Centerpartiet – nya Miljöpartiet 2.0

Jag har läst Centerns budget för Stockholms stad. Och hittat ungefär lika många från kassa till konstiga förslag där som  när jag brukar gå igenom Miljöpartiets motioner till deras kongress.

Så för er Stockholmare som överväger att rösta Centern, håll i hatten för nu åker vi på MP-sightseeing i Centertappning. 

Givetvis finns det en del bra saker, de hävdar fortfarande att de är till höger i svensk politik. Men här fokuserar jag på de bitar i budgeten som orimliga.

Det finns inget orimligt i målet att vilja bygga 160 000 nya bostäder, utan hur de i resten av budgeten lägger krokben för just det målet. Därför har jag tagit med nedan och kommer utveckla varför detta är omöjligt givet resten av deras idéer.

I inledningen vill de minska byråkrati och slå ihop stadsdelsnämnder, vilket ju låter toppen. Samtidigt vill de skapa en rad nya instanser, som kostar pengar och ökar byråkratin. Det går inte heller ihop.

Till exempel vill de ha ett cykelsekretariat. 

Och de vill ha ett Klimatkansli. För att klimatfrågan ska vara en kärnverksamhet för staden. 

Det är nu man börjar tro att man läser Miljöpartiets budgetförslag och inte Centerns. Klimatfrågan kan aldrig vara kärnverksamhet för en kommun. Först ska man leverera för de skattepengar man tvingar in, det vill säga förskola, skola, vägar, sophantering etc. Det som är verklig kärnverksamhet.

Här är listan på nya skattefinansierade byråkratiska instanser som C vill skapa: stadsmiljöråd, klimatkansli, trygghetsråd, cykelsekretariat och en haverikommission för företagande.

Haverikommission är väl inte dumt i sig, jag tolkar det som en slags utredning. Men läs vilka de tänkt ska ingå. Inte en enda person från företagen i Stockholm. Bara tjänstemän och politiker från stadens egna verksamheter. Hur intresserad är man av att lösa problemen för företagen i Stockholm om man bara har tänkt att göra en intern grej undrar jag. Noll är svaret. För enda sättet att förbättra företagsklimatet är att prata med…..företag.

Centern tror som alla som inte driver företag att för att lösa saker måste de som politiker hitta på nya saker, som nya företagsformer. De vill gärna prata om att det ”ska vara enklare att starta företag”. När det är superlätt att starta bolag. Det är att driva dem som är problemet.

Så de föreslår någon slags egen Stockholmsform av företag som jag tolkar det. För delningsekonomin. Denna överhajpade företagsform som av hallelujakörer påstås ska kunna revolutionera ekonomier. När det handlar om att byta tjänster med varandra, utanför skattesystemet. Så fort man pratar om att inkorporera dem i resten av ekonomin inkl skatter är de inte riktiga delningsföretag längre utan helt vanliga företag. Det är liksom grejen. Delningsekonomin handlar om en utbyggd tjänstesektor helt enkelt. Detta ryms i vanliga AB men Centern vill, som alla politiker med kass näringslivskännedom, lösa detta genom ”ingångsföretag” som ska kunna betala skatter via mobilen. Vilket man alltså kan om man använder moderna bokföringsprogram.

Centern tycker inte vi har tillräckligt med festivaler och arrangemang i staden och vill hitta på ett nytt – 08-dagen. Som ska firas den 8 augusti varje år. Men inte med ”dyra artistbokningar”. Då ska man få intrycket att det bli billigt, för att festivalen ska vara ”medborgardriven”. Men som fd Slöseriombudsman vet jag att detta är kanslisvenska för ”skattebidrag till föreningar” som istället är de som kommer boka dyra artister. Och betala sina egna löner med bidrag.

Det så kallade civilsamhället lever nämligen i princip uteslutande på skattebidrag. Och sådana här projekt är perfekta för härliga kulturmänniskor som genom att de driver förening vill få folk tro att de gör något ideellt. Gärna en till festival men lägg ner någon annan i så fall.

Nya Miljöpartiet 2.0 tror också att skattebetalande privatpersoner och företag gärna vill ha sin logga på en papperskorg. Varför nu inte alla skattemiljoner räcker till att öka på antalet papperskorgar just är oklart men lycka till med införsäljningen av det.

Sedan börjar klåfingrigheten som är så tydligt för socialister annars – upphandlingen ska detaljstyras för att uppnå deras ideologiska mål. Inte ge skattebetalarna högst kvalitet för minst pengar. Nix. Upphandlingen är alla detaljstyrande politikers våta dröm att förverkliga allt som står i idéprogrammet.

Så stadens upphandling, redan sargad av socialister i tre färger som har tryckt in allt från mänskliga rättigheter till LO:s önskelista och Fairtrade i önskemål, ska förverkliga Centerns längtan efter ”miljövänlig och klimatsmart mat”. Därför ska all skolmat och mat i förskolor vara tillagad av det. All. Det hedrar dem dock att de inte krävt ekologiskt, kanske vet det gamla Bondeförbundet att kärnväljarna skulle rasa då.

Alla förskolor ska ha odlingslotter.

Ursäkta men har någon Centerpartist varit i förskolor i stan? Och sett deras gårdar? Många har små, vissa har ingen. Och dessa ska först och främst innehålla saker för lek, som sandlådor, gungor etc.

Och en sak till dessa gröna politiker inte tänkt på men som jag som erfaren odlare vet: när är det tänkt att barnen ska lära sig odling? För visst sätter man frö på våren. Men skörden är i juli och augusti för alla grönsaker vi kan odla på friland i vårt kalla klimat med korta somrar. De tänker sig att 3-åringarna ska fatta att moroten de sår i mars rent teoretiskt blir en morot. men som kommer vara uppäten av skadedjur, uttorkad eller rutten lagom till att de återkommer till dagis. Personalen har ju semester så vem ska vattna dessa lådor?

Men förskolorna ska inte bara så i lådor ingen sedan kan ta hand om på grund av semester. De ska även vara integrationscenter, precis som all annan välfärd enligt Centern. Förskolor är alltså inte i Centerns värld ett ställe där barn ska tas om hand och under tiden lära sig först prata och sedan på slutet av förskolan även siffror och bokstäver utan förskolan är ett integrationsprojekt för att nyanlända ska komma in i samhället. Nyanlända som alltså inte kan lära våra barn att prata eftersom de inte kan svenska själva, eller mycket bristfällig sådan. Annars är man inte nyanländ, då är man invandrare. Man är nämligen inte nyanländ om man bott här några år.

Även äldreomsorgen är integrationskatapulter för Centern. Att sedan gamla människor mer än någon gång i sitt vuxna liv behöver folk omkring som kan bra svenska är ointressant verkar det som. Gamla som hör dåligt, är dementa etc.

Centern tycker också att illegala invandrare, sådana som fått nej i alla instanser men vägrar att infinna sig för utvisning, ska tas om hand genom att staden ger ”civilsamhället” en massa pengar som de i sin tur lägger på deras uppehälle.

Det är väl känt att vissa högskoleutbildade, framför allt nyexade och de i yrken som har för många utbildade givet efterfrågan, inte jobbar med det de är utbildade för. Det är inget konstigt i sig, att man får börja någon annanstans.

Men det är bara utrikes födda sådana som har Centerns omsorg, för de ska prioriteras. Så att just de som inte är födda i Sverige ska få jobb de har utbildat sig för. 

Varför då? Det är knappast ett större problem att någon utrikes född jobbar med annat än att en infödd svensk person gör det.

Återigen uppvisar Centern att de inte har någon egentlig koll på företagare, när de föreslår att kommunen ska starta en egen inkubatorsverksamhet. Först och främst är jag generellt skeptisk till saker som haussas av politiker och inkubatorer är just en sådan, delningsekonomi en annan. Var finns utvärderingar och stöd i forskning om de fungerar? Och vilka sorter som fungerar?

Att inkubatorer som ligger mitt emellan universitet och marknaden fungerar finns belagt. Många forskare är usla på att omsätta sina uppfinningar i fungerande företag och där kommer en inkubator in som en matchning och mötesplats mellan dem och duktiga ekonomer av olika slag, och andra specialister.

Men vi behöver knappast en kommunalt ägd inkubator för att ”utveckla gatulivsentreprenörer”. 

Upphandlingen igen, denna universallösning i bygget av drömsamhället i den sociala ingenjörens universum.

Alltså ska byggföretag som vill bygga några av de 160 000 nya bostäderna tvingas anställa arbetslösa för att få kontrakten.

Det hedrar ändå C att de hyser tilltro till att LO skulle frivilligt hjälpa till att integrera folk. När det enda de bryr sig om är LO och LO:s makt över svensk politik. De är ett särintresse och det som inte gynnar de som redan är med i LO skulle de inte ens kasta en flaska vatten på om det brann.

Återigen vill Centern gynna utlandsfödda, för även stadens samtliga tjänster ska prioriteras just till nyanlända framför folk som inte är det men behöver jobb.

Att centerpartister fixerat vid ”ensamkommande” är känt, som en hävstång och varumärke till den medmänsklighet de säger sig ha men insinuerar att alla som inte tycker som de inte har. Ensamkommande betyder vuxna afghaner, för man är vuxen när man fyllt 18 år i Sverige. Då upphör försörjningsansvaret för föräldrar men även för fosterföräldrar och HVB om personen är i det offentligas vård. Vid 18 får man klara sig själva. Att infödda 18-åringar som bor i fosterfamiljen blir utslängda om de inte bor hos några som älskar dem verkar inte C vara antingen medveten om eller inte bry sig om.

Så vuxna afghaner ska via politiken prioriteras att få stanna där de vill och ”civilsamhället”, dvs bidragsförsörjda föreningar, ska få de skattepengar som krävs för att möjliggöra detta. 

Några av de 160 000 nya bostäderna tänker sig C ska ligga ovanpå vattnet, i en flytande stadsdel. Det låter ju coolt men hur ska detta exakt gå till? Ska de bo på husbåtar, ska vi påla eller hur ska det gå till? Konstgjorda öar som i Dubai?

Andra krav C tänker att man ställer på de som vill bygga några av de 160 000 bostäderna är att kräva att byggbolagen tvingas betala pengar för parker.

Och man ska även ställa krav på att byggbolagen bygger saker som cykelrum, attraktiva avfallsutrymmen (?) etc.

Förutom vanliga bostäder tänker sig C att vi måste ha ännu fler tillfälliga asylbostäder i Stockholms stad. Hur detta ska gå till i en stad som redan är otroligt tät och ska rymma 160 000 fler bostäder är mycket oklart. Bristen på mark är påtaglig redan idag. Men dessa asylbostäder ska förutom att ligga i innerstaden, i södra närförorterna, Bromma eller någon annanstans inom stadens gränser, helst ha nära till service av olika slag.

När vi har en halv miljon i kö till en bostad här.

Men det är verkligen i avsnitten om bilar och trafik man ser ett nytt Miljöparti växa fram. För de hatar bilar.

Alla byggbolag ska få fördelar om de inte bygger bilparkering utan cykelparkeringar.

Vi ska egna lokala trafikpoliser anställda.

Alla skolor ska helst vara helt bilfria.

De rödgröna har tydligen gjort något bra – de la ner Per Anckersjös projekt Testplats Cykel. Som handlar om att stänga ner körfält, bredda gångvägar och cykelbanor etc. Bra idé att bredda just Karlbergsvägens trottoarer förresten, de måste vara de bredaste i staden redan. Jag vet, jag bor där.

De påstår också, som de cykelkramare de är, att det inte idag är praktiskt möjligt för cyklister att följa trafikreglerna. Det går inte att tolka texten på annat sätt.

Alla gator som är enkelriktade ska tillåta cyklar.

Alla cykelbanor ska prioriteras snöröjning på. Lite grann exakt det som hänt varje vinter Miljöpartiet styrt faktiskt. Att vi som går på trottoarer har fått pulsa i veckor medan lycramännen cyklat på renskrapade cykelbanor.

Priorotering mer på cykel (ännu mer än MP alltså). När man inte trodde mindre fokus på bil var möjligt ska Centern alltså gå ännu längre än Miljöpartiet. Trevligt.

Alla gator, inkl Sveavägen och andra genomfartsleder, ska ha 30 km/h. Även om det inte ligger dagis och skolor där.

Ett körfält ska tas bort vid Gamla stan för att göra det ännu mer omöjligt att köra bil där.

Stänga av gator för att ”omvandla till mötesplatser och torg”. Som Daniel Helldéns öde gula parkbänkar som är utslängda lite här och var just nu. Men hey, mer sånt. Ös på med gula tomma bänkar för att kunna stänga av gator för bilar.

De tycker också att Stockholm saknar caféer och barer, för de vill använda båtklubbarnas mark till det sommartid. Varför då? Det råder liksom ingen brist på just sådant i Stockholm kan jag tycka.

De vill lägga ner Bromma flygplats.

Reservera ännu fler gatuparkeringar för elbilar. Införa miljözoner. Prioritera elbilar så att de får lägre trängselskatter och alla andra högre.

Stockholm stad ska byta ut fungerande bilar mot elbilar.

Minska antalet körfält, sänka hastigheter och göra ”mer plats för gående och cyklar”. Det vill säga, försvåra för bilen.

”Låta bilismen stryka på foten”

Men nej då, de hatar inte bilar alls.

”Utmana bilnormen”

Ta bort parkeringsplatser och göra om till cykelbanor.

Alla bilar i hela staden ska ha elektriska motorvärmare om 2 år.

Införa dubbdäcksavgifter.

Polisen ska kontrollera dubbdäck, istället för att lösa brott.

De vill införa en idrottspeng för alla under 18 år.

Som man ska kunna använda som entré till idrottsevenemang. Vi ska alltså betala för att folk ska se MMA-fighter och fotbollsmatcher.

Kulturskolepeng.

Och en kulturpeng, också för alla under 18 år. Som de kan använda till vad som helst verkar det som.

Ingenstans ser jag en uträkning om kostnad för alla dessa pengar de tänkt att ge till alla stadens barn och ungdomar.

Ett annat förslag man skulle kunna hitta i Gustav Fridolins debattartiklar är att alla skolor i hela staden ska tvingas prioritera att ta emot en kvot nyanlända.

Var våra barn ska få plats, vi som bor i närheten av skolorna och ska få plats enligt närhetsprincipen är oklart. I innerstaden till exempel är det redan stor skolbrist och skolorna kämpar med att hitta plats till alla barn som bor i området.

Ni ser ju själva.

Ni kan inte rösta på Centern om  ni vill ha borgerlig politik. Eller liberal politik heller. För det finns mycket lite av båda detta i Centerpartiet i Stockholms budgetförslag.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!