Hej då, äganderätt


Många verkar tycka att Vänsterpartiet är harmlösa. Att för att de tog bort “kommunisterna” från partinamnet 1991 och bara har mellan 6 och 8 % väljare val efter val så är de ofarliga.

I valrörelsen var nog första gången de av media fick ordentliga frågor om vad de egentligen tycker. Att de faktiskt har avskaffa den privata företagsamheten i sitt partiprogram. Jonas Sjöstedt gjorde sitt bästa för att vifta bort det men lyckades inte. Vilka företag ska förstatligas? De vill börja med bankerna, men sedan vill de stjäla hela landets företag. Och de kommer göra de om de får chansen.

Den socialdemokratiska regeringen, och oavsett vad man säger om sossar är de socialister i grunden, har använt utredningsväsendet som en personlig Manpower för diverse socialister av mörkröd, röd eller grön form. Många är utredarna som är politiska och inte alls objektiva. Tyvärr, de har förstört utredningsväsendet genom sin politisering. Söndra och härska.

Så de gav Nooshi Dadgostar från kommunisterna uppdraget att utreda “Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67).

Hon tyckte under Transportstyrelseskandalen att V skulle få arbetsmarknad, finans och utbildning. Där har du verklighetsuppfattningen.

Jag skriver kommunisterna för om man tills för ca 5 minuter sedan i politisk tidsenhet hade en partiordförande som kallade sig kommunist och man ger pengar till kommunistiska partier runt om i världen spelar det ingen roll att man inte heter kommunister. Man är det. Och vill man avskaffa äganderätten är man alltså kommunist. I sitt partiprogram står också att de inte utesluter väpnad revolution. Det är “sista utvägen”. Det vill Vänsterpartiet.

De som opponerar sig får gärna förklara för mig att Nordiska Motståndsrörelsen inte alls är nazister för de har inte nazister i partinamnet. Eller att en person måste kalla sig själv rasist för att de facto vara en rasist. Då så. 

Dadgostar har som alla i kommunisterna svårt för det här med ditt och mitt. Och att respektera grundläggande mänskliga rättigheten att äga. Artikel nr 17.

Så givetvis är hennes naturliga slutsats för hur man ska kunna bygga bostäder snabbare att man ska införa en rätt för kommuner att utan kostnad expropriera mark de vill ha “för allmännyttiga ändamål”.

Ni läste rätt. Den rätten markägare idag har att få ersättning tycker hon är helt orimligt.

Ironi är ett bra verktyg om man ska stå ut med att läsa förslag som kommer från Vänsterpartiet. Alltså kan man nästan, bara nästan, skratta åt att hon anför som argument att det inte finns någon anledning att i exploateringsavtal, som alltid skrivs mellan byggherrar och kommuner, ska kunna innehålla krav på att byggherren åtar sig att bygga skolor, dagis eller andra sådana byggnader för att det är skillnad på att ett privat bolag äger huset och att en skola sedan driftas av kommunen.

Så låter det inte i friskoledebatten. Men konsekvens är sådant proffs håller på med å andra sidan.

Men det stora fokuset för att snabba upp byggtakten för Dadgostar ligger som för alla kommunister på att ge sig på privata ägandet. Alltså är det centrala i utredningen att ordningen idag att kommuner visserligen kan få expropriera mark men då måste betala 125 % av marknadsvärdet inte ska modifieras, den ska bort. Helt. Ersättningen till de privata ägarna tycker hon ska vara 0 kr.

Sedan kommer det mest illustrativa över det här planekonomiska förslaget:  hotet om expropriering av mark utan ersättning ska användas som utpressning mot byggherrar. Hon kallar det “smörjmedel”.

Ett verktyget att kunna hota med att om du inte gör som vi säger tar vi din mark utan ersättning. Vilket vittnar på en helt horribel syn på Artikel 17 i de mänskliga rättigheterna.

Men fullständigt naturligt för en kommunist – om vi inte får som vi vill “för att vi representerar det allmänna, folkviljan” så hotar vi dig att göra som vi säger med att vi annars tar allt du äger. Så har despoter alltid söndrat och härskat.

Kolla på Venezuela – där är just den här sortens expropriering i full gång. Men den har utökats till alla privata företag, precis som Dadgostars partiprogram stipulerar.

Staten ska kunna ta folks företag och förstatliga dem.

Så här anser hon att lagen ska skrivas: 

“Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen”

Man måste ge sin mark till kommunen om kommunen, efter beslut av Länsstyrelsen, vill använda den till “allmän plats kommunen ska vara huvudman för eller för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg”

Vid varje gång detaljplanen ändras har således Länsstyrelsen möjlighet att vid det tillfället helt sonika bestämma att någons privata mark ska exproprieras.

Länsstyrelsen har rätt att ange hur mycket av marken som man har tänkt att stjäla. Om man som markägare får sin mark stulen måste man utrymma marken senast den dagen då “marken eller utrymmet behöver tas i anspråk för det avsedda ändamålet”.

Vad betyder utrymme förresten?

Jag antar att till exempel en lagerlokal som man äger och kanske hyr ut och som står på mark man äger ingår i det begreppet. Som kommunen alltså kan stjäla ihop med marken.

Räcker det här då?

Nej, vi har med kommunister att göra. 

Så inte bara ska privata markägare tvingas ge bort värdefull mark till kommunen utan en enda krona i ersättning, i praktiken stjäl kommunen marken. Utan den som drabbas av detta är enligt lag skyldig att även själv lösa in de inteckningar som gjorts. 

Om du använt marken som pant för ett lån måste du alltså, efter att Länsstyrelsens på kommunens begäran fattat beslut om att du inte äger marken längre, hosta fram pengarna för att även lösa in lånen. Om du inte gör det blir du ersättningsskyldig till kommunen.

Men den är utredningen kastades väl ändå i papperskorgen, tänker ni.

Fel, för i regeringen sitter fortfarande de demokratiska socialisterna.

Så de har nu skickat denna Venezuela-doftande utredning på remiss för att sedan kunna läggas fram i riksdagen. 

Är då det här förslaget, som nu verkar bli ett faktiskt lagförslag, förenligt med svensk grundlag och regeringsformen?

Så här säger en jurist jag rådfrågat:

“Förslaget uppenbart oförenligt med egendomsskyddet i Regeringsformen samt Europakonventionens första artikel i första tilläggsprotokollet.

Vad som bör kommenteras i det sammanhanget är att Sverige må självständigt ha befogenhet att ändra i regeringsformen, men den befogenheten saknas med avseende på Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. Det medför att bestämmelsen om “inlösen utan ersättning” för att den skall äga giltighet förutsätter Sveriges utträde ur konventionen och därmed även sannolikt även EU. ”

Vidare bör också kommenteras att HD så sent som den 9 oktober meddelade ett vägledande beslut som styrker vad jag framför. Det hittar du här:

Så för all del, fortsätt hävda att Vänsterpartiet inte är kommunister och att de är ofarliga.

Men detta är vad man får med kommunister i stugvärmen. Rätt för kommuner att godtyckligt stjäla vilken mark de vill av privata ägare. 

Kom aldrig och säg att de inte är farliga. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

0 kommentarer till Hej då, äganderätt

 1. Ja, skrämmande.

  Vad jag själv reagerade på var att, såsom jag utläste det, fanns alltså exploatösrbestämmelser aktiva fram till 2015, då de ändrades och ersättningsnivån på 125% infördes. Nu utvecklades det inte i SOU2018:67 exakt hur de såg ut tidigare, men om de ens var i närheten av lika långtgående som i den här utredningen, hur i fela friden har ingen uppmärksammat det långt tidigare och satt stopp för galenskapen ?

 2. Återigen: ett utmärkt stycke text. Bravo.

  Jag har själv ägnat mycket tid åt frågan om SD som paria och V som rumsrena och hur obegripligt det är.

  Jag tänkte citera något av det jag skrivit:
  1.
  ”Och för att komplettera 1982 (anspelning på något Alice Teodorescu skrev om 1982, min anm.) – som jag tidigare skrivit: 1989 åkte Lars Werner ner till Berlin och firade DDR:s jubileum genom att, förutom att skåla, pussa Erich Honecker på kind. 1989.

  Honecker som var den som drev på och sa ”Det får vara slut på daltandet. Skjut alla.” Han låg bakom den nya policyn att skjuta på alla som försökte ta sig över muren inkl. kvinnor och barn. Hade inte östblocket ramlat ihop hade de nog fortfarande åkt ner och pussats.

  1989 är inte Stalintiden. Det är några år innan Jimmie Åkesson går med i SD. Men det illröda partiet är helt rumsrent. Man skulle kunna tycka att ett parti som i närtid verkligen var bulvaner för Moskva skulle utstått mer kritik för det än ett parti som inte haft samröre med några diktaturer. Men gallan har exklusivt spytts på SD. Man kunde åtminstone gå med på att V och SD är är jämlikt extrema. Vi vet ju att alla odemokratiska partier är jämlika. Men det är klart. Vi är ju i Sverige trots allt, och där är några mer jämlika än andra.”

  2. (Som berör skilnaden i syn på SD och V, och kommunism och nazism/fascism)

  ”Du har, till skillnad från många plockat upp mitt budskap så som det var tänkt. Det är väldigt märkligt. Min bästa teori går ut på att fascism/nazism per definition inte gör anspråk på vällevnad för alla. De är ju till sin karaktär, ideologier som inte tillmäter individer samma rättigheter eller värde. Vissa ses inte ens som människor. Den är också väldigt lös i konturerna. De blir vad ledarna gör den till i handling.

  Nu påstår inte jag att SD är nazister/fascister. Jag är kluven i frågan. Det finns såna i partiet, men ganska få, är min gissning. Men de som leder partiet tror jag uppriktigt är väldigt isolationistiska, och många anhängare är möjligen fördomsfulla mot människor från andra delar av världen.

  I politiska termer har de tagit en position som lämnades öppen när M blev mer liberala. Vi hade plötsligt inget parti som var konservativa i klassisk mening, där ledord som kung, fosterland, tradition, små förändringar, om några alls, homogenitet och en paradoxal romantisk nostalgi för äldre tider gick hem. Den sortens människor samlades upp av M eller gamla Högerpartiet. Kan lägga till militär, t o m viss militarism, men inte nödvändigtvis aggression.

  Nazism/fascism är aggression per definition och de ideologierna utvecklades, som sagt, organiskt av olika ledare.

  Kommunism är en littterär och intellektuellt väl genomtänkt filosofisk lära, med i huvudsak en, vad jag tror, genuin intention att förbättra tillståndet för industrialismens offer under 1800-talet. Det till trots la inte ens Marx och Engels fingrarna emellan. Samhällen som inte var tillräckligt utvecklade skulle man inte ens bry sig om, utan förinta.

  Man hade ju en idé om olika stadier av utveckling och revolutionen skulle enligt determinstisk syn komma i ett väl utvecklat samhälle. Tyskland var det man tänkte sig, tror jag. De hade helt fel för den kom i det agrara och underutvecklade Ryssland.

  Men skillnaden ligger däri, för många , och är känslomässig. Kommunism vill iallafall väl även om det inte blir så bra. Nazism vill ont. Det tror jag är orsaken till att V kommer undan så lätt, trots många tiotals miljoner dödade av kommunistregimer. Och allt annat elände.

  Ofta har jag hört: ” kom inte dragande med Stalin. Ok, våra föregångare var naiva och gjorde lite misstag på 30-40-talen, men jag har inget med det att göra.” Då är det värt att påpeka att Jimmie Åkesson är nästan jämngammal som SD-medlem med murens fall, och ända till slutet hade Vpk varma kontakter med Moskva och övriga östblocket.

  Det land den pussande Honecker ledde har fortfarande än mycket hög position i medaljligan i OS. Särskilt kvinnor utmärkte sig. Och det kan inte varit någon hemlighet för Vpk att Östtyskland (framförallt) systematiskt förstörde en generation av kvinnor, genom att göra dem till män så att de skulle prestera på OS. Att man förstörde deras liv brydde man sig inte om. Och flickorna själva visste inte vad de fick för piller, från början, men vi som tittade såg ju sedan vad man gjort med dem.

  För att bara nämna ett av Vpk:s vänländers övergrepp ända in i kaklet 1989.

  Så det är min poäng: SD var kanske nazi-anstruket från början, men konflikten Åkesson hade med de mycket mer öppet fascistiska dragen i ung.förbundet som uteslöts pga att de ville att nationalism skulle vara ledord medan Åkesson ville att konservativ eller socialkonservativ skulle vara nytt ledord var en konflikt jag väljer att tro var genuin. Åkesson är ingen nazist, men partiet är volatilt så annat kan följa.

  Inom V, i kontrast, lever öppen kommunism, särskilt bland unga, i högönsklig välmåga, och hade den där muren och det systemet inte fallit så tror jag kontrafaktiskt att ingenting hade hänt med Vpk. De ändrade sig utåt, säkerligen med inre vånda, för att efterfrågan på kommunister var obefintlig då. Men, som sagt, hos de allra flesta lever den kvar i hjärtat.

  Att undgå att dess realitet aldrig har lyckats med att skapa något annat än motsatsen till dess eventuellt goda intentioner är inte möjligt.

  Vänstern som överträffade varandra i hyllningar av Hugo Chávez: den nye Castro – en veritabel Robin Hood – har inte upphört att tala om honom för att han är död, utan för att han förstörde ett potentiellt rikt land. Det man högljutt och i alla möjliga och omöjliga, offentliga och privata sammanhang tyckte för bara några år sedan, vill man inte gärna ståta med nu, när befolkningen flyr landet pga matbrist och upplever en inflation på över miljoner procent.

  Pro Forma bör jag ändå nämna att det finns en vänster med vilken jag själv kan identifiera mig. Det är den strömning, svårt att ge den ett namn, men dess eventuelle huvudfigur och definitivt mest berömda företrädare, George Orwell, kallade sig själv för demokratisk socialist.

  Hans absolut viktigaste avståndstagande var mot all form av totalitärt styre. Han var också en hedersman som riskerade sitt eget liv för den principen. Det var i samband med det han insåg vad Sovjet verkligen var. Ett exempel på det han avskydde. Att han var i minoritet bland de som skulle vara hans meningsfränder upptäckte han småningom också. Hade alla till vänster varit som honom hade vänstern varit mycket mer sympatisk. Om den hade haft en mer realistisk möjlighet att lyckas skapa ett bättre samhälle är en annan och hypotetisk fråga.

  Jag kan tillägga att Orwell skrev i samma anda som ursprungligen anarkisten Kropotkin och senare Oscar Wilde: en sorts libertariansk socialism med betoning på individualism. Wilde’s bok ’The Soul of Man under Socialism’ är förmodligen den bästa bok om politik jag har läst.
  Det är förmodligen en av de bästa böcker jag läst, ’full stop’.

  Problemet, som jag minns det, är att den i ganska liten utsträckning handlar om politik. Det är en definitionsfråga, men den är helt befriad från konkreta frågor som måste besvaras när saker ska göra i verkligheten. Mvh/Max Dahl”

  3. Utdrag ur en diskussion med någon som tyckte att det var skillnad mellan att stödja sig på SD och att stödja sig på V. Och inledningen är svaret på hans fråga: ”Varför ska liberala partier släppa fram Kristersson och därmed SD.” Och mitt svar inleder utdraget, som är en aning redigerat:

  ”För att inte ge S evigt statsministerinnehav eller släppa fram en regering som stödjer sig på vänsterextremister och kommunister som har Venezuela som idealsamhälle (av den sortens samhällen som finns kvar)? Och för att folket har röstat fram ett parlament som till 60% kan betecknas som höger, inte vänster.

  (Svar på ett påstående jag har glömt, min anm.) Nu pratar du ju om preferenser. Gillar du S-politik vill du självklart ha Löfvén. Jag talar om partiernas utgångspunkt. Den konstellation du talar om kommer att få Stefan Löfven som statsminister, om inget unikt i både Sverige och världen inträffar. Ur ett borgerligt perspektiv är det inte önskvärt.

  Och V är ok? V:s ledare var nere och gratulerade Honecker 1989, och de hade inte hänt något med dem om inte efterfrågan på kommunister hade blivit obefintlig i o m att östblocket rasade ihop. Det var bara några år innan Åkesson gick med i SD.

  Idag finns massa unga kommunister i V, och i deras partiprogram står att privat egendom ska avskaffas. Du får gärna samarbeta med dem, med det är din preferens. För mig är det ingen skillnad på att ha ett passivt stöd i riksdagen av SD och att budgetsamarbeta med V. De är minst lika extrema båda två, om inte V är mer extrema.

  (Här bemöter jag påståendet att V är reformistiskt, min anm) Vad menar du med reformistiskt? Att de lägger bra reformer eller att de lägger fram reformer? För båda sakerna kan SD göra, beroende på vad på vad man tycker är bra politik. Att lägga fram reformer kan alla partier göra. I den andra meningen: om de är bra reformer beror ju återigen igen på vad man har för preferenser.

  Om du menar att de för att de har tagit bort ”pk” i namnet, inte längre tänker sig en kommunistisk revolution och därmed är reformistiskt, likt S bestämde sig för att vara, så säger jag till dig att det finns starka krafter inom partiet som fortfarande vill det. Jag hoppas innerligt att vi inte får uppleva att de får 30-35% av befolkningens stöd, för då kommer de säkerligen börja överväga den revolutionära vägen igen.

  De förändrades, mot sin vilja, under galgen, för att Sovjet försvann och ”pk” inte var poppis. Tro inte att deras hjärtan inte finns kvar i den traditionella ideologin. Förre partiledaren var öppet kommunist tills han på något fånigt mediavis skulle malas ner tills han sa att han inte var det. Klart att han är. Per definition betyder det att man tror på revolutionärt maktövertagande, inte reformism. Och det är framförallt bland deras unga medlemmar utopin frodas. Så det faktum att de också kan budgetförhandla i ett parlament säger ingenting om vad de gör när de blir riktigt stora. Och jag har ingen tvekan om att SD:s beteende skulle förändras också, om de nådde 45% av väljarna. Då hade vi fått svaret på vad det är för parti, på riktigt.

  Jag tror inte att det är ett nazist/fascist-parti längre, men de har en hel del unkna idéer som skulle komma fram med önskvärd tydlighet. Då är det väl av intresse att de minskar, då? Din strategi att i alla sammanhang isolera dem och inte ge dem ansvar och bjuda på en offerroll leder bara att fler väljare flockas till partiet. De växer ju hela tiden. Om det ligger ett egenvärde i att de minskar, och det faktum
  att de istället ökar rekordartat och anledningen är strategin som hittils prövats i femton år: är det då inte dags att pröva en annan strategi?”

  PS. Jag visste inte att revolutionen fanns kvar i V:s partiprogram. Jag trodde att de hade strukit den. Av opportuna skäl. Och var det ”som sista utväg”, eller något liknande?

  Det finner ingen problematiskt i en demokrati? Märkligt.

  Som sagt, om de känner sig starka nog kommer de förmodligen inte ha särskilt svårt att hitta den där utvägen.

  Tack för trevlig läsning. Ha det fint!

  Mvh/MaxD

 3. Horribelt.
  Alltmedan man bedriver klappjakt på politiska partier som värnar äganderätt för såväl privatpersoner i deras förfogande över personlig egendom som nationens suveränitet och dess medborgares rätt att värna om sitt land, så låter man alltså somliga politikers galenskap passera utan att ingripa, trots att dessa personers strävanden efter att införa diktatur och genom svensk lag möjliggöra brott mot mänskliga rättigheter ligger öppet i dagen. Skrämmande.
  TACK för detta avslöjande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap