De moraliskt överlägsna

Många människor som röstar vänster anser på riktigt att det är bättre människor än alla andra. De är moraliskt överlägsna, vilket leder till att motståndare automatiskt avhumaniseras. Ett carte blanche att bete sig som man vill och kalla folk vad som helst.

Ett anonymt konto försvarade sig nyligen, efter att ha dragit in vikt och utseende i en debatt, och fick mothugg om mobbing med att personen inte trodde denne kunde hålla på med det som jobbat som kamratstödjare men eftersom motståndaren var en sådan dålig person förtjänade hon det.

Det är ditt fel att jag måste slå dig.

……………..

Läs hela artikeln på Svensk Tidskrift!

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!