Att vila på ovetenskaplig grund

En tydlig trend inom politiken, en mycket beklaglig sådan, är att vara ignorant till vetenskap, ja rent utav vetenskapsfientlig ibland.

Något annat kan inte kalla till exempel motståndet mot kärnkraft, som är en klimatneutral energikälla. Vi borde bygga ut den, inte lägga ner den.

Men det kanske tydligaste är den ensidiga fokuset på ekologisk mat och kemikaliehatet.

Beklämmande nog har även borgerliga politiker lockats in i det här. För att det hävdas att ekologiskt är bäst av hitan och ditan, för att citera en känd socialist, bygger bara på känsla och ideologi. Inte vetenskap.

För det första, bäst för vad? Varför ska politiker prioritera ekologiskt? Den frågan svarar ingen på. Är det för att man inbillat sig att det finns en smakskillnad? Att maten är nyttigare? Eller bättre för klimatet? Förmodligen alla tre.

Och alla tre är fel.

För att illustrera exemplet har jag tagit Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm.

För att ni som inte bor i Stockholm ska ha en jämförelsesiffra bor det 46 000 person bara i Skarpnäck. Det vill säga en medelstor svensk stad.

Det är bland annat mitt parti Moderaterna som styr staden nu och i kommande fyra år. Men de gör det med miljöpartister och centerpartister, de idag mest extrema partierna inom många områden. Inte minst ekologisktbesatthet och ideologiskt grundat hat mot bilar och kemikalier. Jag vill ändå tro att Moderaterna tvingades till eftergifter här, men inget parti som fattat dessa beslut går utan skuld.

Det sätts mål om ekologisk mat. Det är inte ens någon allmän målsättning utan hårda siffror. Hälften av all mat vid representation, catering och övriga inköp till stadsdelen ska vara ekologiskt. Och hela 65 % av all mat till stadsdelens förskolor.

Om vi lämnar den vetenskapliga aspekten åt sidan om miljö, klimat och hälsa och bara fokuserar på en verksamhetsplan viktigaste faktor – pengar – så är ekologisk mat betydligt dyrare.

Enligt amerikanska Consumer Report som gjorde en undersökning på den amerikanska marknaden är ekologisk mat i genomsnitt 47 % dyrare.

Men inte bara på grund av dyrare framställning. För att efterfrågan är så stor på marknaden kan man ta ordentliga påslag. I ren vinst. Och vi ska inte tala om alla fördelar våra politiker dessutom ger dessa odlare som åsidosätter konkurrens och höjer deras marginaler ännu mer.

Men ingenstans i verksamhetsplanen yppas det ens någon beräkning och vad man tänkt dra in på istället. Och detta ska bara tjäna som ett illustrativt exempel på det ser ut på alla platser på alla nivåer när det kommer till bland annat ekologisk mat – inga motiveringar med stöd i vetenskap och inga ekonomiska ordentliga beräkningar på fördyrningar och hur man tänkt att prioritera.

För att det låter bra. Men så ska man inte styra med andra människors pengar.

Det enda ord som återkommer gång på gång utan att backas upp är ”hållbar”. Som blivit som ett politisk carte blanche. Så fort man yttrar ordet ”hållbar” så ska inga följdfrågor ställas.

Så trots att den ekologiska besattheten genomsyrar hela verksamhetsplanen så är det enda man använder som argument just hållbart. Som i stycken om förskolor.

”Förskolan ger barnen möjlighet att tilälgna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och natur och samhälle”

Hur har man ett ekologiskt förhållningssätt till samhället undrar jag.

Och när får barnen lära sig fakta om ekologiskt, att det faktiskt inte är det bästa alternativet?

För ekologiskt är inte nyttigare.

I en meta-studie Stanford gjorde 2012 när man undersökte 240 studier på ekologisk mat kontra konventionellt odlad konstaterades att det finns i princip ingen hälsovinst med ekologisk mat och inga skillnader i näringsinnehåll. Studien var inte finansierad av någon, som oftast är kritiken eko-industrin hävdar så fort det kommer hårda bevis mot allt de påstår.

Det är heller inte så, som folk verkar tro, att äta konventionellt odlat mat att olika bekämpningsmedel ”ackumuleras” i våra kroppar. Inte mer än på nivån att de sedan rensas ut naturligt.

Om det vore så hade vi varit döda för länge sedan. Detta är också skälet varför ”detox” inte funkar annat än som placebo. Levern och njurarnas enda jobb är att rensa våra kroppar från alla de helt naturliga gifter vi får i oss, och från kemikalier från till exempel bekämpningsmedel. Inget sparas.

Men besattheten av politiker kring ekologisk mat grundar som som sagt inte i vetenskap. INte alls. Tvärtom är det snarare en fobi mot något annat som lett till det – kemikaliefobi. Trots att allt på jorden är kemikalier, även människor, och att vad som är gift och inte bara handlar om dos så försöker politiker bräcka varandra i att helt ovetenskapligt prata om kemikalier som gift.

Du kan dö av att dricka för mycket av det kemiska ämnet H2O, en kemisk förening mellan syre och väte. Det vill säga vatten. Vi dör om vi dricker för lite men dör om vi dricker för mycket. Här är kärnan.

Och varför den imbecilla ”plastbantningen” och ”giftfritt” inte har någon som helst verkning. Plast är inte gift. Ändå fortsätter politiker av alla färger att ”sanera” förskolor.

Men det i sig förklarar ekologisktbesattheten – tror man att alla kemikalier är gift som dödar så är det naturligt att bli besatt av mat man tror är ”giftfri”. Trots att de starkaste gifterna vi har på jorden är helt naturliga. Mat i sig kan också lätt bli just giftigt och bilda toxiner, om det förvaras fel för länge. Alla som drabbats av matförgiftning vet vad jag talar om.

Ekologisk mat är inte heller bättre för klimatet. Inte generellt. Det finns vissa matvaror som kan vara bättre men majoriteten är inte det.

Enkelt uttryckt beror det på att det behövs betydligt mer mark för att få samma skörd som med konventionellt odlat mat. Då måste man fälla fler träd och träd binder koldioxid. Detta har dock beräkningar om ekologisk mats påstått stora miljönytta helt sonika ignorerat i sina beräkningar. Och utesluter man detta faktum får man ett annat resultat.

Jag odlar ekologiskt själv. Men varje år försvinner en del av skörden till skadedjur.

De som ogillar resultaten i studien brukar hävda att den inte är publicerad i någon forskartidskrift men den är publicerad av Nature.

Till sist ska vi prata om det här med cyklar. Politiker är besatta av cyklar, förmodligen för att många själva kan cykla till jobbet då de har hög inkomst och bor bra.

Skarpnäcks ledning, bestående av Alliansen och Miljöpartiet i en blågrön röra, tyvärr, har låtit MP och C, som är extrema i just Stockholm, få diktera villkoren som det ser ut.

För de har hör och häpna fattat beslut om kommunala lådcyklar……

Cykeln är tänkt att vara anpassad för transport av varor inom förvaltningens område samt till att köra barn och kunna användas i den pedagogiska verksamheten”

Tur att jag inte har mina barn på förskola där. Jag hade förbjudit dem att sätta min unge i en lådcykel. Det kan knappast anses som en trafiksäker transport av barn man själv inte är vårdnadshavare för. Eller de menar att barn är att likställa med gurkor, bollar och annat man tänkt transportera i cyklarna?Detta är inget en kommun ska syssla med. Att köpa in kommunala lådcyklar.

Om man granskar fler stadsdelar och andra städer ser man samma mönster – en rad beslut som överhvuud taget inte bygger på vetenskaplig, faktamässig grund. Utan på känslomässigt. Och beslut som saknar konsekvensberäkningar i alternativkostnader för att fatta det beslutet kontra att fatta ett annat beslut.

Varför ska till och med borgerligt styrda kommuner och städer slänga pengar på dyr ekologisk mat överallt utan att man ens bryr sig om att motivera vad fördelarna är?

Jag tycker att den här ovetenskapliga faktaresistenta politiska trenden pågått alldeles för länge nu och gått alldeles för långt.

För något annat kan man inte kalla besattheten kring ekologiskt. Det finns inget stöd för varför man ska betala upp till 47 % mer för ekologisk mat. Det är varken bättre för hälsan eller klimatet.

Inte undra på att folk har förakt mot politiker. Det minsta man som väljare kan begära att våra folkvalda fattar kloka noga avvägda beslut som bygger på hårda fakta. Och refererar till detta i sina beslutsunderlag.

När jag skriver en artikel av det här slaget underbygger jag alltid vartenda argument på fakta. Med länkar. Men när politiker som styr över 46 000 människor i en Stockholms alla stadsdelar fattar beslut om den enorma budget de förfogar över finns inte en enda länk. Inte ens i en bilaga. Inte till fakta och forskning.

Man får de politiker man förtjänar.

Men jag tycker vi förtjänar betydligt bättre än så här faktiskt. Skärpning.

…………………….

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!