Saco och ST skrev under UD-uppropet

Den lista på 267 opolitiska tjänstemän som skrev under uppropet mot SD innehöll fler spännande namn.

Som Sacos ordförande på Regeringskansliet, Jesper Svarén.

Även STs ordförande på Regeringskansliet skrev under, Thomas Jansson.

Regeringskansliet har flera tusen anställda. De flesta har inte skrivit under uppropet. Inte ens på UD.

Men det svärtar ner alla.

Så vem ska dessa vända sig till på sin arbetsplats när deras representanter själva skrivit under?

Man undrar hur de tänkte. Det var viktigare att göra en politisk markering än uppdraget att representera de anställda som är medlemmar?

Politiseringen av våra myndigheter har verkligen gått för långt.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!