Tolka tolkutredningen

Det tillsätts så många utredningar att inte ens någon som jag som jobbar professionellt med politik och opinion har koll. En utredning som nyligen presenterandes som jag inte hade en aning om fanns var SOU 2918:83 ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk”

När jag började läsa hoppades jag på att få läsa slutsatser om kostnader och att vi därför ska begränsa kostnadsfri tolk. Det är nämligen den enda obegränsade rättigheten vi har i välfärdssystemet som inte har en enda krona i egenavgift.

Jag var inte medveten om detta innan förra året då jag började läsa in mig men invandrare har enligt lag obegränsad rätt livet ut i alla situationer med offentliga företrädare (kommun, landsting, stat) rätt till en av skattebetalarna betalad tolk. Oavsett hur länge man varit här.

Då försökte jag ta reda på den totala kostnaden för skattebetalarna för detta, vilket visade sig vara omöjligt eftersom kostnaden tas från så många olika ställen. Redan här ser man förbättringspotential. Migration är statliga beslut och även obegränsad tolk. Staten borde därför åtminstone ansvara för att kostnaderna för tolk redovisas offentligt någonstans.

Men i utredningen fanns siffran med.

Varje år kostar tolkar två miljarder kronor för den offentliga sektorn.

Av denna årliga kostnad står kommuner och lansting för två tredjedelar.

Att tolka i domstolar och i andra sammanhang kräver redan idag att du har en tolkutbildning och är auktoriserad. Men migrationen har krävt så många tolkar så alla har fått vara flexibla. Många invandrare har alltså kunnat jobba som tolkar utan en dag i utbildning i princip.

Utredningens uppdrag var följande:

Tyvärr saknades alltså tidsbegränsningen i uppdraget. Såklart. Regeringen som tillsatte utredningen är ju socialister, där pengar alltid kan fås genom att öka beskattningen av ”rika människor”. Så någon analys kring rättighetsperspektivet återstår alltså till en framtida regering att göra något åt.

Man lär sig så mycket i mitt jobb. Till exempel hade jag ingen aning om att det inte redan idag var förbjudet för offentlig sektor att barn tolkar. Att barn tolkar åt sina föräldrar i vardagssituationer, som i affärer, i kollektivtrafik etc visste jag. Men inte att skola, socialtjänst, sjukvård och myndigheter accepterar att barn tolkar.

Utredningen föreslår dock att detta nu ska förbjudas helt. Vilket är kanon. Föräldrarnas egen integration sinkas om de tillåts att använda sina barn hela livet att tolka. Var kommer drivkraften att själva lära sig språket då?

Dessutom ska barn vara barn, även de med utländsk bakgrund, och inte ha en livsuppgift att översätta gratis åt sina föräldrar. De måste fokusera på att studera och bli sina egna självständiga personer.

Vidare föreslår utredningen att man inte längre ska kunna använda outbildade icke auktoriserade tolkar och att alla tolkar dessutom ska finnas i ett statlig register, så att samordningen underlättas.

Från 2024 anser utredaren att det inte längre ska vara möjligt att arbeta som tolk åt det offentliga utan att ha utbildning och registrerat sig som tolk. Både högskoleutbildning och yrkeshögskolan ska ha tolkutbildningar.

Detta kommer göra att en väg till försörjning tyvärr försvinner för outbildade invandrare. För tolkning bygger till mesta del på talat språk så har du lärt dig svenska kan du i princip tolka. Du kan ha ett par år i skola i grunden bara. Men ska du läsa även på yrkeshögskola krävs det gymnasieexamen.

Samtidigt kan vi inte ha en kostnadspost för skattebetalarna på 2 miljarder per och växande i en oreglerad marknad där även barn finns. Alla utredningens förslag är bra tycker jag.

Nu återstår en sak: tidsbegränsningen.

Ingen som varit här mer än 3 år borde få tolk avgiftsfritt. Från och med då får man betala tolken själv.

Det kan inte vara en livslång gratis rättighet som bara gäller invandrare. Det är mer än generöst att avgiftsfritt för invandraren i alla situationer erbjuda tolk.

Inget annat i välfärden är oändligt och utan motprestation. Och tolktjänster är dessutom en offentligt finansierad tjänst som enbart utlandsfödda får ta del av.

Kan man inte göra sig ens förstådd efter tre år i Sverige får man jättegärna ha en tolk med sig.

På egen bekostnad.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!