Ett olösligt problem

Det finns ett särskilt område som gör mig otroligt bekymrad men som ingen talar klarspråk om. Jobb. Jag vet att det låter som en anomali då politiker knappt gör annat än pratar just om jobb.

Tyvärr ägnas all denna tid inte åt att prata om det som pudelns kärna – hur ska alla invandrare försörja sig?

För just detta är ett specifikt problem för just utlandsfödda. Jämfört med inrikes födda jobbar de otroligt mycket mindre i riktiga jobb. Och politikens generallösning hitte-på-jobb via subventioner för att snygga till siffrorna är inte riktiga jobb. De är ett sätt att skyffla undan arbetslöshetssiffror. Som ni kan se har antalet personer i låtsas-jobb legat mellan 120 000 och 140 000 sedan 2011.

Dessa personer räknas aldrig in i arbetslöshetsstatistiken, utan räknas som ”sysselsatta”. Vilket också personer som går AMS-kurser och utbildningar gör.

Tyvärr är detta något mitt eget parti ägnade sig åt under regeringsställning under 8 år. Och jag har hittills inte sett något parti på allvar adressera den här frågan faktiskt.

Vad ska folk jobba med?

Vi är en kunskapsnation. Ingen person får i princip jobb utan en gymnasieexamen. En godkänd. Detta är minimum på svensk arbetsmarknad och det finns ett skäl till det – LO. Under 1980-talet bestämde de sig för att helt enkelt få bort de enkla jobben från Sverige. Medvetet. De ville uppgradera medlemmarnas betydelse på svensk arbetsmarknad och höja lönerna. Alltså skulle de enkla jobben bort. Sedan dess har de motarbetat vartenda förslag som lagts om enkla jobb, dvs okvalificerade jobb. För att de hotar dem.

För att klara en svensk gymnasieexamen måste du kunna svenska till hög grad. Men de som kommer hit är till mycket stor del outbildade.

SCB borde uppdatera sin rapport för övrigt, den senaste är från 2014. Det ser mycket värre ut nu för sedan dess har de kommit hundratusentals just från de länder som har lägst utbildningsnivå.


Notera också att de flesta som invandrar är relativt unga, upp till 44 år. En vanlig invändning mot påståendet om outbildade invandrare är att de ändå matchar svenskars utbildningsnivå.

Men detta bygger ofta på att man tar hela den inrikes födda befolkningens utbildningsnivå. Och det blir fel, för vi har gjort ett stort hopp i nivå bara sedan 70-talet. Bland dagens medelålders finns mycket få utan gymnasieutbildning och ju yngre du är desto högre andel högskoleutbildning. Idag pluggar över 50 % på högskola, och ytterligare fler pluggar på annan eftergymnasial utbildning, som IHM, KY etc. Jämför man åldersgrupperna 24-44 år mellan inrikes och utrikes födda ser man

Över 40 % av syrierna och över hälften av somalierna har inte enbart förgymnasial utbildning,vilket är allt från 1 år till 9 år i grundskola. Koranskola räknas.

De är till mycket stor andel under 50 år och jämfört med inrikes födda i samma åldersgrupp är det mycket stor skillnad i utbildningsnivå.

Trots att Arbetsförmedlingen tyvärr gör sitt bästa för att trumpeta ut sossarnas ”lyckade” arbetsmarknadspolitik så kan man läsa i deras egna prognoser hur läget är.

Idag är 37 % arbetslösa bland personer födda utanför Europa utan gymnasieutbildning. Och det är därifrån invandrarna kommer även kommande år. Motsvarande bland inrikes födda är bara 4,5 %.

I oktober 2018 fanns 122 000 personer inskrivna med enbart förgymnasial utbildning. Av dessa hade 65 000 kortare än 9-årig utbildning. Hela 52 000 av dem var födda utanför Europa.

Så fort en nyanländ lämnar etableringsfasen och SFI ska de skrivas in på Arbetsförmedlingen så vi kan bara stå och se på när denna siffra ökar.

Även bland de med utbildning är skillnaden i arbetslöshet stor. Tre gånger så hög arbetslöshet bland folk födda utanför Europa än inrikes födda trots eftergymnasial utbildning.

Som ni kan se i diagrammet från Arbetsförmedlingens senaste prognos ökar andelen av de lågutbildade som inte ens har 9 årig utbildning exponentiellt – från 35 % av de lågutbildade till 55 % på bara 8 år. Under migrationskrisen.

Detta visar klart och tydligt att vi de senaste åren tagit emot ett stort antal personer som inte har gymnasiexamen, varav många inte ens har 9-årig grundskola.

Problemet här är att det går inte att utbilda bort det. Människor från helt andra kulturer och språk utan grundläggande kunskaper kan inte förväntas ta en svensk gymnasieexamen på mycket länge, om ens någonsin. För först måste man kolla vad folk kan. Och de måste lära sig svenska så att de kan gå i skolan. För en infödd svensk tar det tre års heltidsstudier för att få en gymnasieexamen.

Dessa personers enda sätt att försörja sig själva är börja jobba med jobb som inte kräver utbildning. Det vi kallar enkla jobb.

Men vi har ju nästan inga enkla jobb. Så vad ska personerna jobba med? Subventionerade hitte-på-jobb kostar bara pengar, de ska ses som istället för försörjningsstöd. Mycket få av någon som får ett sådant går vidare in till riktiga heltidsjobb.

Inrikes föddas, som bara till några procent utgör arbetslöshetsstatistiken, andel fortsätter att minska av den totala befolkningen.

Detta innebär att utvecklingen på svensk arbetsmarknad under prognosperioden till stor del beror på hur väl utrikes födda etablerar sig på arbetsmarknaden”

En stor varningslampa bara där.

Och det ser tyvärr inte ljust ut. Kollar man SCB:s befolkningsprognos blir man ännu mer bekymrad.

För även folk som är arbetslösa kostar pengar i välfärden. De har också barn som ska gå i skolan till exempel. Antalet barn i grundskolan har på grund av invandring ökat från 1 miljon 2010, då migrationskrisen egentligen började, till 1,2 miljoner idag. Och på bara 11 år fram till 2030 förväntas gruppen öka till 1,3 miljoner.

Alla dessa ska ha exakt samma välfärdsförmåner som alla andra barn. Skola, musikskola, idrott, tandläkare, vård och glasögon. Och om Vänsterpartiet får bestämma – avgiftsfritt busskort.

Men den största gruppen som påverkats av migrationen är inte grundskolebarnen utan åldrarna 16-18 år. Gymnasiet.

Andelen utlandsfödda har ökat från 11 % till 19 % på bara 5 år. Men ännu mer alarmerande och något jag skrivit om i många år är könsdifferensen, som är värst i den yngre grupperna av invandrare.

I gruppen 16-18 år är det idag 111 pojkar på 100 flickor. Det har ökat från 105 mot 100 sedan 2010.

I den yrkesarbetande gruppen 25-64 år kan man läsa att bland inrikes födda har gruppen varit ca 4 miljoner länge och kommer inte vara 4,5 miljoner förrän 2070. Återigen är det som förändrats antalet utlandsfödda.

1970 fanns det 350 000 utrikes födda, varav majoriteten var från Finland. Idag är det en miljon fler och idag är den absoluta majoriteten från Mellanöstern.

Men även i den här gruppen ökar könsobalansen. 1970 var det 102 män på 100 kvinnor. Idag har differenssiffran dubblerats, till 104 män per 100 kvinnor.

Utvecklingen kan ni se i diagrammet.

Vi klarar varken pensionerna eller äldrevården om vi inte har invandring, är en vanlig invändning.

Men det antagandet bygger dels på att folk jobbar när de kommer, vilket många inte gör. Och jobbar i riktiga jobb där de blir nettobetalande. Det bygger också på att vi inte fyller på med en massa gamla utlandsfödda.

”Antalet utrikes födda förväntas öka från dagens dryga 60 000 till 340 000 år 2070”

Men som ni kan se kommer andelen över 80 år som är utlandsfödda stiga markant från några procent till 10 % redan om 11 år, år 2030.

Många utlandsfödda jobbar inte. De har dessutom till stor andel inte utbildning som efterfrågas här, många gånger betydligt lägre. Men vi har inga enkla jobb. Samtidigt ökar antalet skolbarn, antalet gymansiebarn och arbetsför befolkning. Dessutom ökar antalet äldre.

För varje år som går fyller vi på med människor som inte har gymansieexamen, grundkravet för att få jobb i Sverige, och många har inte ens grundskola. De kan inte språket. De kan inte kulturen. Men de börjar omedelbart konsumera välfärdstjänster.

Det säger sig självt att detta är just den sortens systemkollaps Margot Wallström pratade om.

Jag är djupt orolig över det här. För jag ser ingen lösning. Inte ens Moderaterna har idag en bra lösning på det här problemet ännu. Fler subventionerade är totalt motsatt riktning. Vi kommer inte kunna utbilda bort det här problemet. Det är omöjligt.

Folk måste jobba som kommer hit.

Men hur?

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!