Extratjänsterna och Jätten Gluff Gluff

Socialdemokrater är egentligen bara intresserade av en sak – makt. Därför gömmer de sin vana trogen stora problem i olika kostymer bara för att kunna skyffla undan statistik som inte ser så kul ut eller avskedar en GD som blir syndabock när de får kritik.

Det är också därför de gång på gång lyckas lura väljare som inte tänker efter, med att spara valfläsk som höjt barnbidrag till ett valår. För att minimera påverkan på budgeten under mandatperioden men maximera effekten i valrörelsen.

Vi har stor arbetslöshet. Löfven vallöfte valrörelsen var därför att vi skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Smart att inte välja 2018 för övrigt, nu kan han alltid skylla på att det inte är 2020 ännu.

Redan den 3 april 2013 lovade Löfven EU:s lägsta arbetslöshet om han blev statsminister.

Vi skulle gå från 8 % till under 4,8 %.

Det intressanta i den artikeln var att man då påminde om att sossarna inför valet 2006, när de hade makten förra gången, gömde undan arbetslösheten. Då i sjukskrivningar. Man flyttade helt enkelt folk från arbetslösa till sjukpenning och då försvann de från ena statistiken. Hepp! Arbetslösheten fixad.

Men denna gång lovade Löfven att nya jobb skulle uppstå, i tillverkningsindustri, tjänstesektorn och besöksnäringen.

Hur gick det då?

Idag har vi en arbetslöshet på 6 %, en bra bit från 4,8 % och inte ens i närheten EU:s lägsta som är 2,2 %. Det har Tjeckien. Vi ligger visserligen under EU-snittet men man kan inte säga att vi har annat än skjutit bredvid målet.

Det gick även så där med det andra löftet från Löfven. Att jobben skulle skapas i privat sektor, och vara nya riktiga jobb. Istället blev som det brukar – sossarna gömmer undan arbetslösa i annan statistik. Inte i sjukförsäkringen denna gång utan de hittade helt sonika på en ny anställningsform.

Extratjänster. Till kommuner och landsting, som de med löften om 100 % finansiering plus locka med attraktiva bonusar för kommuner och landsting trycka in så många utlandsfödda arbetslösa som de kan innan valet. Moderna beredskapjobb kallade de idén att trycka in motsvarande människor men i statliga jobb.

De lyckades få in 18 000 personer den vägen, via extratjänster lagom till valet. 

Från september 2016 till november 2018. Kontrakten är på 2 år och är alltså fullt statligt betalade så inte en enda krona av landstingens, kommunernas eller myndigheternas budget har behövt läggas på dem.

Vilket givetvis har lett till att man hittat på massa jobb bara för att. Och dessutom är det de mest välutbildade som fått jobben. Inte analfabeterna. För i maj 2016 blev det nej till enkla jobb enligt EU:s statsstödsregler. Ingen extratjänst kan gå till vaktmästare och receptionist utan måste vara i välfärdens kärna.

Men för att få kommer och landsting att hitta på jobb finns ett bonussystem. De har till och med döpt det till beting.

Senaste utbetalningen, och den sista, kom i mars 2018 lagom till valet. Då betalade sossarna ut 500 miljoner kronor nästan till de kommuner och landsting som lyckats bäst i hitte-på-jobb-jakten. Bäst i klassen var S-styrda Västerås som lyckades få 6,3 miljoner kronor. Näst bäst var bland annat Karlstad, Skellefteå och Södertälje med över 4 miljoner kr var i bonus av staten för att de skapat mest extratjänster. Förutom att lönen betalas i två år.

Men bonus räckte inte. Så de ändrade reglerna året innan valet så att även föreningar och trossamfund fick ta in folk på extratjänster. Att de tränger undan riktiga jobb eller andra stöd på Arbetsförmedlingen som leder till jobb har S struntat i. Eller att för att extratjänsterna prioriterar utlandsfödda så trängs infödda med bättre kvalifikationer undan från jobb i kommuner och staten.

Siffrorna skulle ner till valet. Kosta vad det kosta vill. Och kostat har det.

Fram till 2021 beräknas utgifterna ha uppgått till hisnande 30 miljarder kronor.

Likt Jätten Gluff bluff äter sossarnas valsmink upp statens miljarder till oöverstigliga nivåer.

Och de fungerar inte. Enligt en rapport byggd på Arbetsförmedlingens egna siffror får 2 procent av de som har extratjänst ett icke subventionerat jobb efter perioden. De som undersöktes var de som lämnat extratjänst mellan januari 2017 och maj 2018.

Är det inte lustigt då att SKL, som styrs av ordförande Lena Micko, socialdemokrat, så sent som den 8 november 2018 påstår att resultaten tvärtom är lyckade?


De hänvisade i pressmeddelandet till en egen rapport, som i sin tur bygger på enkät till kommuner. Och i den är slutsatsen tvärtom att det är för tidigt att utvärdera samt att de flesta inte fått riktiga jobb utan tvärtom, slutat i förtid, hamnat i andra subventioner eller ingen uppgift.

Även den rapporten konstaterar att extra tjänstens orskat flera undanträngingseffekter. En procent av nyanlända får idag ett subventionerat arbete varje månad enligt Arbetsförmedlingen själva.

Även när det gäller den så kallade 90-dagarsgarantin som gäller ungdomar och som Löfven slagit på stora trumman om var uppfylld. I själva verket så har regeringen sänkt kraven och det räckte att ringa en ungdom så var en insats genomförd på listan.


Även de moderna beredskapsjobben, också ett hitte-på från sossar, är ett fiasko. Myndigheter fick i uppdrag även här att anställa folk. Det skulle bli 5 000 tjänster, nu är det 1 500 som fått jobb (enligt en rapport från Statskontoret i maj 2018) varav hälften jobbar på……Arbetsförmedlingen.

Men samtidigt har Arbetsförmedlingen svällt på egen hand. Bara 2015 anställdes 1200 nya personer. Då uppgick antal anställda till 14 000.

De moderna beredskapsjobben försvinner nu med den nya borgerliga budgeten och förhoppningsvis läggs även extratjänsterna ner. Nästa steg är att lägga ner hela Arbetsförmedlingen och ersätta med något bättre.

Till exempel något som förmedlar jobb.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!