SD och högerfrågorna

SVT och Vallokalsundersökningen (VALU) är ofta mest i fokus på valnatten då den ger en bild om hur det kommer gå.

Men detaljerna är mer intressanta tycker jag.

Och inte minst detta val är SDs väljares åsikter intressanta. Som att skatter, företagens villkor och energi/kärnkraft är viktiga frågor för dem. Traditionellt viktiga borgerliga frågor.

Och att andelen företagare är näst högst efter moderaterna.

Som man kan se har just företagarna ökat markant bland SDs väljare. Medan M tappat.

Och plånboksfrågor är viktigast för SD än för andra väljare.

En annan sak är att de vuxit mycket bland invandrare. De har fler väljare idag vars föräldrar i Norden utanför Sverige, som Danmark och Finland. Blandade med föräldrar uppvuxna i Europa är de andra största parti. Större än M. Och fjärde första parti bland folk med föräldrar uppvuxna utanför Europa.

SDs väljare betraktar sig också betydligt mer höger 2018 än de gjorde 2006. Då betraktade sig 42 % höger, i valet nyss 58 %. Bara från förra valet har gruppen gått från 44 % till 58 %. Samtidigt har de som betraktar sig vänster minskat radikalt från förra valet på 17 % till 8 %. Det är fler i C som känner sig vänster än i SD och 1 % fler än L.

M och SD ligger också närmast när det gäller hårdare straff, migration och de har även flyttat sig i Nato-frågan. Av de som vill ha hårdare straff är 24 % M och 23 % SD. Och stramare migration är 28 % M och 32 % SD. Nato-frågan är också intressant. 30 % M och 20 % SD. Bara 14 % av de som säger nej är SD numera.

Sammanfattningsvis har SD tagit flest röster från M, är numera ett parti som har flest företagare och är betydligt mer höger än bara förra valet. Man står närmare M än något parti än många frågor.

Detta visar tydligt att SD kommer tycka mycket av Alliansens politik är bra helt utan att prata men att det enda givna är just att öppna upp samtal. Så kan högern i Sverige regera denna mandatperiod och kommande.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!