Är klanröstning något bra?

Idag när jag slog upp tidningen läste jag en kolumn av Nuri Kino i Svenska Dagbladet med rubriken ”Jag är klanröstaren” där han försvarar klanröstning/etnisk röstning. Som något bra. Och erkänner att han som assyrier röstat med klanen. Att klaner redan är en faktor i politiken och att man därför ska acceptera dem utan någon kritik. Han skriver att för att Socialdemokrater alltid lovat saker till assyrier/syrianer så har de traditionellt varit sossar, hela bunten, och att Löfven innan valet 2014 lovade dem en specifik politisk insats – erkänna folkmordet på kristna i Osmanska riket under första världskriget. Det gjorde han inte. Varvid klanen sa ”aldrig mer S” och alla la sin röst på KD istället.

Detta är enligt Nuri Kino något bra.

Tillåt mig att protestera.

Han och andra anför som argument att alla politiker vänder sig till särskilda grupper. Kandidater från LO vänder sig till LO-medlemmar med löften, företagare vänder sig till företagare. Detta likställs sedan med klan varvid accepterande av etniska röster anses självklart och oproblematiskt. Problemet är jämförelsen. LO är ingen klan. För vem som helst kan gå med och gå ur. Det är ett medlemsskap på papper, inte i identitet. En företagare som slutar vara företagare är inte del av den gruppen längre. En LO-medlem som byter jobb och går ur tillhör inte LO längre utan en annan grupp, kanske företagare. Inte en helt ovanlig manöver förresten, att till exempel anställda målare startar eget och därför blir företagare.

En klan bygger däremot på medfödd etnicitet. Det torde vara omöjligt för en etnisk svensk att flytta till Södertälje och ansöka medlemsskap i assyriska klaner där. Eller vilja bli kurd, en annan folkgrupp med stark etnisk tillhörighet. Det går inte att bli kurd eller somalier för en etnisk svensk hur mycket man än skulle vilja.

Men om det vore oproblematiskt att rösta efter etnicitet, som är det detta handlar om, skulle väl samma personer inte ha något problem alls med att infödda svenskar röstar på ett parti som säger sig bara företräda infödda svenskar? Eller ett parti som säger att de vill ge just infödda svenskar särskilda politiska beslut? En politisk företrädare för ett etablerat parti som säger att denne ska bevaka de etniskt svenskas rättigheter? Inte det? Det känns kanske ofräscht?

Varför då? Om det är okej att rösta etniskt för att man tillhör en annan etnicitet än svensk måste det vara okej att rösta etniskt som etnisk svensk.

Detta är ett av många skäl varför klanröstning inte kan och ska försvaras.

När personvalssystemet efter 10 år utvärderades i den statliga offentliga utredningen SOU 2007:68 så konstaterade utredaren Peder Nielhsen att utlandsfödda redan från start kryssat personer i betydligt större utsträckning än infödda. Och att de engagerar sig i olika föreningar i större utsträckning, framför allt etniska föreningar. Att som utlandsfödd bedriva en sådan personvalskampanj som vänder sig till etniska grupper är därför en risk.

Om riksdagen ska befolkas av partier och företrädare som alla säger sig vilja ge utvalda etniska grupper särskilda förmåner har vi en demokrati på dekis. En demokrati som inte längre representerar alla i landet oavsett tillhörighet.

Istället har då demokratin förvandlats till en sammanslutning där antalet som tillhör respektive etnisk grupp avgör styrkeförhållandena och där de som representerar den största gruppen därmed kommer kunna leverera flest förmåner till just sin grupp.

Identitetspolitikens totala övertagande.

Man måste också skilja på särbehandling och att lova att leverera en bra politik för särintressen. Särbehandling är det Socialdemokraterna alltid hållit på med. De lovar LO-facken att de ska få representation i form av stolar i riksdagen. Kommunalarbetarförbundet, som är det största förbundet inom LO och som därmed ger mest pengar och tid till S, var missnöjda efter valet. De fick inte så många riksdagsplatser de fått tidigare för sina pengar.

Omsätt detta till något annat särintresse.

”Motormännens Riksförbund ser över samverkan med Liberalerna – vi är inte alls nöjda. Halveringen av motormän från 14 till 7 riksdagsledamöter är verkligen inte bra”

”Naturskyddsföreningen missnöjda över att samverkan med Miljöpartiet gav för få rikdagsledamöter”

”Bemanningsföretagens VD besviken över valresultatet – blev lovade 6 riksdagsledamöter av Moderaterna men fick bara 3”

Denna form av korrupt särbehandling där en organisation som företräder ett särintresse – sina medlemmar i en specifik bransch på arbetsmarknaden – har bara kunnat pågå för att ingen kräver att det ska sluta. Det gör det inte varken moraliskt eller etiskt rätt för det. S låter också LO köpa politik för pengar. Som avdragsrätt för fackavgifter, krav på kollektivavtal i all offentlig upphandling, mer pengar till fackliga skyddsombud och positioner som statliga utredare. Jag verkar vara en av få i Sverige som sedan fyra år bevakar detta. Hur Socialdemokraterna köper röster. Så att de lovar assyrier olika saker för att hela gruppen assyrier/syrianer ska rösta på S enligt klanröstning är inget nytt för dem för att de hela tiden gör så för LO men det är inte okej för det.

Även om det alltså är värre att lova etniska grupper politik mot röster för att LO trots allt är en grupp alla som vill kan tillhöra.

Att däremot som politisk kandidat säga att man tänker föra en politik för ett särintresse, som att driva en för jordbrukare gynnsam politik eller en för företagare, är inte samma sak som vare sig klan eller särbehandling.

Men även om det är korrupt att Socialdemokraterna styrs av pengar och löften till LO-förbunden så är inte LO en klan. Det är ett särintresse. Och vem som helst kan bli medlem i ett LO-förbund, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, bostadsort etc. Inte ens politisk åsikt får enligt stadgarna utesluta någon från att vara medlem, även om kulturen inom LO-förbunden fram tills väljarna generellt slutade rösta med klass innebar ett grupptryck, en förväntan att även rösta på S eller åtminstone V. Däremot har det varit uppmärksammade fall där olika LO-fackförbund uteslutit medlemmar som varit förtroendevalda för SD. Inte folk som röstat på SD dock.

I klanröstningsdebatten har det cirkulerat bilder på borgerligt dominerade orter och pekat på att bo i Danderyd är en klan.

Men vem som helst kan flytta till Danderyd och rösta på Moderaterna. Det är inte klanröstning. Jag tycker också att förklaringen att så många utanförskapsområden så totalt domineras av S – med siffror upp till 75 % – är något annat än enbart klan även om etniska röster är en av flera förklaringsfaktorer. Det är en faktor att S via olika föreningar som ABF, Hyresgästföreningen och andra dem närstående som försörjs av bidrag, etablerat sig sedan lång tid tillbaka i dessa områden och på lokal nivå byggt upp relationer genom att helt enkelt ”fixa saker” för folk där (fester, barnaktiviteter, kurser, klotterplank etc) och när det blir val så röstar folk på S.

Och driver man en politik främst för gynnandet av bidragstagare som S gör får man på grund av det fler röster i områden där de flesta lever på bidrag.

Men vem som helst kan flytta till förorten och tillhöra förorten, som särintresse. Och flytta därifrån.

Men vem som helst kan inte bli kurd eller assyrier. Och att företräda en grupp som bara bygger på blodsband och etnisk grupptillhörighet, en faktor du inte kan påverka och inte heller göra dig helt fri från oavsett om du vill – en kurd är kurd även om denne väljer att varken kalla sig kurd eller ens ha kontakt med familjen eller andra kurder – är inte alls samma sak som att företräda ett särintresse vem som helst kan tillhöra.

Det är inte heller samma sak att säga sig representera företagare eller arbetares intressen i politiken och föra en sådan bra politik som möjligt för dessa som att lova en muslimsk församling i en enskild kommun mark till en moské bara för att få några tusen röster.

En annan sak som är viktig att hålla isär är att kritik mot klanröstning inte är samma sak som kritik mot personval. Det senare är en demokratisk tillgång.

Nuri Kino skjuter snett i sin artikel när han medvetet förenklar och klumpar ihop saker som i sin natur är helt väsensskilda. Klanröstning är inte något bra.

Tills jag hör honom och andra som försvarar det säga att det är lika bra om vi hade ett parti eller en företrädare som säger sig företräda alla etniskt svenska och deras specifika rättigheter hoppas jag att vi istället kan ha en rimlig och saklig debatt om det här fenomenet som på sikt underminerar demokratin.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!