Afrofobifrontfigur nu på Länsstyrelsen i Stockholm

Det kunde man nästan räkna ut att när Länsstyrelsen i Stockholm styrs av en sosse så kommer identitetspolitiken som ett brev på posten. Sven-Erik Österberg är nämligen nuvarande landshövding. Och på Länsstyrelsen jobbar numera den kända afrofobifiguren Kitimbwa Sabuni.

Som beställt en rapport av Mattias Gardell för att……wait for it…..bevisa att arbetsmarknaden är nerlusad med afrofobi framför allt mot folk från söder om Sahara. Som somalier till exempel. 

Innan vi går vidare ska vi titta lite närmare på gruppen rapporten handlar om, där somalier dominerar eftersom det är den absolut största afrikanska invandrargruppen i Sverige. Idag finns det nästan 70 000 personer födda i Somalia och ytterligare ca 25 000 födda i Sverige till somaliska föräldrar. 

Så 70 % av somalierna i Sverige ungefär är således födda i Somalia. 

De är den absolut minst utbildade gruppen invandrare i Sverige. 

Bara ett par procent har eftergymnasial utbildning medan nästan 60 % har förgymnasial eller lägre, vilket innebär analfabeter som värst. I Somalia ligger andelen analfabeter bland de vuxna på 60 – 70 %, värst är det för kvinnorna som på grund av kultur och religion bland annat inte studerar i alls samma utsträckning i Somalia. Som i många muslimska länder.

I en rapport SCB gjorde 2002 är det dåligt ställt även för ungdomarna födda i Sverige med somalisk bakgrund. Då gick bara 2 % vidare till högre studier efter gymnasiet.

2010 rapporterade Skolverket att bara 25 % av barnen födda i Somalia fick betyg som var behöriga till gymnasiet, medan 75 % av de som kom innan skolstart fick det. 15 % av de som fötts i Sverige fixar behörigheten. 

Hur många är det då som går vidare till högskolestudier? Inte många. Enligt en rapport Universitetskanslerämbetet släppte 2016 så fanns det 401 600 personer just då på svenska universitet och högskolor som studenter. 64 354 av dem hade utländsk bakgrund och av dem var 25 749 födda i Sverige med två utrikes föräldrar.

Ser man siffrorna nedbrutna per land kan man se att somalisk bakgrund, det hade bara 2 % av studenter. Det har alltså inte hänt så mycket sedan 2002 och rapporten jag citerade ovan.

Varje år börjar mellan 65 000 och 75 000 personer på högskolor och universitet för första gången. Av dem var 13 100 av utländsk bakgrund, 5 600 födda i Sverige till två utlandsfödda föräldrar.

Men rapporten Gardell skrivit och Sabuni beställt konstaterar som väntat att det bara är på grund av diskriminering och rasism som afrikaner från länder söder om Sahara inte tjänar lika bra som svenskar eller har chefsjobb. 

Jag har läst den. Och den avslöjar sig direkt vara cherrpicking och avsaknad av relevant kontext och jämförelser. Istället är den ett ihopplock av den fakta som passar slutsatsen – afrofobi. Det börjar genast, genom att författarna, kanske av lathet, inte orkat att definiera grupperna mer detaljerat än att afrikaner söder som sahara jämförs med resten. Som i resten av hela befolkningen inklusive alla de hundratusentals andra utlandsfödda som finns.

Sedan har de genomgående inte tagit hänsyn till vad folk studerat, vilken tjänst folk har, hur länge de jobbat eller andra faktorer, som språkkunskaper i svenska och engelska, hur länge man bott i landet. Med tanke på att 50 000 personer just från Somalia sökt asyl sedan 2000, varav ca 75 % efter 2009, så består den här gruppen av många nyanlända eller relativt nyanlända.

Men det tyckte inte Gardell och Molina var relevant i sin ”studie”.

Så jämförelsen mellan sektorer blir tämligen värdelös då det är skillnad på att vara städare på sjukhus kontra överläkare, till exempel. Eller fastighetsförvaltare för kommunen än rektor. I Gardells rapport är allt ihopklumpat. Givet att somalier födda i Somalia till nästan 60 % har förgymnasial utbildning, vilket inte är 9 år utan lika gärna kan vara 2 år, är detta en viktig faktor att ta in.

När de så tittar på utbildningsnivå så har de såklart bara kollat lönenivå och antal år man studerat. Återigen saknas de helt nödvändiga faktorerna om vilken utbildning personerna har och vilket yrke de sedan jobbar med. Pluggar du till civilekonom eller jurist och blir advokat då har du sannolikt bland de högsta lönerna i landet medan studerar du till bibliotekarie, en utbildnings som tar 5 år, så är lönenivån låg och har långsamt löneutveckling på grund av offentlig sektor.

Inte heller tar de hänsyn till ålder och antal år på arbetsmarknaden. Det är inte konstigt alls att en flykting, och de flesta från söder från Sahara är flyktingar och inte arbetskraftsinvandrare, som kom hit för ett par år sedan även med en utbildning har svårt att få jobb för att man inte kan språket eller är integrerad i kulturen. Medan en iranier med högskoleutbildning som bott här sedan 1990-talet givetvis har betydligt bättre förutsättningar.

Man får inte jobb enbart på betyg heller. Utan det är en helhet som består i CV, där relevant arbetslivserfarenhet är minst lika viktig i början av din karriär och nästan det enda viktiga längre fram i karriären, men också hur du presterar på intervjun och där är just saker som språk och integrering viktiga.

Det finns ett enda ställe i rapporten där författarna tagit hänsyn till en yttre faktor, eller i alla fall konstaterar en och det är om forskarutbildade. Där slutsatsen är att det finns för få med den kompetensen som har bakgrund i dessa afrikanska länder. Vilket ju bevisar min poäng med detta inlägg.

Men summan av kardemumman som kablades ut var alltså att afrosvenskar med bakgrund söder om Sahara framför allt inte är chefer.

Och då återkommer faktorn utbildning och tid i landet. Igen. För har man inte relevant utbildning och dessutom relevant arbetslivserfarenhet så får man inga chefsjobb. Jag vet inte vad Sabuni och Gardell tror om svenska högskoleutbildade men det är alltså inte så att en nyexad ekonom får särskilt många chefsjobb, framför allt inte chefsjobb i större företag. De får glatt tugga i sig att vara juniorer ett par år. Börja från början, att assistera folk med högre positioner och göra upplyftande saker som Powerpoint-presentationer och kopiera rapporter. Fixa Excel-art eller säljmaterial. Eller vad man nu gör inom den bransch som åsyftas.

För precis som på alla andra ställen så jämför Gardell inga relevanta mått med varandra. Chef var då? I vilken bransch? Hur stort företag? Noll information. Och det är klart att är du chef för en entreprenörsdriven städfirma så har du betydligt lägre lön än om du är VD för Skanska.

Men i Gardells korg blandas alla äpplen med bananer och kiwi. Chef som chef. Sektor spelar heller ingen roll så mellanchefer på kommuner jämförs med sjukhusdirektörer eller landschefen för Google.

Nej.

Det är inte synd om vare sig denna invandrargrupp eller någon annan och att Länsstyrelsen i Stockholm står bakom rapporten tycker jag är märkligt. Vad säger det till nyanlända att Länsstyrelsen inte bara upplåter sin verksamhet till aktivister och opinionsbildare utan dessutom befäster en oriktig bild att det inte spelar någon roll vad du gör, om du kommer från någon annanstans än Sverige har du ingen chans oavsett utbildning.

Dessutom lurar de läsarna för du måste läsa hela rapporten för att förstå att ”alla andra” inte är vita svenskar utan alla utom afrikaner söder om Sahara. Syrier, irakier, turkar, det spelar ingen roll. De tillhör alla ”övriga befolkningen”.

Men så är Sven-Erik Österberg sosse också och att skrika afrofobi och rasism om allt är ju den nya socialdemokratin. Det visar inte minst SSU-skandalerna som rullats upp.

De får göra som de vill i sitt parti men som skattebetalare i Stockholm och därmed är en av de som betalar för den där usla rapporten blir jag irriterad över att Länsstyrelsen nu används som plattform för rättighetsaktivister med enda målet att få alla att fokusera mer på hudfärg och ras, inte mindre. 

Glöm inte att Sabuni förespråkar offentliga rasregister. Det har han fått pengar av Botkyrka kommun, som anlitade honom före Länsstyrelsen, att göra. Hans fru Fatima Doubhakil är för övrigt en av de två som bråkat med Ann-Sophie Hermansson i Göteborg hela våren om Burkasongs. De två utgör en del av de frontfigurer inom islamisterna i Sverige och har sina fingrar i många syltburkar.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!