Fairtrade – indoktrinering av barn på schemat

Det bästa är om man börjar med den politiska indoktrineringen tidigt, så jobbar till exempel alla kommunistländer. Och arbetarrörelsen är inget undantag.

Faritrade ägs som bekant till 50 % av LO och till 50 % av Svenska Kyrkan. Ändå kallar de sig ”oberoende märkning”. De är långt ifrån oberoende och de ”rättvisa” arbetsvillkor de saluför är de av LO definierade rättvisa.

I materialet för högstadiet kan vi hitta påståenden som ”Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor”. 

Men bästa sättet att lyfta folk ur fattigdom är inte att dopa marknaden genom att ge odlare fasta priser för sina varor på en fungerande marknad. Många studier, bland annat på Harvard, visar att Fairtrade som bäst inte gör någon skillnad, som värst förvärrar saker. För de bönder som inte är inte i systemet, de fattigaste som inte har råd att vara med, får ännu sämre betalt när Fairtrade-produkter säljs på en marknad där priset sjunkit för att utbudet är stort. Frihandel och ekonomisk frihet är det bästa sättet att lyfta alla människor ut ur fattigdom.

Men Fairtrade är inte bara en märkning, det är opinionsbildning för LO.

Först beskriver man allt som enligt LO är bra med Fairtrade, sedan är första frågan till 13-åringarna ”Hur skulle du förklara för någon vad som är bra med Fnittrade?”

”Tack vare Faitrade har även sjukhuset och skolan kunnat bli bättre”

En av de källor som används genomgående är ILO, som är fackföreningsrörelsen internationell, där LO även är medlemmar. Men det står ingenstans. Precis som det inte står på en enda rad i något skolmaterial att Fairtrade ägs av LO och Svenska kyrkan.

Ett annat påstående i materialet till 13-åringarna är ”det kan däremot vara svårt att entydigt säga att världen blir ”bättre” till exempel ökar klyftorna mellan fattiga och rika och hungern ökar istället för att minska”.

Givetvis är det ett problem för en organisation som lever på att utmåla världen som jättefattig att världsfattigdomen har halverats på 20 år, vilket den gjorde för flera år sedan. Och att barnadödligheten sjunker, att aldrig har så många barn som nu gått i skolan och så vidare. Man minskar sin egen betydelse. Så detta ignorerar Faitrade att berätta för högstadieeleverna utan väljer istället att svartmåla.

I lärarhandledningen står också att unga som man fått engagerade i ”hållbar utveckling” i högre grad vill förändra något i världen. Med andra ord, de elever LO genom Faitrade når tror att världen ser ut som LO målat ut den och engagerar sig därför för deras sak. Mission completed.

”…..skillnader i resursrikedom och makt skapar en ojämn balans mellan rika och fattiga länder samt belyser den ojämna konsumtionen av gemensamma resurser”

Vänsterns mantra – mängder resurser är konstant. En enda kaka. När sanningen är att kakan växer hela tiden. Och världsbilden är att fattiga länder beror på att de länder fått mindre. När sanningen är att demokrati är första förutsättningen för att lyfta folk ur fattigdom. Ekonomisk liberalisering, frihandel och företagande är de andra komponenterna. Fria människor skapar nya företag som skapar nya jobb och innovationer och bidrar till att lyfta samhällen och hela länder ur fattigdom.

Men i LO:s värld är allt en fråga om fördelning eftersom det bara finns X antal resurser i världen och då flyttar man dessa resurser från A till B och hepp, är problemet löst.  

Det är detta de vill lära våra barn i skolan.

Att Fairtrade är oberoende upprepas lite varstans i materialet. De vill bara göra livet bättre för alla.

Sedan vill de lära barnen att anledningen till att olika varor har olika pris, att det priset varierar över tid upp och ner och att olika företag får olika betalt för samma vara bara beror på ”hård prispress”. När verkligheten är att marknaden ställer produkter mot varandra och de bästa är de som av konsumenter anses vara värda mest. Och att tillgång och efterfrågan styr priset. På alla marknaden, även bananer och kaffe.

Enligt LO och Fairtrade är också enda sättet att garantera att folk får betalt för sitt arbete är Fairtrade. Om man inte får lön för sitt arbete är man en slav. Hyfsat fräckt att insinuera att alla andra producenter inte betalar sina anställda.

Materialet är också fullt med ogrundade påståenden om fattigdom. Det finns inga belägg för att Fairtrade motverkar fattigdom på sikt, faktum är att en rad seriösa studier på toppuniversitet visar precis tvärtom. Återigen, för att man manipulerar fungerande marknader och dessutom skapar insider – outsider där de odlare som inte är Fairtrade missgynnas.

De försöker lura barnen att göra frågan om Fairtrade är valet mellan att barn går i skolan eller inte går i skolan. För att det givetvis är en sak en elev som bor hemma och är barn kan relatera till. Ett fult sätt att manipulera en komplicerad fråga. Förenklingen blir också en fråga om arbetstagare kontra onda företag – LO:s favoritspel.

I gymnasiematerialet är det lika illa. 

Där hänvisar de också till mycket vänstervinklade filmer om bananer. 

I en övning där 16-åringarna ska lägga olika värdeord i en diamant illustreras det, givetvis, med fackliga rättigheter överst. På platsen för de viktigaste frågorna.

Kollar man på en övning ord där elever ska rangordna och motivera finns inte en företag eller frihandel med som alternativ.

En övning om dilemman låter bland annat så här som alternativ:

”Johanna misstänker att dessa partier bananer som köpts från områden där det går att pressa priserna för enskilda odlare”

”Bli medlem i en rättvis handel-organisation och börja köp bananer från kooperativen till högre inköpspriser även om vinsten inte blir lika hög som för vanliga bananer så är det en bättre affär i längden”

”Barnen får gå i skolan men det är främst för att ägaren är medlem i en organisation som stödjer arbetares rättigheter”

I en annan övning när man ska ta olika personers perspektiv finns en uttalat vänster, ingen uttalat till höger utan där är alla opolitiska eller en är företagare. 

Andra sådana talkort har formuleringar som ”du ogillar Fairtrade, konsumenter ska inte behöva ta ansvar själva”. Lösningen är enligt dig att staten såg till att allt tillverkats på ett acceptabelt sätt (planekonomi).

”Du ogillar verkligen att stödja barnarbete och vill gärna att människor i länder med utbredd fattigdom får det bättre. Men det är svårt att argumentera för att du ogillar hetsiga debatter”

”Du hatar Fairtrade, du skiter väl i hur folk har det på andra sidan jorden. Sköt dig själv och skit i andra”

Enda lösningen för att göra världen bättre är att ”arbeta med organisationer och folkrörelser”, FN och alla länder måste ta sitt ansvar.

Återigen, inte en rad om grundläggande ekonomi eller det just FN konstaterat om varför världsfattigdomen halverats på 20 år.


Ingenstans i materialet problematiseras heller någon kritik mot Fairtrade, allt är bara hyllningar.

Det är en del gruppövningar och en av dem är ”för eller emot barnarbete”. Just för att barn har allra lättast att relatera till andra barn i samma ålder.


Jag har själv barn i lågstadiet men kommer fråga lärarna om de plockar in skolmaterial från organisationer och i så fall varifrån. Och hör jag att de använder lobbyisters material i skolan kommer åtminstone jag ha ett samtal om innehållet i det aktuella materialet.

Även om kännedomen om att Fairtrade är opinionsbildning för LO börjar blir mer allmänt känt nu, jag har själv skrivit om det sedan 2014, återstår mycket jobb.

Så håll ögonen öppna, föräldrar och låt inte sådan här socialistisk smörja passera obemärkt förbi.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!