. Och utesluter man detta faktum får man ett annat resultat.

Jag odlar ekologiskt själv. Men varje år försvinner en del av skörden till skadedjur.

De som ogillar resultaten i studien brukar hävda att den inte är publicerad i någon forskartidskrift men den är publicerad av Nature.

Till sist ska vi prata om det här med cyklar. Politiker är besatta av cyklar, förmodligen för att många själva kan cykla till jobbet då de har hög inkomst och bor bra.

Skarpnäcks ledning, bestående av Alliansen och Miljöpartiet i en blågrön röra, tyvärr, har låtit MP och C, som är extrema i just Stockholm, få diktera villkoren som det ser ut.

För de har hör och häpna fattat beslut om kommunala lådcyklar……

Cykeln är tänkt att vara anpassad för transport av varor inom förvaltningens område samt till att köra barn och kunna användas i den pedagogiska verksamheten”

Tur att jag inte har mina barn på förskola där. Jag hade förbjudit dem att sätta min unge i en lådcykel. Det kan knappast anses som en trafiksäker transport av barn man själv inte är vårdnadshavare för. Eller de menar att barn är att likställa med gurkor, bollar och annat man tänkt transportera i cyklarna?Detta är inget en kommun ska syssla med. Att köpa in kommunala lådcyklar.

Om man granskar fler stadsdelar och andra städer ser man samma mönster – en rad beslut som överhvuud taget inte bygger på vetenskaplig, faktamässig grund. Utan på känslomässigt. Och beslut som saknar konsekvensberäkningar i alternativkostnader för att fatta det beslutet kontra att fatta ett annat beslut.

Varför ska till och med borgerligt styrda kommuner och städer slänga pengar på dyr ekologisk mat överallt utan att man ens bryr sig om att motivera vad fördelarna är?

Jag tycker att den här ovetenskapliga faktaresistenta politiska trenden pågått alldeles för länge nu och gått alldeles för långt.

För något annat kan man inte kalla besattheten kring ekologiskt. Det finns inget stöd för varför man ska betala upp till 47 % mer för ekologisk mat. Det är varken bättre för hälsan eller klimatet.

Inte undra på att folk har förakt mot politiker. Det minsta man som väljare kan begära att våra folkvalda fattar kloka noga avvägda beslut som bygger på hårda fakta. Och refererar till detta i sina beslutsunderlag.

När jag skriver en artikel av det här slaget underbygger jag alltid vartenda argument på fakta. Med länkar. Men när politiker som styr över 46 000 människor i en Stockholms alla stadsdelar fattar beslut om den enorma budget de förfogar över finns inte en enda länk. Inte ens i en bilaga. Inte till fakta och forskning.

Man får de politiker man förtjänar.

Men jag tycker vi förtjänar betydligt bättre än så här faktiskt. Skärpning.

…………………….

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

0 kommentarer till Att vila på ovetenskaplig grund

 1. Tack för en bra och vettig text. Men snälla rätta alla stavfel så blir det ännu mer slagkraftigt.

 2. Lite som när Malena Ernman kommenterar migrationen. Håll dig till det du kan, kemikalier i kroppen är mer komplicerat än vad du tror.

 3. Framtida bilder från Stockholm kommer se ut som bilder från Peking från 70- och 80-tal, då. Det blir nog bra det här, om alla svenskar bara tar sitt piller och somnar om…

 4. Hej Rebecka, tack för alla dina bra inlägg i den politiska debatten men här tror jag du kommer lite fel och rätt. Håller helt med om hysterin med EKO och att det blivit lite snobb stämpel över det. EKO handlar inte om att maten är bättre, godare eller nyttigare men varför vi behöver stimulera EKO är för att säkra upp jordarna för att att långsiktigt få bra skördar. Man pratar mycket idag om mullhalt som man kan få via naturgödsel och vissa grödor. Med natur gödsel stimulerar man också mask och mikroorganismer i jorden som stimulerar livet i jorden. När vi använder ensidigt konstgödsel så missar man det och med kemikalier så riskeras mikro organismerna också. ( se filmen den sista skörden) Vid produktion av konstgödsel används stora mängder fossil energi som man vill minska annars består konstgödsel för övrigt av naturliga ämnen som kväve, fosfor och kalium i huvudsak. Ett problem i dag med eko odling är att vi inte har tillgång till så mycket naturgödsel från idisslare och då blir eko odling svårt med låg produktivitet och dyrt.

 5. “Förskolan ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till omgivande miljö, natur och samhälle.” Och när får barnen lära sig fakta att ekologiskt faktiskt inte är det bästa alternativet ? Förskolan skall numera även arbeta med jämställdhet och normmedveten pedagogik. Se t.ex.”Barnens Planet”Handledning för förskolan av Tove Kjellander och Ghothia fortbildning AB. Utbildning i genuspedagogik ska genomsyra svensk förskola. När skall de barnen få en mer riktig syn på verkligheten?

 6. Bra, håller med alla dina argument.
  På tiden det blir lite mothugg i den enkelspåriga debatten.

 7. Hej Rebeckka, jag är mycket imponerad av din väldiga aktivitet som ofta berör mycket angelägna frågor. Dock har jag funnit att du ibland trampar fel.
  Du menar, lite i förbigående, att motstånd mot kärnkraft är ett exempel på ovetenskaplighet; och dessutom att kärnkraft minsann är “klimatneutral”.

  !. Att nämna i förbigående är en lurig taktik som implicerar att det man säger är självklart och inte behöver motiveras.

  2. Jag har varit motståndare mot kärnkraft i allmänhet och den svenska utbyggnaden i synnerhet sen yngre dar, 1970, och har inte ångrat mig en sekund.. Varför? Svar: Dyr och farlig teknik. I Sverige tillkommer att denna kraftproduktion varit väsentligen onödig., den har egentligen bara givit upphov till en massa oekonomisk elvärme. Om vi behöver mer baskraft i vårt elnät, utöver vår vatten kraft, så är kolkraft överlägset i alla avseende inte minst över kärnkraft.

  3. Pinsamt att från en begåvad debattör höra ordet “klimatneutral”. I det ordet ligger så mycket inbakade förutfattade meningar att jag mår illa.
  Du är alltså .klimatalarmist och menar att vi skall “gå före” i “klimatkampen” och sträva efter klimatneutrala projekt oavsett kostnaderna……..Jag tror inte att att kineserna följer vårt självdestruktiva exempel.

  För övrigt så är mer koldioxid en välsignelse för mänskligheten och allt levande på jorden. Klimatet blir lite jämnare och något lite varmare medan växtligheten gynnas enormt, öknar krymper och skördarna ökar.
  Med de bästa hälsningar
  Gösta Walin

 8. Jag gillar det mesta du skriver men när det gäller kärnkraft måste du läsa på bättre.
  Studera vilken inverkan uranbrytningen har på miljön och de människor som jobbar med detta.
  Ta reda på kostnaderna för ny kärnkraft. Det finns skäl till att nästan inget företag någonstans vill satsa på detta längre.
  Fundera på hanteringen av kärnkraftens avfall, där plutonium är den farligaste biten. Avfallet är livsfarligt och måste hållas skilt från människor och natur i cirka 100 000 år, alltså långt bortom vår civilisations undergång. Ingenstans i världen har man lyckats lösa detta men varje dag produceras nytt avfall.
  Detta är inget problem för dig eller mig och inte heller för våra barn och barnbarn men för otaliga kommande generationer runt hela jorden.
  Men vi behöver el… Ja, och lösningen heter vind och vatten och framför allt sol.
  Jag lever hellre med elransonering under en övergångsperiod än att jag bidrar till att förgifta jorden för all framtid.
  Och nej, jag är varken miljöpartist, centerväljare eller miljöaktivist. Jag är aktiv i Moderaterna i Södertälje.

 9. Vid mindre än 0,01% CO2 ser jorden ut som Mars. Allt kolbaserat liv borta.
  Vid 0,02 CO2 är “högre” kolbaserat liv utdött
  Vid 0,03% CO2, så pågår det “högre” kolbaserade livets utdöende
  Vid 0,04% CO2, så börjar kolbaserade livet på jorden blomstra igen
  Vid mer än 0,08% CO2 är kolbaserade livet på jorden fantastiskt.

  Betänk att för ca 150 år sedan var CO2 på jorden ca 0,028% och tundror, öknar, stäpper fler och större än någonsin uppmätt, skogarna vek i bergen och i naturliga skogsområden.
  Idag så är CO2 0,0416% och skördarna har ÖKAT i den grad att dubbla totalbefolkningen på jorden kan försörjas med livsmedel. Tundror, öknar resp stäpper viker överallt där människan inte vansköter naturen, samtidigt som beskogningen ÖKAR. NEJ – konstgödningens revolution är inte orsaken annat än marginellt, då den allra mesta odlingen utförs av de bönder som INTE HAR RÅD ATT ANSKAFFA KONSTGÖDSEL.
  Någon kalkylerade att med mer än 0,08% CO2, så kan jorden försörja 10 + ggr dagens totalbefolkning med livsmedel, SAMTIDIGT som hälften av all brukad mark återlämnas åt naturen. Det finns tydliga experiment på gymnasienivå som bevisar. Och all världens kommersiella växthusodlare kan inte ha fel – de tillsätter CO2 i växthusen till högsta grad sedan långt innan CO2 var “växthusgas”.

  Nu förstår alla vettiga varför CO2 valts ut att vara växthusgas, utan vetenskaplig grund. Enligt klimathysterikernas grund-dokument skall ju jordens befolkning dödas, så att bara ca 500 miljoner återstår. Tillkommer att Globalisterna påstår att GMO-gröda är lösningen utan att nämna hur giftigt och resp hur lång tid giftigheten bevaras AV GLYFOSATERNA som GMO normalt kräver.

  I verkligheten är atmosfärens viktigaste “växthusgas” H2O, d v s VATTENÅNGA, moln, luftfuktighet den riktiga VÄXTHUSGASEN tillsammans med ett flertal andra faktorer, utom CO2, NH4. Men då skulle mänskligheten inse hur manipulerad man blir, så alltså CO2 och när svältdöd blir vanligt, så är det för sent för alla som kommer till insekt – de rikaste och deras nomenklaturer kommer förståss ha satt sig i säkerhet.

 10. Hur kan det vara ovetenskapligt att opponera mot kärnkraft. Kolla t ex hur det går för den senaste finska reaktorn. Kärnkraft är dyr och farlig. Hellre då kolkraft om det skulle behövas mer baskraft.
  Kom ihåg att mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten, mildare klimat och enormt bra för växtligheten.
  Gösta Walin
  disputerad i teoretisk fysik och professor emeritus i oceanografi, göteborgs universitet.

 11. Skarpnäck är ett exempel på vad som händer när politiker tappar fotfästet i verkligheten. Det är en så absurd inställning och besluten likaså.
  Det kommer ju en dag då charlatanerna blir till åtlöjen och de som trodde på denna guden inser att den inte fanns , rodnar o skäms.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap