Bistånd till Somalia fördubblades

Sedan 90-talet har Sverige tagit emot ett stort antal somalier i Sverige, idag uppgår de som är födda i Somalia till över 60 000 personer. Men sedan har vi den stora gruppen som är födda i Sverige till somaliska föräldrar. Som i snitt föder betydligt fler barn är det svenska genomsnittet på 2 barn per familj. Så exakt hur många som har bakgrund i Somalia vet jag inte.

Somalier har tredubblats i antal i Sverige bara på 10 år. 

Men tyvärr är denna grupp den som är allra minst integrerad. Fyra av fem somalier har inget jobb och 70 % har bara förgymnasial utbildning .Det är inom den här gruppen man också hittar en stor andel analfabeter av de analfabeter som finns i Sverige.

De senaste åren har 10 000 somalier per år beviljats medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet. Sedan tidigare får folk med PUT som är folkbokförda rösta i lokala val.

Bidragstagare är en av sossarnas huvudsakliga målgrupper. 

Så ett år före valet, knappt, passar den Socialdemokratiska regeringen på att fördubbla biståndet till just Somalia. 

Och i detta ingår förslag på hur ”den somaliska diasporan kan bidra till utvecklingen i Somalia”. Bakom formuleringen finns enligt en anonym fd UD-medarbetare som arbetet med bistånd just ambitioner att kunna knyta dem närmare partiet och därmed få röster.

Det är mot denna bakgrund man ska se de lögner som spridits på somaliska av en socialdemokratisk kandidat, nu före detta kandidat, som avslöjades av Nerikes Allehanda och spreds av mig.

Jag har mycket svårt att detta är det enda exemplet och som jag avslöjade igår har försekomna sossar redan bearbetat just somaliska föreningar för att få deras klanröster. Där det räcker att övertyga en par personer för att få en bunt med röster.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!