Nej till Fairtrade

Att paketera sin opinionsbildning i andra paket är framgångsrikt som koncept och en av de mest framgångsrika ulvarna inom påverkan måste ändå vara Fairtrade. I en kostym av rädda världen och allmän snällhet har LO och Svenska kyrkan lyckats bygga en effektivt maktapparat inom påverkan på bara 15 år.

Fairtrade tillhör visserligen en internationell rörelse men ägs nämligen av lobbyisterna i LO ihop med en av arbetarrörelsernas stora separata bastioner Svenska Kyrkan, sedan länge infiltrerat av 68-vänstern och sossar.

De har också smart nog delat på intäkter, som de lagt i ett aktiebolag, och påverkan som är den ”opolitiska” föreningen Fairtrade. Den som är lobbyister. På så sätt kan de låtsas som om de inte får in några pengar och kan vigga skattebetalarna på pengar som sedan går till att opinionsbilda för att skaffa företaget högre intäkter.

Rättvisemärkt startades av LO för att förpacka opinionsbildning om arbetsrätt i en annan förpackning, och tjäna pengar på det. De hade förstått att genom en märkning av produkter som företagen fick köpa kunde de garantera att deras version av rättvis handel inte bara kom ut – de fick dessutom betalt.

Rättvisemärkt gjordes sedermera om till Fairtrade och upptogs i den internationella gemenskapen i det varumärket men syftet är detsamma.

Det står uttryckligen i föreningens årsredovisning (föreningens) att deras mål är påverkan, påverkan och påverkan. Som de döpt till påverkan, kommunikation och kampanj samt folkbildning och engagemang. Bolagets syfte är som alla aktiebolag – maximera omsättning och vinst.

Som ni kan se på medlemsförteckningen – man kan bli medlem i föreningen om du har en organisation – är det nästan uteslutande antingen religiösa eller arbetarrörelsen. Finansförbundet och några till är undantagen. We Effect, KF etc är också del av arbetarrörelsen i och med att de ägs av KF. OK, ABF och PRO är andra delar av arbetarrörelsen.

I verksamhetsberättelsen för 2017 berättade de att just Hemköp Hornstull vann en tävling de hade. Ironin är slående.

Föreningen tar alltså inga licensintäkterna, de fixar bara så att efterfrågan på produkter ökar så att licensintäkterna ökar men sedan tar aktiebolaget alla pengarna och sparar dem. Till vad vet jag inte.

De lever istället på bidrag, och gåvor.

En del av pengarna kommer från lättlurade lottoköpare i Postkodlotteriet, som för övrigt även finansierar WWF, Naturskyddsföreningen och andra stora opinionsbildare. 

Men förra året fick de en bra idé – att utöka licensavgifter med en så kallad ”diplomeringsavgift” som man betalar varje år. Och vips, så har föreningen sett till att de får en del av kakan utan att beröva det egna bolaget några intäkter. Man ser helt enkelt till att företagen får betala, igen.

I föreningens senaste verksamhetsberättelse ser man tydligt att bara 871 000 av 12,3 miljoner kommer från medlemsavgifter. Men nu drar de de dessutom in 1,1 miljoner på diplomeringsavgiften.

Det har gått fort. 2013 omsatte de bara 5,4 miljoner kronor och bara fem år senare är siffran 12,3 miljoner kronor. En imponerande tillväxt i vilket bolag som helst, förutom att detta ju är en ideell förening.

Största intäktskälla är lotteriet, sedan SIDA där nya skattekronor kommer varje år.

Ser man på bolaget Faritrade AB har även deras omsättning exploderat från blygsamma 1 miljoner kronor år 2004 till att omsätta 26 miljoner kronor förra året. Störst ökning kom mellan 2006 och 2007 och mellan 2010 och 2011. Eftersom deras intäkter är att licensiera produkter händer detta direkt ihop med hur bra opinionsbildning föreningen lyckats med.

Fairtrade City är en av alla knep de har för att öka antalet licenser och därmed maximera licensintäkterna.

Fairtrade AB tar ingen utdelning utan hamstrar pengarna, som nu är uppe i 25 miljoner kronor i ackumulerad vinst.

Alice Bah Kuhnke var generalsekreterare 2004. Det var ett genidrag att rekrytera redan kända Bah Kuhnke för under hennes tid ökade omsättningen från en miljon till 7 miljoner kronor. Hon fick mycket mediatid att prata om vikten av Rättvisemärkt, vilket ökade efterfrågan i butiker och de kunde licensiera fler produkter.

I en intervju 2004 med Svenska Dagbladet kan man läsa att Rättvisemärkt av den statliga S-regeringen fick 1,6 miljoner kronor per år i bidrag för att kunna växa. Så det är en bra förklaring till varför efterfrågan ökade så mycket de åren. 

Nästa offensiv LO genom Fairtrade är att ge sig in i kampen om pengarna på den offentliga marknaden, som beräknas ligga på mellan 600 och 700 miljarder kronor. Mycket pengar i potten.

Sedan 2014 driver de aktivt kampanj för att få kommuner, landsting och myndigheter att ”ställa sociala krav” och därmed kräva Fairtrade-märkta produkter. Vips, så kommer licensintäkterna, som bygger på produkternas omsättning, gå upp. Och de hoppas att fler företag därför kommer känna sig tvingade att köpa en dyr licens för att kunna vara med i upphandlingar.

Och de är aggressiva. De har fått med sig många politiker på tåget, trots att det alltså är betydligt dyrare att köpa in Fairtrade och att det i ett rad olika internationella studier visat att de inte alls bekämpar fattigdom då Fairtrade sätter marknadsmekanismer ur spel vilket gör att de bönder som inte har råd att ansluta sig är de som drabbas när världsmarknadspriset går ner.

Ni kan läsa om en del av studierna här i ett tidigare inlägg jag gjort. 

Men det är själva poängen med Fairtrade – att skapa ett insider/outsider-system för att till slut tvinga så många fattiga bönder som möjligt att gå med och de andra slås ut. 

Ihop med Naturskyddsföreningen och statliga Svanen har de en allians att på så sätt komma in i upphandlingar om ”sociala krav” genom att de gemensamt lobbar för att man ska köpa in märkta produkter. Genom Fairtrade City-systemet förbinder sig dessutom städer att alltid köpa in en viss andel Fairtrade.

När de kritiseras så får de med sig inte bara representanter för städerna som som vill försvara sitt beslut att slänga värdefulla skattekronor på LO-lobbyism utan dessutom får de bevisligen med sig även SKL. Som ska representera alla kommuner och landsting, inte bara de som väljer att sponsra LO.

Målet nu för Fairtrade är lagstiftning. 

Man vill uttryckligen att det skrivs in i lagen att den offentliga upphandlingen bör välja Fairtrade, och andra märkningar som Naturskyddsföreningen. 

De enda som tjänar på det är som sagt LO, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen. Pengarna skulle rassla in.

”Den summan kan göra stor miljönytta men lagstiftningen tillåter att man helt struntar i det”

Där har ni perspektivet. Att för att kommuner och landsting får välja själva så ”struntar man” i miljönytta. Detta tänker sig LO att man ska fixa genom gammalt hederligt tvång.

En annan version av detta inlägg låg ute men pga ett tekniskt missöde så fick jag redigera om halva. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!