Daniel Riazat och skolhyckleriet

Igår publicerade SVT ett reportage inklusive film om friskolan Järvaskolan, som skulle betraktas som en slags PR-artikel tycker jag. Ni kommer förstå varför när ni läst inlägget.

Om ni känner igen namnet Riazat är det för att Helya Riazats bror är riksdagsledamoten för Vänsterpartiet, Daniel Riazat. Mest känd för…. ingenting annat än att han är otrevlig på internet faktiskt.

Järvaskolan är alltså en friskola, som Vänsterpartiet hatar. Men just denna friskolan älskar Daniel Riazat, han var snabb på Twitter att direkt gå ut och hylla syrrans skola.

På Järvaskolans hemsida står det att den drivs ideellt och ägs av en stiftelse.

Problemet är att det inte riktigt är sant. Järvaskolan ägs av ett aktiebolag, som heter just Järvaskolan AB. Det bolaget ägs sedan av en insynsskyddad stiftelse, Stiftelsen Roya Foundation (802478-9771). Jag frågade Länsstyrelsen i Stockholm om stiftelsens årsredovisningen – det finns inte en enda inlämnad.

Magnus Johansson arbetar på Friskolornas Riksförbund och bekräftade att det inte är stiftelsen utan aktiebolaget som är huvudman.

Vad är problemet med detta, undrar ni kanske?

Jag tycker inte att det finns något problem, men det tycker Vänsterpartiet.

Som vill förbjuda alla aktiebolag att driva skolor. Och Daniel Riazat är skolpolitisk talesperson. Han hyllade inte bara en friskola idag, han hyllade en aktiebolagsägd friskola. 

I en argumentationshandbok på Vänsterpartiets sajt kan man till exempel läsa att de vill förbjuda alla aktiebolag från att driva skolor, bara aktiebolag med särskild vinstbegränsning ska tillåtas. Järvaskolan är inte ett sådant utan ett vanligt AB.

När Rosanna Dinamarca var skolpolitisk talesperson lanserade V en ny giv om just det här – att alla aktiebolag skulle tvingas ombildas sig till SVB-bolag eller läggas ner.

Daniel Riazats förakt mot friskolor är väl känt, alla skolor utom de som drivs av hans syster.

Han och partiet vill ju avskaffa hela skolvalet och därmed tvinga skolor att återigen bara ta emot eleverna närmast, som det var när jag var barn. För att man inte ska tvinga barn att pendla långt till skolan. Det systemet har vi redan testat och ledde till att folk fick ljuga för att slippa gå i skolan närmast.

Man cemterar också boendesegregationen. Skomakare bliv vid din läst. Men detta anser alltså fd kommunisterna vara rättvis skolpolitik. Med deras politik skulle hans syster få lägga ner sin skola.

En rolig detalj vad gäller Järvaskolan är Sara Damber.

Hon är en av ledamöterna i styrelsen för Järvaskolan. Hon är mest känd för att hon startade Friends, mindre känt är att hon gjort en kort karriär som skolchef i Båstad. Hon sa upp sig, när hon inte fick bestämma vilka skolor som skulle läggas. ner.

Det är inte bara Daniel Riazat som vill lägga ner friskolor.

Även systern Helya, som driver skolan, är medlem i Vänsterpartiet. Hon nominerades, eller svarade inte, när riksdagslistan skulle spikas för Vänsterpartiet i Stockholm.

Amir Sajabi kallar sig social entreprenör, som jag alltid misstänkt är en annan term för ”företagare som inte kan tjäna pengar”. För tjäna pengar var Sajabis mål tidigare.

2011 skrev tidningen Entreprenör om Sajabi och hans företag Cityveterinärerna som han som 30-åring startat med sina kompisar, utan att ha någon koll på veterinärmarknaden. Ungefär som skolmarknaden, som han gav sig in i utan att ha någon erfarenhet av skolor. Vilket han själv sagt i intervjuer.

”I framtiden vill han ge sig på fler monopolliknande marknaden”

Som skolor kanske?

Men jag förstår att Riazat trivs i hans sällskap, eftersom han också engagerat sig politiskt. Mellan 14 års ålder och 24 ägnade Sajabi åt SSU enligt en artikel i Affärsvärlden i november 2018.

I den artikeln hävdar han att de nått break-even. Nu har han inte lämnat in årsredovisningen till bolagsverket ännu för senaste året men givet hur läget såg ut förra året har jag lite svårt att tro på det.

För Järvaskolan AB är inte en ekonomisk framgångssaga.

Det kan bero på att affärsidén verkar vara ett köpa nya elever med saker. De lockar med gratis SL-kort, varsin laptop, gratis läxhjälp, coach, garanterade klassresor och frukost varje dag.

När de skulle starta stod de utanför kommunala Husbyskolan och andra kommunala skolor och lockade folk att söka, vilket lokaltidningen rapporterade om i mars 2016. Skolan öppnade i augusti 2016.

Men inte bara det. De lockade folk genom att rekrytera ”ambassadörer” bland ungdomarna, som de betalade taxiresor, biobiljetter och 950 kronor i kontanter till för att de skulle på provlektioner lärare skolan tänkt rekrytera höll.

Systemet alla ”sociala entreprenörer” verkar köra (inte tjäna pengar) verkar fungera för vinst, det är det långt till. Trots att aktiebolag enligt aktiebolagslagen är skyldiga att ha vinst som mål och ska göra överskott varje år för att klara de ekonomiska risker som alltid finns när man bedriver bolag.

Bolaget startade den 1 januari 2014, då enligt uppgifter i tidningar som någon slags ”fritidsklubb”. De lyckades ändå ha nästan 600 000 kronor i kostnader men 0 kronor i intäkter det året.

Året efter, mellan 1 juli 2015 och sista juni 2016, tjänade de betydligt mer pengar än noll kronor – hela tre kronor i totala intäkter.

Kostnaderna hade däremot växt till nästan 4 miljoner kronor, vilket givetvis berodde på att man förberedde öppnandet av skolan i augusti samma år. I mars 2016 stod man ju och lockade ungdomar med gratis datorer utanför andra skolor.

Ägarna blev tvungna att skjuta till pengar, 1,3 miljoner kronor.

Året efter var det dags för nästa underskott, och nästa runda pengar från ägarna.

Då sköt man till 4,1 miljoner kronor. Så summan var efter två års verksamhet uppe i 5,5 miljoner kronor i extra kapital från ägarna.

Det är den insynsskyddade stiftelsen som betalat.

Med vilka pengar?

Ingen vet, eftersom de inte har lämnat någon årsredovisning till Länsstyrelsen. Jag försökte som sagt få ut dem och svaret var att inga finns för något år.

Senaste bokslutet är för perioden 1 juli 2016 till sista juni 2017 och fångar alltså in skolans första verksamhetsår som skola, när skolpengen är intäkterna.

Men inte heller då lyckas skolan göra annat än stora underskott. Hela 2,2 miljoner kronor back gjorde man då.

Även förra året blev ägarna tvungna, det vill säga stiftelsen som i sin tur alltså ägs av Amir Sajadi, att skjuta till pengar. Summan förra året blev 2,6 miljoner kronor.

Nu är man uppe i över 8 miljoner kronor som kommit från stiftelsen. 

Vem har gett pengar till den stiftelsen?

Detta är ett av många goda skäl varför aktiebolag är betydligt bättre ägare än stiftelser av offentlig verksamhet – det är transparent. Av lag. Varje aktiebolag måste lämna in bokslut och detta bokslut är offentligt för vem som helst att granska.

Stiftelser är helt motsatt – en skygg verksamhet att dölja lite vad som helst i om man har lust.

Hur mycket av pengarna som kommer från donationerna han fått genom att vara en duktig säljare och bygga personligt varumärke kan man alltså inte kontrollera. Åtta miljoner kronor som han bränt hittills är mycket pengar.

Förra året pantsatte också Sajadi sitt företag för att ta upp 1,5 miljoner kronor i lån via en företagsinteckning.

Men det är inte det enda. 

Revisorn hade en anmärkning – årsredovisningen lämnades inte in i tid och man har inte heller betalat vare sig skatt eller sociala avgifter i tid.

En annan sak jag hittade är att Järvaskolan leasar en bil – en premium SUV. När skolan startades köpte man en bil på företaget, summan vet jag inte. Och man valde en fin Audi Q5 som vid tillfället bara var två år gammal, en dieselbil. Den ägs fortfarande av skolan, vem den körs av och varför vet inte jag.

Skolan ligger i samma stad VD bor i till exempel och man har bara en verksamhet så att köra mellan enheter finns heller inget behov av.

Det här med stiftelsen är också intressant mot bakgrund av att ägarna intervjuades innan de drog igång och i artikeln sa de att stiftelsens verksamhet absolut skulle vara transparent. Två år senare är den fortfarande dold. Dessutom ljuger företaget på hemsidan att de drivs av en stiftelse när det korrekta är att de drivs av ett aktiebolag, som i sin tur ägs av en insynsskyddad stiftelse.

PR har som sagt skolan varit bra på, och det beror givetvis på att Sajadi själv långt innan han startade skolan blev någon slags medial gunstling, utan att ha varit särskilt framgångsrik egentligen. Visst var det en imponerande start av Cityveterinärerna men de hade tänkt sig storskalig etablering och det blev Malmö och Örebro. Han är själv inte ägare av bolaget sedan länge som jag förstått. Det var efter det han började kalla sig ”social entreprenör” och fick utmärkelser och sitta i Tillväxtverkets styrelse. 

Han startade ett initiativ som han döpte till Hjärna Hjärta Cash men som inte är något företag för på Bolagsverket finns inte han som ägare till något sådant. Det finns i alla fall inget bolag som heter så. Kanske bedrivs bolaget under annat namn.

Han själv verkar ha skyddade personuppgifter men bolag är alltså inte hemliga så det borde dyka upp vid en sökning med en hemlig befattningshavare men nix.

Däremot har han stora planer, något Helya Riazat verkar obekant med för hon nekade bestämt till att starta flera skolor.

I oktober 2018, bara två år efter start meddelar han att de sökt tillstånd för gymnasieskola. Och han vill ”yngla av sig”. 

I samma intervju sa han också att ”Järvaskolan går jättebra och att resultaten är jättehöga”.

Hur ser det då ut i verkligheten, vis av erfarenhet som jag är av att journalister inte orkar checka en bra story?

Så där, skulle jag vilja säga. 

Vad gäller betygen finns det inget som talar för det om man kollar i Skolverkets databas. Där finns nämligen inga inrapporterade betyg för första läsåret så det går inte att jämföra med något år.

Men förra årets snitt i årskurs 9 var 206,5. Bara 60 % uppnådde kunskapskraven.

Snittet för grundskolor i Stockholm är 251. För friskolor är det ännu högre och landar på 259,7. 

Inte ens i närheten alltså. 

De är inte ens bäst i Järva, där skolorna har samma elevunderlag.

Kista grundskola hade till exempel 215,8 i snitt förra året.

Trots alla datorer, biobiljetter och frukost varje dag alltså.

Hur ser det då ut med behöriga lärare?

Också så där faktiskt. Skolan har bara hälften behöriga lärare.

I en tidigare version angavs felaktigt lärartäthet.

Trots att hans skola dessutom ligger i ett utanförskapsområde och därför får den högsta skolpengen har de lägre lärartäthet och gör miljoner med kronor i förlust. 

Det är detta Daniel Riazat, Vänsterpartiets skolpolitiske talesperson alltså hyllar och lyfter fram som ett föredöme.

En aktiebolagsägd skola, som ägs och drivs av två personer utan någon som helst erfarenhet av skoleverksamhet, där ägarna av bolaget är en stiftelse. Helt fri från insyn och som dessutom inte lämnat in årsredovisningar, ännu mindre redovisar öppet. Den ägs av samma huvudmän och har bidragit med 8 miljoner kronor på 3 år till skolbolaget, pengar ingen vet varifrån de kommer.

Skolan har inte betalat sina skatter och sociala avgifter i tid och inte heller lämnat in årsredovisningen i tid förra året. De fick därför revisorns anmärkning i bokslutet på det.

De hävdar i media att de ökat betygen men kan inte belägga det då inga betyg finna att jämföra med i Skolverkets databas, varför vet jag inte. Men oavsett så är skolans genomsnittliga betyg dåligt även för att vara Järva och de ligger 50 meritvärdepoäng under genomsnittet för Stockholm.

Trots den högsta skolpengen kan de inte göra annat än flera miljoner i underskott.

Och bara hälften av lärarna är behöriga.

Om man kollar på vilka som jobbar där hittar man bland annat Payman Salehi, som skrivit om barns rättigheter (till exempel att alla måste ammas i två år) i Islamguiden tidigare. Hon är alltså aktiv i den muslimska radikala communityn.

Även Vänsterpartiets tidigare ordförande i Stockholms Barbro Sörman, känd från Twitter. Hon har bland annat tyckt att det är värre att bli våldtagen av en svensk man för att de har ett val (vilket utlänningar inte har…..?) 

Hon var också glad att Ingvar Kamprad dog eftersom ”han var en nazistisk kapitalist”.

Nu har ägarna lämnat in ansökan för att driva gymnasieskola. Det är bara det att Vänsterpartiets avsky mot valfrihet bland annat lett till att från och med nu ställs betydligt högre krav på huvudmännen för en skola och man kan dessutom inte ha ekonomiska bekymmer. Som ju han har.

Min gissning är att det blir nej, eftersom att driva en skola med miljonunderskott varje år i tre år trots att man bevisligen inte köpt skolfastigheten (det finns inga sådana tillgångar i bolaget) utan hyr lokalerna men har garanterade intäkter från kommunen på ett-årsbasis inte signalerar att man kan driva en framgångsrik skola.

Under tiden vore det jättekul att få höra fler av Vänsterpartiets skolpolitiska talespersons hyllningar. 

Skicka gärna dumpar på det om ni ser.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!