Småpåve i Visby domkyrka

Igår hände det mest bisarra, och jag missade det. För att jag förberedde en debatt om identitetspolitik mot Feministiskt Initiativ för GAPF jag skulle ha klockan 15. Thomas Gür testade igår att göra som förra året – säga att han skulle stå utanför domkyrkan vid en viss tid. Alla som ville kunde komma förbi. Uppskattningsvis 100 personer gjorde det.

Detta är alltså en privatperson som spontant pratar i det offentliga rummet.

Det är inte parti eller organisation som ordnar torgmöte och eftersom vi ännu inte är en diktatur krävs inget tillstånd för privatpersoner att utnyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet i det offentliga. 

Men kl.14.30 när han nästan var klar började kyrkans klockor att ringa. Först trodde folk givetvis att det något som hände i kyrkan, som en vigsel, gravsättning eller liknande. Men sedan upphörde det inte. Och det framgick att domprosten Mats Hermansson bestämt sig för att på helt eget bevåg förstöra mötet genom att ringa ”fara och färde”. Han kom också ut från kyrkan för att personligen ingripa mot mötet. Han påstod att det var ”hotfullt” (ett gäng tysta Almedalsbesökare lyssnar på en medelålders man prata integrationsåtgärder med normal samtalston) och ”hade ringt polisen”.

Det finns flera filmer på Hermansson online som bevisar vad han säger.

Men Mats Hermansson har en lång historia av bråk, vänsteraktivism och ett förakt mot yttrandefriheten. 

Svenska Kyrkans problem personifierat.

2012 påstod han att en annan präst var kvinnoprästmotståndare, för att misskreditera personen.

Samma år utreddes det om Hermansson ljugit i media om en affär om återbetalning av en kyrkoantikvarisk ersättning.

2014 fattade Visby stift, där Hermansson sitter, beslutet att återanställa en präst som fått sparken och lämnat in prästkragen för att han hade pressat till sig sex med unga flickor i församlingen.

2015 fick han tillbaka jobbet men många protesterade, såklart. Så erbjudandet drogs sedermera tillbaka och prästen fick sluta. Igen. Hermansson ändrade sig först efter kritik. Hans initiala åsikt var att prästen skulle få jobbet tillbaka trots att han pressat småflickor till sex, och haft sex i kyrkan.

Prästen fick sedan inte komma tillbaka men eftersom Svenska Kyrkan inte är en rimlig vare sig arbetsgivare eller något annat så fick såklart prästen ett annat jobb. Att jobba med unga flickor. 

Visby stift tappade flest medlemmar i landet det året. 

Efter en granskning av Visby stift och Hermansson av frilansjournalisten Sofia Lilly Jönsson 2015 inledde Mats Hermansson en förtalskampanj mot journalisten, i syfte att både tysta henne och skrämma andra journalister från att granska hans verksamhet. Ett reportage i tidningen Dagen fälldes av PON efter att Hermansson anmält. Sedan drog han igång förtalskampanjen, som Visby stift sedan vägrade att pröva. 

Granskningen skedde 2015 men i början av 2017 drog bråket igång igen. För att Dagen fälldes för en artikel som då visade sig vara sann. Hermansson hade alltså fel.

2016 anmäldes han till domkapitlet för att han raderat en rapport som dålig arbetsmiljö.

Men Hermansson har inga problem med att blanda ihop domkyrkan med politik eller upplåta lokaler och även personal till politik. Om det är rätt sorts politik. 

I oktober 2016 gjorde han just det.

I ett arrangemang ordnat av Vänsterpartiet och Feministisikt Initiativ. Inga andra partier var välkomna. Bokstavligt. 

Hermansson blev hotad och han polisanmälde, sedan sa han att Fi kunde ”överlåta polistillståndet” på domkyrkan.  

Men vanliga medborgare, med andra åsikter än V och Fi, var alltså inte välkomna att under den grundlagsskyddade yttrandefriheten spontant samlas utanför domkyrkan. Och då nöjde han sig inte med att gå ut och prata utan försökte alltså aktivt överrösta mötet genom att ringa i sina klockor så mycket han orkade.

Den gode Hermansson är dock inte bara fullkomligt respektlös gentemot grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Han struntar i tystnadsplikten också. Och ljuger när det passar hans syften.

Det kan man läsa i yttrande  till diarienr  17/D84/3313 till Domkapitlet i Stockholms stift, där Hermansson citeras från P4 Gotland och där han erkänner att han ljugit i en berättelse han publicerat på Facebook den 5 januari 2017. Som sedan renderade en anmälan för brott mot tystnadsplikten. Hans försvar var alltså att han inte alls brutit mot den eftersom han hittade på. 

Men det är fler som tycker Hermansson missköter sig. Hans chef till exempel.

Och den 20 december 2017 fälldes Hermansson för att vara illojal mot biskopen. I visitationsprotokollen står det att demokratin i kyrkorådet var satt ur spel och för brister i ledarskap och kommunikation.

Den gode Hermansson ogillar tydligen inte bara yttrandefrihet utan även demokrati. 

Att få en skriftlig erinran för brist i lojalitet mot biskopen är otroligt ovanligt. 

Men Hermansson har haft direktkontakt med ärkebiskop Anke Jackelén, varför vill hon inte svara på.

Så Mats Hermansson har en historia att återkommande uppvisa en förbluffande brist på respekt för yttrandefriheten och har försökt att tysta journalister tidigare genom misskreditering, anmälningar och förtal. Igår är bara ytterligare ett exempel på det när han medelst kyrkklockor tog sig friheten att förstöra en annan människas rätt att i det offentliga rummet framföra sina åsikter.

Han brister även i respekt mot demokratin i kyrkorådet enligt visitationsprotokoll från biskopen och han fick sedan en skriftlig varning för brist i lojalitet.

Han tyckte att en präst som pressat unga flickor i församlingen att ligga med honom, även inne i själva kyrkan, skulle få tillbaka sitt jobb. Han har anmälts för brott mot tystnadsplikten och sedan försvarat sig med att han ljugit istället. Han har arrangerat politiska manifestationer med Fi och V där inga andra partier ens fick delta även om de skulle vilja.

Hans stift tappar flest medlemmar i hela Sverige.

Men 2014 tyckte Svenska kyrkan att han var så bra att han var en av de nominerade för biskop i Lund.

Antar att i Svenska kyrkan är allt detta snarare en merit.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!