Utredning – en hal historia

Gunnar Axén, före detta riksdagsledamot för Moderaterna, redde i en tråd på Twitter ut hur man begraver saker i utredningar.

Eftersom JÖK-en inte alls är en massa liberala reformer utan en samling just utredningar (minst 34 nya utredningar, samt hänvisningar till pågående eller tidigare utredningar samt ändringar av utredningsdirekt så att total summa uppgår till över 70 stycken) tänkte jag att alla mina läsare borde läsa hans genomgång.

Utredningsmaskinen enligt Axén.

  1. Först ska man komma överens om ett utredningsdirektiv. Denna diskussion kommer regeringen kunna dra ut på i evigheter. Personellt och kompetensmässigt har C och Fp ett otroligt underläge och kommer effektivt sysselsättas i möten med regeringstjänstemännen.
  2. Sedan ska utredare utses. S har ett omfattande lager av lojala och erfarna utredare att föreslå och argumentera för. Även detta kan dra ut på tiden i många månader innan man ens kan enas.
  3. Under utredningens gång kommer säkert utredare kunna hitta många invändningar för att förslaget måste justeras eller nya aspekter utredas. Socialdemokraternas lojala sidoorganisationer, fackförbund och S-influerade myndigheter samt generaldirektörer (finns ett gäng med Arbetsförmedlingen, MUCF och MSB i toppen) kommer att bistå med försenande och försvårande opinionsbildning/interventioner under processen.
  4. Det hela leder till att utredningen försenas och att utredaren begär förlängd tid, vilket regeringen beslutar om.
  5. När sedan utredningen försenat presenteras kommer man ta tid på sig innan den skickas ut på remiss, nya delfrågor kanske måste utredas.
  6. Remisstiden blir maximalt lång. Fack och andra S-organisationer kommer bedriva hård kampanj emot under tiden.
  7. När remissvaren inkommit kommer ansvarig departement ta lång tid på sig att sammanställa remissvaren.
  8. Utifrån remissvaren kommer regeringen göra allt för att stoppa eller justera förslaget. Nya långa förhandlingar med C och L vidtar.
  9. Därefter ska en proposition skrivas, något departementet gör mycket nogsamt och under lång tid.
  10. Därefter kommer kanske regeringen att leverera propositionen till riksdagen.

Och så begraver du en en fråga i utredningsväsendet.

Sverige har inte alls fått en liberal reformagenda.

Sverige har fått ett sosse-spel.


Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!