Dina skattepengar at work

En liten present från staten till dig som betalar. Skattebetalarna. Ni som går upp varje morgon, trängs i kollektivtrafik bland snuviga stolsgrannar eller sitter i bilkö, som aldrig fuskar och betalar din skatt.

Du tror att den går till sjuka, gamla och barn. Och järnvägar och och polis och försvar. Och allt annat nödvändigt.

Men det går också hit.

För dina skattepengar betalar också den nya myndigheten Jämställdhetsmyndigheten.

Så grattis till er och grattis till mig!

Trevlig helg.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!