Ekologisk mat är en bluff

Det har funnits få röster som kritiserat ekologisk mat genom åren. Några envetna forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet har i princip varit de enda.

Resten har velat vara med på det ekologiska halleluja-tåget.

För vi svenskar är ju så trendkänsliga. Och älskar att vara moderna. Alltså trummades det ut att ekologisk mat var både det bästa för klimat, miljö, djur och dessutom var det bättre för våra kroppar. Många upplever säkert också att det smakar godare.

Övergångsregeringen, före detta regeringen Löfven, satsade massa både pengar och opinionsbildningsuppdrag till myndigheter på just ekologisk mat. För att Miljöpartiet är besatta av ekomat.

I april 2017 ökade regeringen stödet till just ekologisk odlad mat eftersom de själva har satt ett mål att 30 % av areal som odlas ska vara just ekologiskt. 25 miljoner 2018, 50 miljoner 2019 och 100 miljoner 2020. En fördubbling från tidigare budget.

De passade då även på att inrätta en särskild samordning för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan för målet om 30 % ekologiskt odlat mark 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras inte bara av ekologiska produkter utan av ”ekologiska certifierade produkter” år 2030.

Det innebär i klartext: produkter som är antingen KRAV-märkta eller Fairtrade-märkta. 60 % av den offentliga upphandlingen ska enligt dem vara märkta.

Senast i våras gav regeringen Jordbruksverket ett särskilt uppdrag att bedriva lobbying för ekologisk mat.

Ni läste rätt. För i en sosse eller miljöpartist värld är det här med att myndigheter ska vara objektiva blaj. De ser dem som megafoner, gratis megafoner.

Problemet är att ekologisk mat aldrig varit allt det där.

Det är till exempel inte alls bättre för klimatet.

Det finns heller inga evidens i vetenskapliga blindtester att ekologisk kontra konventionellt odlad mat smakar annorlunda. Smakskillnad upplevs enbart när försökspersonerna ser varorna och anser då att just den ekologiska är godare. Det sitter med andra ord i ditt huvud om du tycker att ekologisk mat smakar bättre.


Tyvärr är de som driver opinion för ekologisk mat, och de är otroligt många, så oseriösa i sin argumentation.

Som KRAV, som på allvar påstår att ekologisk mat ger dig bättre hälsa på sina hemsida.

Hur bevisar de då detta rätt tuffa påstående?

Inte alls faktiskt.

Ekomat är inte nyttigare än vanlig mat. Men KRAV ”tycker” att det är nyttigare att minimera risken ”att få i sig kemikalierester”. Av detta tyckande drar de slutsatsen att de kan med bestämdhet hävda att ekologisk mat är vägen till bättre hälsa.

Det här borde anmälas till Marknadsdomstolen tycker jag. För KRAV ljuger ju. Det finns inga belägg alls för det påståendet.

Men tack och lov börjar fler kritiska röster spridas om eko-maten. 2016 skrev tidningen Må bra om ekologisk mat med rubriken ”Biologen: Därför ska du inte äta ekologisk mat”

Jag odlar själ ekologisk på landet, det gör de flesta hobbyodlare som odlar i pallkragar. Varje år är det något växt som inte blir något eller dålig på grund av skadedjur. Skördarna med ekologisk beräknas vara 30 % lägre som bäst och kräver därför mer arealer odlad mark för att få samma volym mat.

Om vi alla åt ekologisk mat skulle världens befolkning svälta.

Nyligen publicerades en ny studie som också slår fast att ekologisk mat inte alls är bättre för klimatet. Det är forskaren Stefan Wirsenius på Charlmers som publicerat studien i tidningen Nature.

Skälet är just att det krävs betydligt mer odlad åkermark för att få samma volym skörd.

”Svenska ekologiska ärtor har ungefär 50 % större klimatpåverkan än konventionellt odlade”

Forskarna bakom rapporten använder också ett nytt bättre mått – koldioxidkostnad. I detta mått ingår även hur mycket kol som binds i skogar och som släpps ut vid avskogning, som krävs för att sedan kunna odla upp marken. Koldioxid som alltså hamnar i atmosfären i slutändan och bidrar till klimatet. Att inte ta hänsyn till detta har gjort att tidigare jämförelser landat i andra slutsatser ibland.

Miljörörelsen var inte nöjd, minst sagt. Och gick ihop gemensamt i en debattartikel, men det märks att de äntligen är på defensiven efter att ha varit helt ifrågasatta under decennier. För rubriken blev:

Jag vädrar en vändning faktiskt. Från nästan religiös status där den som dristar sig ifrågasätta den store eko-guden direkt inte bara av folk i debatten utan även privat får ifrågasättande om man vill mata sin unge med gift och döda planeten, till att miljörörelsen faktiskt försvarar kritik med ”ekomat inte sämre för klimatet”.

Fantastiskt.

Nu inväntar jag bara på att alla former av subventioner och gräddfiler politiskt både på riksnivå och lokal försvinner.

För jag tar en gång till: ekologisk mat är inte bättre för miljön, inte bättre för klimatet, det är inte bättre för dig eller dina barn och smakar heller inte bättre än konventionellt odlad mat.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!