Genusvirus i hårddisken hos Skolinspektionen

En Kristdemokrat gjorde mig uppmärksam på hur lång det här genustramset faktiskt gått, och det börjar göra mig rejält orolig.

Staten är på god väg att göra landets alla förskolor till statliga indoktrineringsanstalter för genusläran. 

För myndigheten, vars uppgift bland annat är att inspektera skolor och förskolor och se till att de upprätthåller kvalitet och gör det som ålagts dem, har gjort en studie av förskolor och jämställdhet. Den kan ni läsa här och ni kan även se ett webbseminarium här.  Granskningen gjordes av 36 förskolor, både kommunala och fria.

Det börjar redan i sammanfattningen. 

Synen på förskolebarn som medel för ”framväxten av ett bättre samhälle” är bedrövlig. Barn finns till för sig själva, inte som instrument för vuxna att genomföra politiska idéer. Förskolan finns framför allt för att föräldrarna ska kunna gå till jobbet, framför allt kvinnorna. Det ska vara en trygg, kärleksfull och lärande miljö.

Skolinspekionen är missnöjda för att personalen inte arbetade ”systematiskt utifrån ett genusperspektiv”.

Visserligen fanns inget att anmärka på vad gäller likabehandlingen, att behandla flickor och pojkar på samma likvärdiga sätt. Men se, det räcker inte i den statliga genusuppfostringsanstalt Miljöpartiet och Socialdemokraterna tänker förvandla våra förskolor till. Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli.

Våra barn börjar förskola när de är 12-18 månader. Och då tycker alltså Skolinspektionen, myndigheten som ska säkerställa kvaliteten, att behandla pojkar och flickor lika inte är tillräckligt. Man måste ha indoktrinering, något annat går inte att tolka deras rapport och seminarium.

Särskilt missnöjda var granskarna på Skolinspektionen med ”fri lek”. De tycker inte att man styr den tillräckligt. 

Att fri lek alltså ska vara….fri är inte som kan bekomma en social ingenjör i syfte att utbilda barnen i den rättrogna genusläran. 

Och resten av oss, framför allt vi föräldrar, kallar alltså ”fri lek” helt enkelt för lek. Det barn har som syfte i princip, att använda sin fantasi och leka.

De flesta av oss definierar också jämställdhet som att pojkar och flickor inte ska bedömas på grund av sitt kön och att alla ska behandlas lika och är lika mycket värda.

Att man dessutom lär barnen detta. Men detta räcker absolut inte för Skolinspektionen, som konstaterar att just detta arbete inte finns något att anmärka på. Alla förskolor arbetar bra med likabehandling.

Men att behandla barn lika oavsett kön och lära dem att göra just det räcker alltså inte för Miljöpartiet. Givetvis inte. Socialister har alltid sett skola och förskola inte som en trygghet för barn att vara på när mamma och pappa jobbar utan som statliga uppfostringsanstalter, perfekta att börja forma barnen i den rätta läran. Utanför föräldrarnas kontroll.

Missförstå mig inte. Jag tycker att den person älskar intersektionalitet och normkritik ska få uppfostra sina barn marinerade i genusreligion morgon, middag, kväll. Det är bara det att de ska lämna mina barn utanför. Mina barn ska inte indoktrineras utan de har en alldeles utmärkt uppfostran av mig och min man. Som inkluderar att behandla alla lika och att familjer kan se ut på olika sätt.

För att förstå skillnaderna mellan allt det här har Skolinspektionen varit vänliga nog att ha med ett litet mini-lexikon.

”Genus markerar skillnaden mellan biologiskt kön och och socialt och kulturellt grundat kön”

En mycket bra sammanfattning av allt som är fel med att blanda in genus på ett ställe där våra bebisar och små barn ska vara när vi jobbar. 

Skolan har sedan tidigare uppdrag att ”motverka traditonella könsroller”. Vilket jag också motsätter mig eftersom ordet ”motverka” är en aktiv handling.

Det borde istället stå ”förhålla sig neutral till traditionella könsroller”, det vill säga varken uppmana eller motverka. Kalla mig traditionell men jag tycker att skolan ska handla om kunskap och trygghet, inte stöpa barn i en av staten godkänd mall. I ordet motverka finns nämligen paradoxalt att man i sin vilja att inte trycka in formbara barn i klassiska könsroller, något jag också är emot, istället trycker in dem i en anti-könsrollsform. Två fel blir inte ett rätt.

När det enda rätta är att låta folk välja hur de vill vara själva. Och vill man leka traditionella könsroller, eller som vuxen ha en sådan, ska det vara lika okej som att välja att kalla sig ickebinär pansexuell och leva i polyamorösa förhållanden i ett kollektiv i Dalarna, där alla är veganer och är självförsörjande så ingen jobbar utan man byter saker och tjänster med varandra. 

Men det är också så att föräldrar faktiskt bestämmer hur ens barn ska leva när de växer upp. Vissa är djupt troende kristna eller muslimer med allt vad det innebär av regler och förbud, andra är otroligt fokuserade på just normkritik och att leva alternativt. Medan vissa bara vill leva ett vanligt Svensson-liv och funderar inte så mycket på vem som lagar bilen och vem som lagar maten utan man gör bara saker, för att få livet att fungera och man är nöjd med det.

Men inte bara Skolinspektionen är fullkomligt styrd av genusteorier. Även den viktigaste myndigheten inom skolan, Skolverket, har beklagligt nog gått mycket långt.

Tyvärr har den socialistiska regeringens enorma fokus på statlig uppfostran resulterat i att även Skolverket ändrat i läroplanen för förskolan, den alla förskolor styrs av. Ett viktigt dokument.

Nu ska förskolorna aktivt motverka inte bara könsroller utan könsstereotypa uppfattningar (!).

Slutsatsen Skolinspektionen drar är att alla förskolor de granskat jobbar med likabehandling och tänker på att inte typecasta barnen efter kön utan utgå från individerna. Det låter ju kanon. Som förälder själv hade jag varit jättenöjd och hade förväntat mig att Skolinspektionen också varit det.

Men nej. 

Det räcker nämligen inte om man har som mål att uppfostra små barn till rättläriga i genus, alltså är Skolinspektionens lösning hör och häpna att man ska styra de fria valen och den så kallade ”fria leken”, som för alla andra utom sociala ingenjörer alltså är lek. Helt vanlig lek faktiskt, när barn går loss i fantasin.

Men om människor, även små människor, får välja själv väljer de ju inte som politiken bestämt. Och då kan man inte uppfostra dem. Alltså måste förskolan aktivt gå in och styra även leken för 1-5 åringarna, för det är dessa barn som går på förskola.

Personalen på förskolorna prioriterar att barnen leker själva, att de får välja. Detta slår Skolinspektionen ner på.

”Forskningen konstaterar vidare att det tycks finnas en rädsla för att om vuxna styr innebär det att barnen blir mindre delaktiga”.

En rätt genialiskt slutsats ändå eftersom det är ömsesidigt uteslutande. Antingen får barnen bestämma hur de vill leka eller så får de inte det. Ju mer vuxna bestämmer desto mindre får barnen bestämma.

Sedan passar inspektionen på att ankra åsikten att man måste styra barnens lek i socioekonomin, för att detta särskilt skulle gynna resurssvaga barn. Alla barns lek ska alltså styras för att vissa, framför allt de utan pengar, inte lever som staten vill och har de värderingarna.

Den forskning de hänvisar till är bland annat den så kallade ”genusvetenskapen”. Som borde heta ”genuskunskap” för någon vetenskap är det inte. 

Klara Dolk är till exempel en sådan, som figurerar bland Skolinspektionens referenser till forskning. I rapporten konstateras att förskolepersonalen inte har ett tillräckligt strukturellt perspektiv.

Dolk har jag ett särskilt ont öga till eftersom hon höll en föreläsning för mina barns förskolepedagagoer för några år sedan och vips, dök det upp intersektionalitet i läroplanen för deras förskola. Intersektionalitet är kortfattat en sociologisk teori (inte fakta) om att alla människor föds med in i en maktordning som består hela livet och som resulterar i olika grader av förutbestämda nackdelar, främst diskriminering (vita män är undantaget för de är alltid vinnare). Vilket i så fall betyder att mina så kallade vita barn automatiskt har mer makt en den kinesiska kille, son till två forskare på Karolinska Institutet i närheten, bara för att han är asiat och de inte är det.

Jag mailade dem direkt. Och deras chef. Och stadsdelsförvaltningen. Det slutade med att de drog tillbaka det och bad mig som förälder om ursäkt. 

1-0 Rebecca – genuskunskapen.

Ser jag Dolk eller hennes kollegors teorier härja på mina barns skola kommer jag göra samma sak.

Miljöpartiet har också fått Skolverket att ändra i läroplanen för förskolan, detta skrevs i våras. Att könsstereotypa uppfattningar ska hindras, genom att som ni ser nedan, lägga sig i den fria leken och styra den. Detta innebär att alla förskolor nu är ålagda att kontrollera barnens lek och styra in den på ”lämpliga faktorer”.

Your skattepengar at work.

En genusverkstad med bebisar och småbarn.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!