Kata(s)trof – en analys av sossarnas kris

Nu har detaljerna i SCB-mätningen kommit, den mätning som kallas PSU (partisympatiundersökningen). Och det var otroligt intressant läsning.

Jag har hittat de viktigaste godbitarna.

Vi kan börja med ålder och den trenden man såg i valet 2014 fortsätter. Sossarna får färre och färre yngre väljare. Istället blir det för varje år som går äldre och äldre som utgör deras kärna.

I den allra yngsta gruppen, det vill säga förstagångsväljarna, valde 29 % sossarna innan valet 2014. Idag är siffran katastrofala 17,8 %. I gruppen kvinnor var respondenterna under 200 stycken och därför inte mätbara för SCB.

Kollar man i en större grupp, det vill säga 18 – 29 år, är det ännu sämre. 17,5 % skulle rösta på S idag, de har sedan maj 2014 tappat från 28,4 %.

Istället är det i gruppen pensionärer sossarna dominerar.

Bland kvinnor över 75 år har de över 50 %. Men vad hjälper det när gruppen krymper av helt naturliga skäl för varje år och de som idag kan rösta i valet kanske inte lever för att rösta i nästa ens?

I gruppen män över 75 år har sossarna 47 %.

Om man går vidare på geografi kan man se att i det gamla fästet Göteborg, där sossarna regerat 24 år nonstop, har de nu bara 20 %, de har tappat en tredjedel av väljarna sedan innan valet 2014. 

I Stockholm ser det inte heller muntert ut. De hade 25,5 % innan valet 2014 och ligger nu på strax över 21 %.

Ju högre upp i Sverige du kommer desto bättre går det för S. I mellersta och övre Norrland har de sitt starkaste fäste men även där har de tappat. Från nästan 49 % till 42,5 % idag.

Även i Norrland, precis som i bland pensionärer, är det kvinnor i Norrland som nu är sossarnas starkaste väljarbas. Hela 53 % skulle rösta på sossarna medan 40,2 % av männen.

Vad händer i Skåne då?

Sossarnas väljare flyr till SD. Bland männen hade S 41 % innan valet 2014, idag är siffran 29 %. Samtidigt har SD nästan fördubblat sig från 11,2 % till 21,7 %.

Vad gäller SD är för övrigt nidbilden att det är arbetslösa infödda svenska män i Norrland som utgör deras kärnväljare. Den bilden är borta. Störst väljarkår har SD i Småland, där männen till nästan 29 % väljer SD idag. Jag återkommer lite senare till hur SD-väljaren idag ser ut, som referenspunkt till hur de utmålats av framför allt vänstern.

En anna fascinerande sak är att SD växer radikalt bland de utrikes födda. Inte att förväxla med utländsk bakgrund, som även inkluderar de födda i Sverige till utlandsfödda föräldrar. Bland de som själva kommit hit som invandrare av olika slag, där flyktinginvandrare än den absolut största gruppen, har idag SD 11,3 %. De valde bara till 1,8 % SD i maj 2014.

Sossarna har traditionellt haft mycket röster i både gruppen utrikes födda och utländsk bakgrund. Men det sjunker också, från nästan 48 % till 41 %. Men fortfarande är det fler utrikes födda som skulle rösta på S, både män och kvinnor, än bland de inrikes födda. Här är alltså en annan stor väljarbas för sossarna, även om den liksom övriga sjunker.

Gruppen barnfamiljer är en av de mest attraktiva väljargrupperna för alla partier och sossarna har verkligen försökt flörta med dem i vår, genom en rad valfläsk. Som de traditionellt gör när de sitter vid makten och det är val. När Göran Persson styrde var det till exempel maxtaxan som var ett vallöfte. Den här gången passade de på att höja barnbidraget för att locka denna stora och betydelsefulla grupp till sossarna.

Det fungerade inte. De hade 27,5 % innan valet 2014, idag får de bara 20,6 % trots att SCB mätte efter att de annonserade höjt barnbidrag och hela regeringen var och knackade dörr för att dela ut valfläsket personligen.

Sett till inkomst så dominerar sossarnas väljare idag i gruppen som tjänar 21 – 40 % (den näst lägsta percilen av inkomstnivåerna). Nästan 40 % skulle röstat på S om det vore val idag.

Kollar man istället bland de högsta inkomsterna finns en annan intressant rörelse – till SD. Innan valet 2014 skulle bara 4,7 % rösta på SD medan idag är siffran nästan tre gånger så stor. Nästan 12 % av de med högst inkomster skulle valt SD idag. Sossarna har gått från en för dem låg nivå – 27,5 % till en katastrofal på drygt 20 %.

Inkomst och utbildning hänger ihop och sin allra starkaste väljargrupp har sossarna just bland de med låg utbildning. Ju kortare utbildning, desto högre siffror för sossarna. Bland de som bara har förgymnasial utbildning – för utlandsfödda kan detta lika gärna vara 2 år som 9 år för allt räknas i samma grupp medan det i Sverige betyder 9 år för de allra flesta – skulle 40 % rösta på S om det vore val idag. Här har SD traditionellt varit starka och har ökat ytterligare, till 19,1 %. Apropå fördomen om den genomsnittlige SD-väljaren som finns. Intressant nog skulle nästan lika många i gruppen rösta på Moderaterna.

I den mest utbildade gruppen har S faktiskt inte tappat alls. Däremot kan man se att Moderaterna tappat ett par procentenheter och SD ökat från 1,7% till hela 6 %

Fortfarande har sossarna flest väljare bland hyresrättsboende men även här sjunker de, från 43 % till 35 %. Men för SD har plötsligt villaägarna blivit större än hyresgästerna. Precis som för sossarna har de lägst andel väljare i bostadsrätt.

Bland de sysselsatta är Moderaterna största parti, medan sossarna lockar 24 %. Men 40 % av de icke sysselsatta. Inom SD är det hela 3 procentenheter fler bland de sysselsatta som väljer dem än bland de icke sysselsatta.

Bland de som är sysselsatta har sossarna alltid haft en stor bas bland offentliganställda kvinnor. Men här har de tappat 25 % av väljarna sedan valet, från 41,2 % till under 30 %. Medan SD formligen har exploderat, från 2,6 % till 10,5 %.

Bland företagarna skulle nästan 40 % rösta på Moderaterna om det vore val idag medan bara 14,8 % på S. Men 20,2 % av företagarna skulle välja SD.

Ser man på sektorer ökar Moderaterna i gruppen statligt anställda, liksom SD medan S minskar. I traditionellt starka S-gruppen kommunalt anställda (inkl landsting) backar sossarna från 41,2 % till 30,8 % medan SD ökar från 3,5 % till 13 %. I gruppen privatanställda arbetare är nu S och SD nästan jämnstora, med 26,4 % för S och 25,5 % för SD. Moderaterna ligger inte långt efter med 22 %.

Innan valet 2014 hade SD bara 11 % av de privatanställda arbetarna. Moderaterna hade 17,4 %.

Och det för oss osökt in på den sista gruppen – LO-anslutna.

Här har det hänt grejer sedan valet. Om det vore val idag skulle bara 38,5 % av samtliga LO-anslutna rösta på sossarna. Medan 25 % skulle rösta SD. Tredje största parti är Moderaterna med nästan 14 %, de ökar från 9,4 %. Moderaterna har alltså ökat 45 % inom LO-kollektivet. Medan sossarna tappat 32 % av sina väljare.

Inom manliga LO skiljer det nu bara 10 %-enheter mellan S och SD. Man kan se att SD, som fick 13,7 % i SCB i maj 2014 mer än fördubblat sin väljarbas inom just manliga LO.

Manliga LO har tappat 30,8 % av sina väljare. Medan kvinnliga LO tappat 34 %.

Slutsatsen för sossarna i ett enda ord: katastrof.

Ska man sammanfatta hur sossarnas väljare idag ser ut är det följande bild:

En pensionär i Norrland över 75 år, där kvinnor dominerar.

Eller en utrikes född person som inte är sysselsatt, bor i hyresrätt med förgymnasial utbildning och inkomstmässigt ligger i  percilen 20-40 % med barn under 18 år hemma (även om i gruppen kvinnor så är gruppen utan barn under 18 större). Det vill säga, bidragstagande invandrande barnfamiljer med de lägsta utbildningsnivåerna.

Hur ser då SDs väljare ut idag?

Nidbilden som fortfarande dominerar, som bygger på hur väljarna faktiskt såg ut i majoritet när de kom in i riksdagen 2010, är en arbetslös ung man i hyresrätt med låg utbildning som bor på landet, framför allt i Skåne och Norrlands inland. Man kan riktigt se framför sig en person i foppatofflor och träningsbrallor som röker under fläkten i en tragisk småstad utan hopp, där kvinnorna dragit och männen blev kvar när den lokala industrin la ner.

Idag är det fler SD-väljare i villa än i hyresrätt. Fler sysselsatta än arbetslösa och de jobbar till största del i arbetaryrken, kommunalt anställda för kvinnor och män i privat sektor. De bor i Småland och Skåne och även om det bland männen fortfarande är fler som är ogifta än gifta är det bland kvinnor lika många. Bland kvinnor med utländsk bakgrund röstar idag fler på SD än bland de som inte har det. 11 % av de utrikes födda röstar på SD mot 15,2 % av de med svensk bakgrund. Flest väljare har SD bland 18-29 år och i gruppen 50-64 år. Fler har barn bland väljarna än som inte har det, framför allt för männen. Och deras största väljargrupp finns i inkomsterna 60-80 %. Idag är grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning lika stora men de växer mycket bland högutbildade, där de haft 3 % innan valet 2014 och nu ligger på nästan 10 %.

Men den största skrällen i PSU:n måste trots allt vara att sossarna fullständigt tappat bland LO-medlemmarna, framför allt kvinnorna.

Kommunal, LO:s största förbund med 500 000 medlemmar och de flesta kvinnor, har som mål att 50 % ska rösta på S i valet. Det vill säga 250 000. De ska nog vara glada om ens 175 000 röstar på S för kvinnor i kommunal sektor har idag drygt till 33 % S som favoritparti.

Inte ens 40 % av de LO-anslutna skulle idag rösta på S, trots detta ger alltså LO  bort tiotals miljoner kronor av medlemmarnas pengar i kontanta stöd till sossarna varje år och bedriver varje val valrörelse för sossarna.

Så här ser LO:s medlemsutveckling ut. 

Så sent som år 2000 hade de över 2 miljoner medlemmar. Ofattbart idag.

Undrar när medlemmarna har fått nog och kräver att LO slutar med att ge bort deras pengar till ett parti inte ens 40 % röstar på?

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!