Arbetsdomstolen dömer att muslimer får diskriminera pga kön

Vi har en allt växande rättighetsindustri i Sverige, som framför allt består av olika skattefinansierade ”antidiskrimineringsbyråer” vars enda uppgift är att hitta folk som kan anmäla upplevda oförätter till Diskrimineringsombudsmannen.

En sådan anmälan till DO gäller en 24-årig kvinnlig muslim som sökte jobb som kontakttolk på Semantix kontor i Uppsala. Hon har hijab men det är inget problem för bolaget.

När hon på intervjun träffade cheferna vägrade hon att ta den manlige chefen i hand, och hänvisade till islam. Chefen blev med rätta kränkt och avbröt intervjun med hänvisning till att kan man inte hälsa på manliga kollegor och chefer, och även kunder, med handslag kan man inte jobba där. Tolkar ska vara neutrala, att inte hälsa i Sverige anses som djupt oförskämt och kan få motparten att tro att man inte är neutral i sin tolkning.

Kvinnan nöjde sig inte med att acceptera att hennes religiösa val får konsekvenser utan anmälde till DO. 

Och hör och häpna, Arbetsdomstolen gick på hennes linje. 

Företag får inte neka att anställa, inte ens avbryta en intervju, för att den sökande vägrar ta i hand på grund av religion. Att personen som blir diskriminerad i hälsningen på grund av kön blir kränkt är mindre viktigt, anser domstolen. Istället ska man acceptera det som kollega och företag.

I domen citeras det medeltida religiösa påbudet få muslimer ens lever efter.

Detta kommer leda till flera saker men framför allt en: färre företag kommer att kalla muslimer ens till intervju.

För man kan inte acceptera att halva bolaget kränks för att en person vägrar hälsa, tappa kunder etc. Och man kan uppenbarligen inte chansa och kalla en person med muslimsk bakgrund till intervju för man inte ens avbryta intervjun utan att bli stämd.

Totalt kontraproduktivt men det tänkte väl inte den här tjejen på i sin iver att stämma någon.

Att ta i hand är en mycket viktig del i den svenska kulturen och att bli accepterad. Men det har domstolen varken kännedom om eller tar någon notis om. Beklagligt tycker jag, när den tar så mycket hänsyn till kvinnans kultur och seder.

Bolagets policy handlar i gengäld om att behandla båda könen likvärdigt, vilket är lagstadgat dessutom genom jämställdhetsplaner och annat. Och det är självklart att man ska behandla varandra lika på en arbetsplats oavsett vilket kön man har.

Men detta tycker alltså AD är underordnat hennes religiösa rättighet att vägra att hälsa på män. Trots att skyddet gäller muslimer och inte den lilla minoritet av muslimer som vägrar röra motsatt kön. För de är de extrema, de allra flesta muslimer i Sverige lever inte så.

AD-domen lär innebära att det är fritt fram för alla muslimer att kräva särbehandling på sina arbetsplatser när det kommer till att vägra hälsa på motsatt kön. En otroligt beklaglig utveckling, när det istället borde handla om att religion är något man utövar privat och vill man inte det får man hitta ett jobb där det accepteras.

För en halv intervju tvingas nu företaget betala 40 000 kronor i skadestånd plus rättegångskostnader på 36 000.

Domstolar dömer efter lagar som politiker skriver. Dags att uppdatera lagarna tycker jag så att domstolarna inte kan i domslut föredra diskriminering på grund av kön före religion.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!