Bara unga, kvinnor eller utländsk bakgrund

Länstyrelsen delar ut bidrag. S k ”Brexitbidrag”.

4 miljoner till bolag som kompensation för Brexit.

Men här tycker Stockholms Länsstyrelse att man ska lägga in mångfalds- och könskvotering.

Så de skriver i infon om ansökan att företag med VD under 30, kvinnor och utländsk bakgrund ”prioriteras”. Dvs föredras.

Dvs de har större värde än ansökningar från bolag med VD över 30, bolag som leda av män eller svenskar.

Man får inte särbehandla. Inte ens positivt. Det är diskriminering. Just här diskriminerar Länsstyrelsen på kön, ålder och etnicitet. Samtidigt.

Att ”uppmuntra” sökanden är inte förbudet men att skriva att man prioriterar är.

Jag har anmält Länstyrelsen i Stockholm till Diskrimineringsombudsmannen.

………………………………..

Uppdatering:

Här är anmälan:

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!