Tolka tolkutredningen


Det tillsätts så många utredningar att inte ens någon som jag som jobbar professionellt med politik och opinion har koll. En utredning som nyligen presenterandes som jag inte hade en aning om fanns var SOU 2918:83 “Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk”

När jag började läsa hoppades jag på att få läsa slutsatser om kostnader och att vi därför ska begränsa kostnadsfri tolk. Det är nämligen den enda obegränsade rättigheten vi har i välfärdssystemet som inte har en enda krona i egenavgift.

Jag var inte medveten om detta innan förra året då jag började läsa in mig men invandrare har enligt lag obegränsad rätt livet ut i alla situationer med offentliga företrädare (kommun, landsting, stat) rätt till en av skattebetalarna betalad tolk. Oavsett hur länge man varit här.

Då försökte jag ta reda på den totala kostnaden för skattebetalarna för detta, vilket visade sig vara omöjligt eftersom kostnaden tas från så många olika ställen. Redan här ser man förbättringspotential. Migration är statliga beslut och även obegränsad tolk. Staten borde därför åtminstone ansvara för att kostnaderna för tolk redovisas offentligt någonstans.

Men i utredningen fanns siffran med.

Varje år kostar tolkar två miljarder kronor för den offentliga sektorn.

Av denna årliga kostnad står kommuner och lansting för två tredjedelar.

Att tolka i domstolar och i andra sammanhang kräver redan idag att du har en tolkutbildning och är auktoriserad. Men migrationen har krävt så många tolkar så alla har fått vara flexibla. Många invandrare har alltså kunnat jobba som tolkar utan en dag i utbildning i princip.

Utredningens uppdrag var följande:

Tyvärr saknades alltså tidsbegränsningen i uppdraget. Såklart. Regeringen som tillsatte utredningen är ju socialister, där pengar alltid kan fås genom att öka beskattningen av “rika människor”. Så någon analys kring rättighetsperspektivet återstår alltså till en framtida regering att göra något åt.

Man lär sig så mycket i mitt jobb. Till exempel hade jag ingen aning om att det inte redan idag var förbjudet för offentlig sektor att barn tolkar. Att barn tolkar åt sina föräldrar i vardagssituationer, som i affärer, i kollektivtrafik etc visste jag. Men inte att skola, socialtjänst, sjukvård och myndigheter accepterar att barn tolkar.

Utredningen föreslår dock att detta nu ska förbjudas helt. Vilket är kanon. Föräldrarnas egen integration sinkas om de tillåts att använda sina barn hela livet att tolka. Var kommer drivkraften att själva lära sig språket då?

Dessutom ska barn vara barn, även de med utländsk bakgrund, och inte ha en livsuppgift att översätta gratis åt sina föräldrar. De måste fokusera på att studera och bli sina egna självständiga personer.

Vidare föreslår utredningen att man inte längre ska kunna använda outbildade icke auktoriserade tolkar och att alla tolkar dessutom ska finnas i ett statlig register, så att samordningen underlättas.

Från 2024 anser utredaren att det inte längre ska vara möjligt att arbeta som tolk åt det offentliga utan att ha utbildning och registrerat sig som tolk. Både högskoleutbildning och yrkeshögskolan ska ha tolkutbildningar.

Detta kommer göra att en väg till försörjning tyvärr försvinner för outbildade invandrare. För tolkning bygger till mesta del på talat språk så har du lärt dig svenska kan du i princip tolka. Du kan ha ett par år i skola i grunden bara. Men ska du läsa även på yrkeshögskola krävs det gymnasieexamen.

Samtidigt kan vi inte ha en kostnadspost för skattebetalarna på 2 miljarder per och växande i en oreglerad marknad där även barn finns. Alla utredningens förslag är bra tycker jag.

Nu återstår en sak: tidsbegränsningen.

Ingen som varit här mer än 3 år borde få tolk avgiftsfritt. Från och med då får man betala tolken själv.

Det kan inte vara en livslång gratis rättighet som bara gäller invandrare. Det är mer än generöst att avgiftsfritt för invandraren i alla situationer erbjuda tolk.

Inget annat i välfärden är oändligt och utan motprestation. Och tolktjänster är dessutom en offentligt finansierad tjänst som enbart utlandsfödda får ta del av.

Kan man inte göra sig ens förstådd efter tre år i Sverige får man jättegärna ha en tolk med sig.

På egen bekostnad.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

12 kommentarer till Tolka tolkutredningen

 1. Har läst någonstans att även de som blivit svenska medborgare har rätt till tolk. Kan det verkligen stämma?

 2. De som behöver tolk kommer ofta från länder där konflikter pågår. Eftersom de flesta tolkar inte är etniska svenskar utan kommer från kundens hemländer, är det ibland risk för att tolken tillhör motståndarsidan eller att kunden är rädd för att tolken har kontakt med den regim som kunden flytt från. Idealet vore självfallet att endast etniska svenskar som också var svenska medborgare finge tolka. Det skulle innebära att en sådan tolk med nödvändighet måste ha utbildning i språket den tolkar till och från svenska. Det är självfallet idealte, men det är nog ogenomförbart, men något mellan nuvarande situation och idealet skulle kanske gå att åstadkomma.

 3. I Danmark föreslog DF en tidsgräns på tre år för ” gratis” tolkhjälp. Vet inte om det ännu hunnit bli lag, tror dock inte att det anses som kontroversiellt. Danskarna har en mera jordnära syn på migration, som vi borde ta efter.

 4. Årskostnad för tolkar är närmare 1 Mdr kronor per år
  Antal tolkar 6000
  Timlön, SEK/h 450
  Antal tim/mån 160
  Månadslön, SEK 72000
  Arb.givaravgift 31,42 %
  Kostnad per mån, tolk, SEK 94622
  Total lönekostnad, MSEK 568
  Resor per mån, tolk, SEK 5000
  Resekostnader totalt, MSEK 360
  Total kostnad för tolkar, MSEK 928

 5. Varför skall inte en tonåring kunna hjälpa till med tolkning? Tre år med gratis tolkhjälp är alldeles för generöst.

  “Barn” är alla under 18 år i svenskt officiellt språkbruk. Och sedan blir man “vuxen”. I svenskt språkbruk sklijer vi på barn, ungdomar och tonåringar. Att gå från barn till vuxen är ju en gradvis process. Lagen har olika gränser för när man blir “vuxen”. Man är t.ex. inte vuxen nog att få köpa alkohol när man är 18.

 6. “Ingen som varit här mer än 3 år borde få tolk avgiftsfritt. Från och med då får man betala tolken själv.”

  Hur tänker du nu?

  Varför ska invandrare som har varit i Sverige kortare än tre år få tolken betalad av någon annnan, menar du?

  Varför just tre år? Varför inte två, eller fyra?

 7. En jämförelse ur Säpos årsredovisning: ‘Budgeten för Säkerhetspolisen under 2018 uppgår till 1 492 507 000 kronor – alltså nästan 1,5 miljarder kronor.’

 8. kommer ihåg i början på 80 talet när jag hade ett förhållande med en flykting från Libanon. Hans svägerska var gravid och hans systers 10 åriga dotter som lärde sig svenska snabbt fick tolka på mödravårdscentralen

 9. Barntolkning är ett otyg. Den ska bara förekomma i akuta situationer. Skulle jag jobba i skolan och någon förälder kommer med barnet som tolk, då skulle jag säga: “Vi skjuter upp samtalet tills du har hittat en riktig tolk.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap