Orättvisor-utredning har ett enkelt svart

Regeringen har knapp månad på sig att kräma ut så mycket socialism de kan innan de får lämna tillbaka nycklarna till Rosenbad de lånat av oss borgerliga.

Så egentligen är det inte överraskande att de tillsätter ytterligare en utredning. Denna gång om ekonomiska skillnader, eller som det kallas på socialdemokratiska – orättvisor.

Denna ska givetvis inte betraktas som något annat än en del i valrörelsen. PR för att kunna säga att man tillsatt en utredning.

Den ska föreslå ”åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen”. Läs företag. Och marknadsekonomi.

Sedan hänvisas som i alla dessa debatter till OECD och att de konstaterat att vi har ökande inkomstskillnader. Sedan mitten av 80-talet har skillnaderna ökat.

Men det finns givetvis en mycket lätt förklaring till det här: den enorma flyktinginvandringen. Eller för att parafrasera en annan känd högerdebattör och moderat – en abnormt stor flyktinginvandring. 

Som ni själva kan se från Migrationsverkets statistik började flyktinginvandringen öka just från mitten av 80-talet. Innan dess var den mycket liten och anhöriga till flyktingar var noll.

Sedan 1980 har Sverige beviljat drygt 1,4 miljoner uppehållstillstånd till flyktingar av olika slag inklusive anhöriga till flyktingar. Resten är andra sorters invandrare och inte intressanta för detta inlägg. 

Eftersom det tar 8 år för 50 % av flyktingar som kommer att vara sysselsatta, och detta innebär inte jobb utan att de jobbar minst 1 timme per vecka och där räknas arbetsmarknadspolitiska åtgärder och subventionerade anställningar in dessutom, så lever resten 100 % på bidrag. Och de som är sysselsatta lever delvis också på skattepengar, de som ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och subventionerade anställningar.

Lever man på bidrag har man lägst inkomst av alla. Man tillhör den första decilen i inkomstspannet. Och ökar man den andelen med invandring så ökar alltså inkomstskillnader.

Rensar man statistiken baserat på födelseland ser man garanterat den bilden tydligare. Median för disponibel inkomst (efter skatt) för folk födda i Sverige var 2017 ca 170 000 kronor per person. 

Förutom Balkankrisen, då det kom en massa europeer från forna Jugoslavien, har invandringen till Sverige nästan uteslutande varit från Afrika inkl Nordafrika och Asien, där Mellanöstern dominerat. Länder som Eritrea, Somalia, Afghanistan, Iran, Irak och Syrien dominerar stort i den här gruppen. Med andra ord det vi kallar MENA.

Som ni kan se är medianen för disponibel inkomst per år betydligt lägre för Övriga länder – 123 500 kr per år. De första 10 åren tjänar man bara 107 000 kr. För folk med afrikanskt ursprung är siffran lägre, med 106 800 kr i disponibel inkomst de första 10 åren i Sverige.

Folk från Asien har ännu lägre. Här är snittet 115 500 kr per år, och bara 104 700 kr per år de första 10 åren i Sverige. Sedan ökar det. Men ingen grupp uppnår infödda svenskars inkomst ens efter över 20 år i landet.

Tar man emot 1,4 miljoner människor, där majoriteten kommer från dessa länder, och de allra flesta är flyktingar och inte arbetskraftsinvandrare eller studenter, säger det sig själv att inkomstskillnaderna ökar. Det är en grupp personer som jobbar som ska försörja allt fler utlandsfödda som inte jobbar. Och när de jobbar tjänar de mindre.

Detta beror INTE på diskriminering. Hanif Bali är en av få som regelbundet tar reda på fakta om denna väl utbredda och väl underhållna myt av vänstern.

För upp till hälften av de utlandsfödda har låg utbildning. Och då får man inte jobb i Sverige. De som kommer hit och är utbildade får däremot betydligt oftare jobb än vad som hävdas.

Enligt PIAAC, som är PISA för vuxna, finns ingen skillnad mellan utlandsfödda och svenskar om de har samma utbildningsnivå.

Vad är då lösningen?

Det finns bara två. Antingen accepterar de som drivit på den högra migrationen genom generösa villkor, löften och villkorslöshet att kostnaden är att bidragsförsörjningen ökar och klyftorna ökar.

Att första generationens invandrare blir en ny underklass vart de än kommer är nämligen fakta, oavsett var de bor och när. Svenskar som emigrerade till USA under svältåren på 1800-talet blev underklass där. De lägst ner på stegen, under tidigare stora invandrargrupper som irländare och italienare.

Eller så prioriterar man välutbildade migranter, som Kanada, USA och Australien till exempel gör. Snabbspår till de som kan försörja sig direkt i ett högkvalificerat yrke och svårare att få asyl för resten. 

Oavsett måste vi däremot ställa betydligt högre krav på folk. Inget bidrag om man inte antingen jobbar med saker kommuner beordrar eller studerar. Lägre bidrag. Och utvisa alla som inte får uppehållstillstånd och därmed inte har rätt att vara här för att minska den svarta sektorn.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!