Uppgörelsen

Jag har läst det finstilta i vänsteruppgörelsen mellan landets vänsterliberaler och sossar och miljöpartister.

Men jag är nästan mer intresserad av det som inte står, och det kommer jag återkomma till.

Grattis liberala Sverige!

Ni har fått 34 nya utredningar!

Ni har också fått en kommission, regionala servicekontor och regionala skolmyndighetskontor samt ny myndigheten för psykotiskt försvar!

Utredningar:

 • tredubbling av RUT. Utredning klar 2019. Inget datum för införande.
 • förenkling av beskattning för företagare och sänkta skatter. Utredning klar 2020, införande 2021
 • bättre 3:12. Utredning klar 2021, införande 2022 (valåret)
 • etableringsjobb för nyanlända ”ambitionen vara på plats 1 juli 2020”
 • utredning om arbetsrätten inkl LAS. Inget slutdatum…..LAS-ändringar i turordning ska genomföras 2021.
 • kompetensvisum. Utredning 2019, införande våren 2021.
 • strandskydd. Utredning tillsätts sommaren 2019, propp 2021, införande 2020 (valåret).
 • slopat bygglov för kafé på gårdar. Utredning 2020.
 • gårdsförsäljning av alkohol. Ny utredning 2020
 • minskad antibiotikaanvändning. Utredning 2020.
 • utredningar om stärkt äganderätt samt nya skydds – och ersättningsformer för skyddad mark,
 • se över artskyddsförordningen. Utredning 2019-2020. Ny förordning 2021.
 • miljöstyrande system för infrastruktur. Utredning 2019.
 • enhetlig kollektivbiljettsystem. Utredning 2020. Införa 1 jan 2022 valåret.
 • klimatpolitiska ramverket får genomslag. Utredning 2019.
 • årtal för när fossila bränslen ska ”fasats ut”, dvs förbjudas. Utredning 2019
 • förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar 2030. Utredning 2019 (samma som ovan). Regeringen ska driva förbudet i EU.
 • förbud mot prospektering av gas, olja och kol. Utredning 2019-2020. Införs 2021.
 • förbud mot onödiga plastartiklar. Utredning 2019, införande 2022.
 • produktpass för alla produkter om vad den innehåller, hur den ska återvinnas och var den kommer ifrån. Utredning 2021.
 • integrationsår. Utreds 2019.
 • brott med hedersmotiv. Utredning 2019-2020.
 • fri hyressättning vid nyproduktion. Utredning 2019. Lag 1 juli 2021.
 • läge viktigare vid hyror. Kommission tillsätts 2019.
 • kriminalisera svartkontrakt. Utredning 2020-2021. Lag 1 juli 2022, valåret.
 • Skolinspektionen ska stänga fler skolor .Utredning 2019-2020.
 • högre kvalitetskrav i skolan. Utredning 2020-2022.
 • digitalisera nationella prov och centralisera rättning. Utredning 2019.
 • lag om tillgång till elevhälsa. Utredning 2020-2021. Införs 2022, valåret.
 • förändra betygssystemet så att dåliga resultat på ett delmoment kompenseras . Utredning 2019-2020. Införs 2021.
 • assistansutredning 2019.
 • utredning av huvudmannaskapet för LSS
 • växande cirkulär bioekonomi. Utredning 2019.
 • utredning av begränsning av konfessionella skolor

Det viktigaste Center-kravet var förändring av LAS och turordningsreglerna.

Detta kommer inte ske, det är bara att läsa vad som står.

LAS-utredningen är INTE en utredning om turordningsreglerna utan en utredning om fler undantag. En viktigt men distinkt skillnad. Turordningsreglerna blir kvar.

Andra intressanta saker är:

 • pant på batterier, mobiler, elektronik
 • krav på inblandning av fossilfria flygbränslen
 • tvinga flygbolagen att klimatredovisa varje flygresa för resenärer från 1 jan 2021.
 • införande av höghastighetståg
 • de meningslösa extratjänsterna blir trots omfattande kritik kvar

Bomberna, förutom LAS, i uppgörelsen måste vara följande:

 • förbud mot nyförsäljning av bensin- och diseselbilar om 11 år, år 2030.
 • datum ska sättas (genom utredning) om ”utfasning” av fossila bränslen, som alltså totalförbuds då. Även till uppvärmning av hus utgår jag ifrån

En annan interssant sak är att de vill göra det lättare att utvisa kriminella, men bara de som begår hedersrelaterat våld. Alltså inte för alla grova våld- och sexualbrott. Varför inte då?

Vad står inte i pappret?

Otroligt många saker såklart. Inte en rad om kulturen, om yttrandefriheten, om brottsligheten mer än att antal poliser ska till, om miljömärkningar, fackens makt, utredningsväsendet och så vidare och så vidare.

Men jag har identifierat de största svarta hålen.

Höja många miljöskatter står det, men utan specifikation om vilka eller när eller hur mycket. Men minst 15 miljarder.

Och det ska ”växlas” mot skatt på arbete men beräknar man t ex avskaffad värnskatt som negativ belastning (när den i själva verket kommer bli noll-noll, ökar ju möjligheten för regeringen att höja skatterna på miljö. Vanskligt, det blir ett frikort för höjd skatt bara. Ju högre ”kostnad” för att sänka en skatt på arbete och företag beräknas desto mer kan man ju höja de ”gröna” skatterna.

Familjeveckan införs, med start 3 dagar av fem möjliga. Ingen kostnadsberäkning. Hela veckan beräknades av Svenskt Näringsliv att kosta 32 miljarder. Magdalena Andersson räknade med drygt en tiondel av den kostnaden.

Fortsatt fokus på meningslösa ekologisk mat. Men hur mycket? Samma som idag?

Bred skattereform, utan specifikation om vad, ska alla partier vara med, ska det utredas, tidsintervall etc.

Klimatlag på EU, det vill säga Centern driver på för ökad federalism. Är det andra saker de vill tvinga hela EU att lagstifta om?

Men vissa skatter har de specificerat, som nya skatter på ”farliga kemikalier i kläder och skor”. Nu finns det inga farliga kemikalier idag i kläder och skor eftersom alla håller sig till hårt tillsatta gränsvärden av EU men det låter ju fint från podiet att man vill ”bekämpa” något de flesta tycker låter fint.

Skatt på förbränning av avfall ska in. Vet inte vad de menar för i Sverige eldas sopor upp för att göra fjärrvärme och skatt på fjärrvärme finns redan. Det vet alla som får elräkningar och har fjärrvärme. Det är liksom inte skattebefriad.

Lööf tackade Miljöpartiet särskilt och det förstår jag – de delar bilhatet. Märkligt nog försöker C förena detta med en vurm för folk som är helt bilberoende, på landsbygden. Motarbeta bilen och främja cykeln i städer – skatteregler ska underlätta cyklande till jobb (vilket kan innebära straffskatter på pendling med bil….)

Skatt på plastengångsartiklar och plastkassar, de är också nya skatter i landet med världens högsta skatter. Verkligen angeläget att beskatta sugrör i landet som har vinter 6 månader per år och internationellt sett har otroligt lite problem med nedskräpning men återigen, detta har de gemensamt med nya BFF:erna i MP – plakat och symboler.

Bostadsfrågan är en het potatis. Och den har man löst genom fluff. Som att ”förenkla bostadsbyggande” men utan några specifikationer om tid, inte ens en utredning. Och inte en rad om exproprieringshotet som rådet, där Vänsterpartiets åsikt att stjäla företag och privatpersoners mark i städer för att bygga bostäder kan bli verklighet inom kort.

Ska man tolka detta som att C är för exproprieringen?

EBO ”ska förändras”…..står det men fiffigt nog står det inget mer än att ”kommuner bör få begränsa”. Men bara kommuner som redan har hög inflyttning av invandrare.

Ta bort flyttskatten man tvingas betala tack vare Anders Borg och som låser in en redan inlåst bostadsmarknad men inget datum satt. Och ingen uträkning på kostnad.

Det som inte står alls är oftast intressanta saker. Jag har identifierat ett gäng saker som inte stod överhuvud taget.

 • vilka skatter ska höjas och hur mycket?
 • statliga företag och myndigheter, ska det vara status quo eller? Alla nya myndigheter socialisterna hittat på ska vara kvar?
 • bidrag till elcyklar och elmotorer som Moderaterna och KD nu tagit bort, ska de räknas som miljösatsningar och införas igen?
 • gymnasielagen?
 • andra amnestier?
 • kärnkraft?
 • miljözoner?
 • expropriering av mark i kommuner enligt SOU 2017:67?
 • bistånd till Palestina inkl Hamas?
 • jobbskatteavdragen och brytpunkten för statlig skatt?
 • grundlagsändring för att begränsa yttrandefriheten, hur blir det med den?
 • avdragsrätt för fackföreningsavgift?
 • jämställdhetsmyndigheten?
 • flyttskatten som S tvingades avstå ifrån, kommer de få införa den?

Detta var det första inlägget på att granska C och Fp egentligen sedan bloggen startades i september 2014.

En sak till: tipslådan för att granska Folkpartiet och Centern är nu öppen fram till 2022.

Den har varit stängd sedan 2006 pga lojalitet med Alliansen, som nu är död.

Så från och med nu kommer stödhjulen också granskas. Kommer bli kul!

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!