Centern babblar igen

Jag förstår faktiskt inte hur ett parti så genomgående, även genom en valrörelse, kan prata så mycket utan att säga något alls. De har gjort det till en konstform. Det är stora ord målade med bred pensel. Varje dag.

Något konkret är det inte och de drar sig heller inte för att oförblommat ignorera fakta.

Det senaste i raden av exempel är deras krav i JÖK-en att alternativa skyddsbehövande får samma status vad gäller anhöriginvandring som flyktingar.

När Johanna Jönsson replikerade en debattartikel skrev hon att det inte gäller ensamkommande. Att de som registrerades som ensamkommande i systemet och har fyllt 18 år inte har rätt att återförenas med sina syskon.

Detta visar hur lätt Centerpartiet svänger sig med alternativa fakta. De har satt det i system.

För läser man på Migrationsverkets hemsida kan man se svart på vitt att det Johanna Jönsson påstår inte stämmer.

Om en s k ensamkommande sökte om asyl när denne var under 18 år och sedan en ansökan om familjeåterförening görs inom tre månader efter att denne fått uppehållstillstånd som antingen flykting eller alternativt skyddsbehövande kan de ta hit föräldrar.

Det gäller ansökningar som kom före 24 november 2015 eller de som redan fått PUT på grund av asylskäl.

I klartext: sökte en s k ensamkommande asyl innan den 24 november 2015 kan de ta hit sina föräldrar. Om de lämnade in ansökan för anhöriga senast tre månader efter de själva fick uppehållstillstånd. Vi har haft långa handläggningstider, längst har varit över 500 dagar. Först ska du söka och få själv, sedan föräldrarna.

Jag har begärt ut handlingar på ansökningar anhöriga till ensamkommande från Migrationsverket. Förhoppningsvis måste jag inte JO-anmäla dem den här gången som jag blev tvungen att göra sist jag begärde ut handlingar.

Men det framgår med all önskvärd tydlighet att Centerpartiet far med osanning när de hävdar att ensamkommande inte har rätt att återförenas med sina föräldrar.

Det är så här Centerpartiet uppenbarligen tycker att man ska bedriva debatt och fatta långtgående politiska beslut. Skarva med fakta.

Jag kommer fortsätta i nästa inlägg att borra vidare i ett påstående Jönsson gör i samma artikel.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!