Svanen flyger inte


Jag har fått tillgång till en rapport som inte ligger online men som jag kommer kunna citera här. Om den statliga miljömärkningen Svanen.

Svanen är ett 100 % statligt ägt företag men trots detta saknas i praktiken utomstående styrning och granskning. Miljömärkning i Sverige AB är det statliga bolaget som i sin tur kontrollerar EU ecolabel och den Nordiska svanen.

Bolaget ligger under Finansdepartementet. Nämnden som är med och styr Svanen har dessutom med två opinionsbildare – Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen. Vad de nu har att göra i ett statligt bolag kan man undra.

I vintras avgick Naturvårdsverkets representant, vilket är statens centrala miljömyndighet. Så nu finns ingen styrning eller insyn därifrån. 

Om staten nu ska äga en miljömärkning kan man tycka att staten borde ta fram kriterierna. Men det gör alltså Svanen själva, och på Svanen jobbar ju folk i huvudsak som har engagemang för miljö. Det säger sig självt, annars söker du inte jobb på en miljömärkning.

Ett annat problem är mätningen. Svanens effektivitet mäts enbart på nyckeltalen total intäkt och antal licenser. Inte miljönytta. Med andra ord, statens företag är till för att tjäna pengar. Punkt. Varför ska vi då ha en miljömärkning alls? Då konkurrerar den ju bara med andra märkningar. Man gör vinst men eftersom den “går tillbaka” till bolaget Svanen påstår man att den är utan vinstintresse och kan spenderas på löneförhöjningar och förmåner för anställda istället. Som exempel.

Att Svanen valt att sköta såväl utveckling av kriterier som licensiering och kontroll själva innebär att det ett incitament att formulera kraven så att licensintäkterna.

Som det här med biltvättar. 

Återigen, glöm inte att Svanen är statens miljömärkning, utan vinstintresse. Det faller inom statens intressen för såväl miljö som konsumentvägledning. Inget annat.

2013 skröt Svanen om att så många biltvättar var Svanenmärkta. Nu är själva miljönyttan ATT tvätta bilen på en biltvätt istället för hemma. Skillnaden mellan miljömärkt biltvätt och en som inte är det på en mack är marginell. Den stora miljönyttan kommer av att tvätta på en mack så att tungmetaller etc fångas upp i avloppet istället för att rinna ner i till exempel naturen.

Men när branschen lanserade en egen certifiering av biltvätt, för att få folk att just åka till macken, gick Svanens VD till attack och kallade det greenwash. Han var inte glad. Trots att branschen gör ett seriöst försök att få folk med bil att låta bli hemmatvätten.

För Svanens VD vill att konsumenterna väljer Svanen specifikt. Så att Svanen får licensintäkter. Det är inte billigt att licensiera sig med statens märkning

Branschföreningen Svensk Bensinhandel beställde en konsultrapport som visade följande. Den ska ligga här online men av någon anledning fungerar just nu inte deras länk men jag inkluderar den ändå.

“Om hälften av biltvättarna sker utan rening genererar det uppskattningsvis 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller medan den andra hälften som sker i kontrollerade tvätthallar torde generera 3 ton olja och 100 kg tungmetall som vår vidare till reningsverken. Däremot finns en rimlig förbättringspotential för de tvätthallar som fortfarande saknar reningsverk och bara har exempelvis en enkel slambrunn.”

Baserat på rapporten beslutade sig Svenskt Bensinhandel att skapa en enklare certifiering, Hållbar biltvätt, med ändamålet att skapa ett större utbud av bra tvättanläggningar med en garanterad nivå på utsläppen.

Men detta protesterade alltså statliga Svanen emot. 

Detta ringar in problemet när staten ska vara aktör på en marknad utan att man då även styr statligt. Jag kan se en poäng i en statlig märkning men då borde den för det första vara billig för företagen att använda, för att staten inte har vinstintresse. För det andra borde staten inte få motverka bra initiativ av någon slags konkurrensskäl utan istället låta bli att opinionsbilda för den egna märkningen utan för den stora frågan – att man väljer produkter som jobbar medvetet för miljön. Och för det tredje borde inte andra privata märkningar, styrda av lobbyister som Naturskyddsföreningen och deras Bra Miljöval, få ha något tillträde alls till statens märkning och inte som idag sitta i nämnden.

Men eftersom Svanen visserligen inte har aktieägare som vill ha vinst men däremot att överskott som görs faller Svanen själva till godo som företag, så man kan visst säga att vinstintresse finns. Att det faktiskt dominerar eftersom de inte mäts på annat än antal sålda licenser.

Så incitamenten att fokusera på all utveckling mot bättre val för miljön är underordnade incitamenten att sälja många licenser, varför VD:s protester mot bensinhandels initiativ att få folk till biltvättarna, blir helt logiskt. Även om det är en vurpa.

Svanen flyger inte faktiskt.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

0 kommentarer till Svanen flyger inte

 1. Jag har investerat en inte oansenlig del av mina besparingar genom åren i ny
  teknik för renare energi, rening av dricksvatten, företag som tillverkar
  pantautomater m.m.

  Det har jag inte gjort av godhet utan för att jag tror att det på lång sikt
  kommer att bli mycket bra investeringar.

  Certifieringsorganisationerna, du nämner en av dem, påminner mest om en maffia!

 2. Har för mig att det från början var ett Nordiskt projekt, men att miljöförbundet dömde ut det , de såg det redan då som ett pengaprojekt = inte trovärdigt.

 3. Klart man stöder Svanen, så från och med nu blir det biltvätt hemma. Vill ju inte gå emot Svanens vd som ju är den som borde veta allt om anläggningsbiltvättens vedemödor kontra hembiltvätt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap