Så här förhindrar vi klanröstning

Det står utom allt tvivel efter Uppdrag Gransknings avslöjande att en islamist tillika miljlöpartist (det är där de gör karriär) erbjöd Moderaterna 3 000 röster om man såg till att islamiska föreningar fick en central tomt till en moské. Han lovade att fredagsbönen skulle säga åt folk att rösta på Moderaterna och att folk ofta lyssnar.

Att det finns klanröster har vi som granskar politik vetat länge.

Klanen är viktigare än staten i odemokratiska länder, som alla de länder flyktingarna i Sverige kommer ifrån. Outvecklade och odemokratiska. Det finns ingen stat som fungerar och som inte är korrupt. Alltså förlitar man sig på mindre enheter, som klan.

Dessutom finns det gott om försekomna islamister på maktpositioner i det svenska samhället, de rör sig inom alla de islamiska föreningarna och många av moskéerna. Ibn Rushd är också ett nav.

Det är dags att ta tag i det här i Sverige och det finns några saker vi kan göra.

Förändra folks sätt att leva är svårt, det tar generationer. Klan-tänkandet är en kulturell yttring man inte politiskt så lätt kan komma åt. Men vi kan ändra det som går i politiken som försvårar för klanröster.

  • Uppgradera medborgarskapet
  • Kräv medborgarskap för att få rösta i lokalval
  • Ta bort möjlighet att ta med sig valsedlar in i röstlokalen
  • Ta bort alla valsedlar i vallokalen och flytta till röstbåsen
  • Bort med valmaterial på andra språk än svenska
  • Ta bort bidrag till religiösa samfund
  • Öka granskningen av bidrag till etniska föreningar
  • Ta bort bidrag till valsatsningar för föreningar utan det offentliga ska stå som arrangörer
  • Ta bort rätt till tolk när man gått igenom SFI och bott här 2-3 år

Uppgradera medborgarskapet är det första. Det borde vara ett minimikrav att man kan svenska för att bli medborgare. Man ska klara ett svenskprov som fastställer att man kan ta till sig informationen i tidningar och TV samt från myndigheter och är självgående. Ihop med ett test på svensk historia, statsskick, politiskt system, kultur etc i likhet med de amerikanska. Att man är självförsörjande (lönesubventioner räknas inte) borde vara ett annat grundkrav samt att man är ostraffad. Här borde man dra gränsen vid småbrott, som att köra för fort till exempel. Ett annat krav måste vara att man bott i Sverige i 10 år.

För att kunna ta ett informerat val och inte riskera att utnyttjas av politiker eller klaner bör alla partier komma överens om att man inte producerar valmaterial på andra språk än svenska.

I år har jag till och med sett annonstavlor i tunnelbanan på arabiska och somaliska. Vad är incitamentet för att lära sig svenska? Och hur ska dessa människor kunna göra ett rimligt val på valdagen om de inte förstår svenska utan bara det material som något parti översatt? Hur många lurades av de arabiska och somaliska sosse-lögnerna som spreds digitalt? När ingen svensk kan kolla sanningshalt om man inte kan språken själv.

Det är odemokratiskt och bidrar dessutom till klanröster även om intentionen är god.

Men idag får man rösta i lokala val när man har uppehållstillstånd och bott i kommunen i tre år. Det är inte rimligt. Man borde inte få rösta i något val utan medborgarskap. Uppgradera demokratin och ta bort den möjligheten. Bara medborgare ska få rösta och för att bli medborgare ska det ställas krav på människor.

Den svenska snällismen leder oss i fördärvet, det är en bra sak att ställa krav.

Sedan måste vi ändra vårt sätt att rösta. Ta bort alla valsedlar i lokalerna och möjligheten för folk att ta med valsedlar som är hemskickade. Varje val rapporteras det om folk som kommer med förkryssade valsedlar från framför allt sossarna som de fått av partigängare i värsta fall utanför, annars i nära anslutning eller dagen innan.

Lägg samtliga valsedlar i röstbåsen. Det borde vara enda sättet. Då kommer man åt familjeröstningen, när mannen i familjen bestämmer vad frun ska rösta på. En person i valbåset och valsedlar endast där kommer att minimera risken för det.

Sedan måste skattepengarna hållas i hårdare.

Idag slänger vi pengar på religiösa samfund och etniska föreningar och de lever gott på att skriva bidragsansökningar. Öka granskningen, dra ner bidragen och ta bort dem helt för religiösa samfund. Vi har skiljt stat och kyrka åt, det är inte rimligt att svenskar som gått ur kyrkan ändå tvingas betala för massa religioner.

Och ge inte pengar till olika föreningar för ”demokrati/val-projekt” vid valen. Uppmuntra att öka valdeltagande ska det offentliga göra själva, inte lägga ut det på entreprenad till försekomna aktivister. Det är nästan alltid sossar eller vänsterpartister som driver de föreningarna.

Att sossarna har så enormt stort stöd i utanförskapsområden har inte bara med klan att göra.

Det har allra mest med detta att göra – att de med skattepengar bearbetar dem varje dag året runt år efter år. Via ABF, Hyresgästföreningen och ”civilsamhället” som alltid är föreningar som drivs av vänsteraktivister. Som får pengar av kommunen och alla använder dem till att opinionsbilda för sossar och vänsterpartiet, i andra hand.

Dessutom har sossarna gått från att vara ett parti för den breda medelklassen till att snart uteslutande vara ett parti för pensionärer och för lågutbildade utlandsfödda bidragstagare.

Medan de lågutbildade infödda svenskarna, röstar på SD men lika många med gymnasieexamen, så röstar de utlandsfödda med låg eller ingen utbildning på sossarna av egenintresse – det är de som vill höja bidragen och säkra deras rättigheter att till exempel få bidrag utan motprestation. Och de lovar dem bidrag till föreningarna, lokalt. Då röstar de år efter år på sossarna. Och sossarna har noll incitament att vid makten bryta bidragsberoendet och ställa krav, för att det är en enkel biljett ner i mandat för dem. Integrationen står alltså och stampar. Det är på grund av detta det ser ut som det gör idag. Politisk ovilja att ta tag i pudelns kärna även om det skulle kosta dem röster. Makt korrumperar. Jag säger inte att Alliansen gjorde bra ifrån sig här heller när de regerade men det berodde inte på rädslan att tappa röster utan politisk ovilja på grund av SD, tyvärr.

En Alliansregering måste sluta vara naiva och ge sig på sossarnas utomparlamentariska makt de varje mandatperiod de regerar passar på att utöka och förankra.

Där är merparten av deras makt. Val är det bara vart fjärde år, den makt som sitter utanför demokratins räckhåll via val är tills någon kommer på dem. Och avbryter. De utnämner sina egna överallt de kan, till statliga bolag, styrelser, universitet etc. De ger utredningar till sina egna och sparkar borgerliga. De ger politiska fördelar till LO. Och de ser till att på myndigheter, i kommuner etc ge så mycket bidrag de kan till de föreningar som driver deras gräsrotsopinion och kalla det ”ideella satsningar”. De använder folkbildningspengar för att öka på ABFs makt. Och SIDA ska vi inte prata om, som slänger pengar på sossar och via Forum Syd kanaliserar miljarder varje år till vänsteraktivister i Sverige.

Hela året har olika projekt körts i utanförskapsområden om ”demokrati” inför valet, oftast av sossarna i ABF eller Hyresgästföreningen och med projektpengar från myndigheter och kommuner. Naivt att tro att detta ska tjäna demokratin när pengarna går till att tjäna socialdemokratin. Val efter val.

Jättebra med åtgärder i förorten men det ska inte drivas av sosseföreningar utan av kommunen själva för att garantera att röstskolor och fusk inte förekommer.

Val är viktiga, synd att politiker i kommuner och på myndigheter är så naiva att de inte tror att alla sådana här initiativ kommer att utnyttjas för att få fördelar i valet. 

Nu försöker drevtrumman gå igång och kalla alla oss som kan se verkligheten för vad den är för rasister. Men rasistkortet är trasigt den här valrörelsen. Det funkar inte längre. Jättetråkigt för de som byggt hela sin opinionsbildning på det, som Jonna Sima, Daniel Swedin, Eskilstunakurirens ledarsida etc. Och nu den aspirerande efterträdaren på posten som mest vänsteraktivistiska advokat som Ramberg haft – Sargon de Basso.

Menar partierna, framför allt de borgerliga,  allvar med att man vill komma till rätta med demokratiska underskott måste man ta tag i allt det här. Dels måste man motverka klan- och familjeröstning och dels bryta sossarnas maktstrukturer som bidrar mest till de stora rösttalen i vissa områden, på upp till 80 %.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!