WWF – med missförståndet som metod

Så här har framför allt miljörörelsen men även andra aktivister jobbat. Att påstå något, medvetet förpacka en sorts fakta så att mottagaren tolkar det som något annat och sedan spela med när media återpublicerar icke-nyheter om och om igen. 

WWF kommer vartannat år ut med Living Planet Report. 2018 var det dags igen. Resultaten som kablades ut var att 60 % av de vilda ryggradsdjuren i genomsnitt har minskat. WWF har undersökt 4005 arter i 16 704 populationer.  

I slutet av oktober kunde man därför läsa följande rubriker i SVT, Metro och Aftonbladet är bara några exempel på media som spred ”nyheten” vidare, utan kritisk granskning. Så bygger man framgångsrikt opinion på lögn. 

Att det redan 2014 höjdes kritiska röster mot WWF, rapporten och deras sätt att räkna i till exempel National Geographic är ingen information som kommit fram i svensk media särskilt brett alls. 


WWF:s rapport innehåller som sagt drygt 4 000 arter, av 63 000 som finns. Vilket givetvis blir ett problem vid rapporteringen, och att de dessutom blandar arterna friskt. Även 2018 kritiserade just National Geographic rapporten. 

För det är inte 60 % av individerna bland ryggradslösa som försvunnit. Men det är det som rapporteras.

Utan i de undersökta sammanlagda populationerna har det skett en minskning (eller ökning i vissa fall), vilket dock inte innebär att antalet individer minskat med samma procentsats. Men det struntar media och aktivisterna på WWF utan meningen ÄR att alla ska tro detta gång efter gång så att WWF kan driva opinion. Även om grunden bygger på icke fakta. 

Ett annat sätt WWF jobbat med för att få ut ”fakta” som bygger på missförstånd och pumpa upp siffrorna är att helt enkelt ändra beräkningsmetod så att rapporterna inte går att jämföra längre. Fram till 2012 använde de ett sätt att indexera, sedan bytte de till nästa rapport 2014. Så siffrorna höjdes automatiskt på grund av det nya beräkningssättet. Fiffigt sätt om man vill få ännu hemskare siffror att kabla ut. Ingenstans går detta att läsa i WWF:s kommunikation dock. 

2012 påstod de att 30 % av djuren minskat sedan 1970. 

I nästa rapport 2014 var siffran plötsligt 53 %, för att de ändrat mätmetod. 

När man läser rapporten för 2018 finns inte ett ord om att man ändrade mätmetod plötsligt 2014 och att därför siffrorna ökat fortare. Något alla seriösa avsändare av en årlig rapport skulle ha med för att sätta siffrorna i rätt perspektiv då de själva jämför med just 1970 i varje rapport. 

WWF-rapporten undersöker alltså inte antalet individer utan populationer. Och med en population menas generellt en grupp individer av en art som är skiljd från en annan grupp individer av samma art. Lättaste exemplet är flockdjur som vargar, där två olika flockar alltså är två populationer. Det är antalet populationer som undersöks och som sedan sjunker eller ökar i WWF-rapporten. Inte antalet individer. Och om man undersöker vargar i ett område med många vargar, som Alaska, så har alltså detta område betydligt fler populationer från början än vad till exempel Sverige har där antalet flockar och även antalet individer är noga mätta då vi har ett betydligt färre antal vargar från början. 

Man kan således inte alls säga att 60 % av alla djur försvunnit sedan 1970. Det är helt enkelt falskt. 

Ett annat problem med rapporten är att den inte tar hänsyn till det faktum att forskare tenderar att undersöka arter och populationer som redan är hotade. Inte de där de finns ett överflöd redan idag. Denna faktor tar man heller inte hänsyn till i rapporten. 

Slutsatsen är att WWF, precis som så många miljöaktivister, helt enkelt har lögnen som metod.

För att de fungerar. Media går på det gång efter gång och kablar ut att antalet djur drastiskt minskar medan få om ens någon orkar läsa vare sig rapporten eller kritiken som finns mot den. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Backa bokprojektet ”Pampens historia”


Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!