Polygami erkänns

I en uppmärksammad dom i Förvaltningsrätten om bostadsbidrag blev konsekvensen lite oväntad – myndigheter i Sverige erkänner månggifte.

Men det är mindre kontroversiellt än det verkar.

För i praktiken har man gjort det länge. Olika offentliga instanser, som kommuner, har i till exempel betraktat män med flera fruar som en familj och ordnat stora bostäder. Och staten kan inte hindra människor från att leva i polygami.

Den stora finessen med äktenskap är i princip juridik, annars kan man vara sambo lika gärna. Och juridiken finns vid tillfällen då man antingen separerar eller någon dör. I de fallen är du som gift mer skyddad än som sambo. I Sverige är äktenskapets egentliga funktion juridik. Makar ärver varandra. Och ska polygamister har arvsrätt måste lagar skrivas om.

Som liberal lägger jag mig inte i folks kärleksliv men när man börjar blanda in rättigheter kopplade till civilstånd, då är det bra att reda ut vad som gäller.

Och det gör den här domen. Vilket är något bra.

Domen i förvaltningsrätten innebär nämligen inte att mannens båda fruar plötsligt juridiskt har status som fru båda två och därmed arvsrätt. Utan det handlar om hur man ska betrakta dem från samhällets sida, när det gäller bidrag.

En av fruarna sökte bostadsbidrag men fick avslag. Hon överklagade men fick inte heller där igenom kravet.

För enligt domen ska mannen anses ha försörjningsplikt över båda fruarna och därmed ska hela hushållets ekonomi räknas in.

”Resultatet av domen kan visserligen tyckas rimligt – sökanden får i praktiken bostadsbidrag på sätt som om hon vore gift och sammanbodde med maken – men beslutet innebär samtidigt att ett polygamt äktenskap accepteras av rättsordningen, vilket kan ifrågasättas”

Rätten anser att sökanden är gift och därför ska makens inkomster räknas in. Även om domen innebär att man nu erkänner polygami.

Till stöd för att hon inte ska ses som ensamstående utan sammanboende kan anföras att hon och maken har 10 gemensamma barn födda mellan 1998 och 2017.

Detta antyder tyvärr att ändå tills nu så har Förvaltningsrätten men också ansvariga myndigheter betraktat polygamister som ett gift par och en eller flera ensamstående, trots att det stått tydligt att det handlar om polygami. Vilket i sin tur måste ha inneburit att massa polygamister fått dubbla bidrag. Tragiskt nog.

Ironiskt nog vill alltså dessa tre betraktas som en enda familj i alla andra avseenden, utom just när det handlar om bidrag. Då är de flera familjer.

Samma familj har även överklagat ett nej till socialbidrag. Maken med de två fruarna hävdade att han jobbade halvtid och studerade 3/4-del. Men CSN drog in bidraget för att han inte tog poäng. Han sa till socialen i Vänersborg att han blivit sjuk men när de utredde så visade sig att han jobbat hela tiden och Försäkringskassan inte tagit emot någon anmälan.

Ansökan om socialbidrag lämnades i av mannen samt hans två fruar gemensamt.

Men man avslog ansökan för att han inte ansågs ha gjort vad han kunnat för att försörja familjen. Trots att hans ena fru, hon som överklagade bostadsbidraget tyckte att ”hon får lida” att hushållen inte räknades som två. Igen. Trots att de alltså är gifta.

Detta borde leda till att praxis ändras.

Från och med nu borde alla bidragsgivande myndigheter och kommuner i sina utredningar om en person ska beviljas någon form av bidrag räkna in samtliga vuxnas inkomster i hushållets beräkningar, make såväl som hans eventuella flera fruar. Och möjligheten att lura till sig bidrag genom att just när man söker bidrag hävda att man är ensamstående vara stängd för evigt.

Lev som du vill. Det bryr inte jag mig om. Men du ska försörja dig själv. Förväntar du dig att andra ska försörja dig ska inte heller polygamister kunna runda reglerna.

Sedan borde ett maxtak sättas för bidrag så att det är rejäl skillnad mellan att jobba och leva på andra. Och lever man på försörjningsstöd borde alla som inte sitter på Arbetsförmedlingen och söker jobb eller går en utbildning tvingas att stämpla in hos kommunen varje dag måndag till fredag kl 9 – 17.

Ställ ut baracker. Låt dem sitta av tiden. Eller sätt dem i arbete att sanera klotter, städa runt återvinningsstationer, tömma papperskorgar och annat som man inte kan få för mycket av. Går man hem inte eller inte dyker upp utan giltig frånvaro, dra in bidraget.

Att leva på bidrag och sedan gå och fika är inte okej.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!